<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Viktige endringer planlegges i Sverige - Innføring av økonomisk arbeidsgiverbegrep

knut-ekern ‹ Tilbake til artikler

Den svenske regjeringen har til hensikt å innføre konseptet økonomisk arbeidsgiver fra og med 1. januar 2021. Det medfører at personer som er formelt ansatt av utenlandske arbeidsgivere og arbeider midlertidig i Sverige, vil kunne bli skattepliktig dit fra første arbeidsdag. 

En økonomisk arbeidsgiver vil si at enheter som drar nytte av og bærer kostnaden av arbeidet til en arbeidstaker, også skal anses å være arbeidsgiver. Det økonomiske arbeidsgiverbegrepet anvendes i Norge og i de fleste land internasjonalt.

I dag kan den såkalte 183-dagersregelen anvendes i Sverige. Regelen går ut på at utenlandske arbeidstakere som er ansatt av utenlandske arbeidsgivere og som utfører arbeid i Sverige uten formelt å være ansatt i en svensk bedrift eller et utenlandsk selskap med fast driftssted i Sverige, kan unntas fra beskatning i Sverige. Det forutsetter at arbeidet i Sverige ikke overstiger 183 dager i en tolvmånedersperiode og at den utenlandske arbeidsgiveren utbetaler lønn til arbeidstakeren og bærer kostnaden knyttet til arbeidet. Innføring av et økonomisk arbeidsgiverbegrep vil innebære at regelen ikke lenger kommer til anvendelse dersom et svensk selskap eller et utenlandsk selskap med fast driftssted i Sverige reelt drar nytte av av arbeidskraften og bærer lønnskostnadene. 

Så hva vil innføringen bety for norske arbeidsgivere og arbeidstakere som hittil har kunnet benytte seg av 183-dagersregelen? I motsetning til Norge, knytter Sverige rapporteringsforpliktelser for arbeidsgiver til skatteplikten. Innføring av økonomisk arbeidsgiver vil derfor medføre at norske selskaper i langt større grad må registrere seg som utenlandsk arbeidsgiver i Sverige og vil måtte overholde rapporteringsplikter i Sverige. Norske arbeidstakere vil bli skattepliktige både til Norge og Sverige for lønnsinntekt opptjent der, men lempning vil skje i norsk skatt. Hvorvidt dette betyr en merskatt vil måtte avgjøres i hvert enkelt tilfelle.

Les mer om dette på Sveriges skatteblogg her og her.

                                                                       ***

Dette blogginnlegget er skrevet av Anne Lovise Hamre og Rebecka Belge. 

Ståle Wangen

Ståle Wangen

Jeg heter Ståle Wangen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg leder PwC Norges avdeling for internasjonal skatt og jobber til daglig med å bistå norske og utenlandske virksomheter med skatteplanlegging, strukturering av kjøp og salg av virksomheter, internprising og andre spørsmål knyttet til bedriftsbeskatning i Norge og utlandet. Jeg har mer enn 20 års erfaring med skatterådgivning.

Skatteverdenen blir stadig mer internasjonal og kompleks. Ved kjøp og salg av varer og tjenester utenfor Norges grenser må norske virksomheter håndtere skatteregler både i utlandet og i Norge. PwC har kontorer i de fleste land og vi har et unikt nettverk av skatterådgivere som kan bistå med spesialkompetanse på de fleste områder. Jeg håper mine innspill kan gi deg en alternativ innfallsvinkel til ulike temaer enn hva tradisjonelle nyhetsbrev gir.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

My name is Ståle Wangen and I work as a partner and lawyer in PwC Tax and Legal Services in Oslo. I am head of PwC Norway’s international taxation services, and I have more than 20 years of experience assisting Norwegian and foreign businesses with tax planning, cross border restructuring, mergers and acquisitions (M&A), transfer pricing and other issues related to corporate taxation

Tax world is becoming more international and complex. Norwegian companies must increasingly handle tax rules abroad. PwC has offices almost all over the world and we have a unique network of tax advisors who can assist with expertise in most areas.

Please feel free to contact me if you have any questions, comments or input.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Forslag til skatteendringer i Statsbudsjettet 2022

Forslaget til endringer i Statsbudsjettet for 2022 ble lagt frem kl. 12:00 i dag. Her følger en oversikt over de viktigste endringer på ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Pendling og skatt - hva må til for å oppfylle pendlervilkårene?

Pendlerreglene er et tema som jevnlig skaper utfordringer for både ansatte og arbeidsgivere. Hvorfor er det så komplisert? Eller er det ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i statsbudsjettet for 2022 - gunstig for ansatte å investere i arbeidsplassen og andre nyheter

Statsbudsjettet for 2022 ble lagt frem kl 10.00 i dag. Her følger en oversikt over de viktigste endringer på skatte- og avgiftsområdet. Vi ...

Les artikkelen