<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Viktige endringer planlegges i Sverige - Innføring av økonomisk arbeidsgiverbegrep

knut-ekern ‹ Tilbake til artikler

Den svenske regjeringen har til hensikt å innføre konseptet økonomisk arbeidsgiver fra og med 1. januar 2021. Det medfører at personer som er formelt ansatt av utenlandske arbeidsgivere og arbeider midlertidig i Sverige, vil kunne bli skattepliktig dit fra første arbeidsdag. 

En økonomisk arbeidsgiver vil si at enheter som drar nytte av og bærer kostnaden av arbeidet til en arbeidstaker, også skal anses å være arbeidsgiver. Det økonomiske arbeidsgiverbegrepet anvendes i Norge og i de fleste land internasjonalt.

I dag kan den såkalte 183-dagersregelen anvendes i Sverige. Regelen går ut på at utenlandske arbeidstakere som er ansatt av utenlandske arbeidsgivere og som utfører arbeid i Sverige uten formelt å være ansatt i en svensk bedrift eller et utenlandsk selskap med fast driftssted i Sverige, kan unntas fra beskatning i Sverige. Det forutsetter at arbeidet i Sverige ikke overstiger 183 dager i en tolvmånedersperiode og at den utenlandske arbeidsgiveren utbetaler lønn til arbeidstakeren og bærer kostnaden knyttet til arbeidet. Innføring av et økonomisk arbeidsgiverbegrep vil innebære at regelen ikke lenger kommer til anvendelse dersom et svensk selskap eller et utenlandsk selskap med fast driftssted i Sverige reelt drar nytte av av arbeidskraften og bærer lønnskostnadene. 

Så hva vil innføringen bety for norske arbeidsgivere og arbeidstakere som hittil har kunnet benytte seg av 183-dagersregelen? I motsetning til Norge, knytter Sverige rapporteringsforpliktelser for arbeidsgiver til skatteplikten. Innføring av økonomisk arbeidsgiver vil derfor medføre at norske selskaper i langt større grad må registrere seg som utenlandsk arbeidsgiver i Sverige og vil måtte overholde rapporteringsplikter i Sverige. Norske arbeidstakere vil bli skattepliktige både til Norge og Sverige for lønnsinntekt opptjent der, men lempning vil skje i norsk skatt. Hvorvidt dette betyr en merskatt vil måtte avgjøres i hvert enkelt tilfelle.

Les mer om dette på Sveriges skatteblogg her og her.

                                                                       ***

Dette blogginnlegget er skrevet av Anne Lovise Hamre og Rebecka Belge. Rebecka Belge jobber hos PwC i Sverige.

Anne Lovise Hamre

Anne Lovise Hamre

Jeg heter Anne Lovise Hamre og arbeider som advokatfullmektig i PwC. Her jobber jeg med personbeskatning og internasjonal mobilitet. Før jeg begynte i PwC høsten 2018, så jobbet jeg med personbeskatning i Skatteetaten.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - oppdateringer

Regjeringen har foretatt enkelte oppdateringer i regelverket om kompensasjon for næringslivet som følge av omsetningsfall. Basert på ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i Revidert nasjonalbudsjett for 2020

Revidert nasjonalbudsjett for 2020 ble lagt frem kl 10.45 i dag. Hovedinntrykket er at det ikke er noen vesentlige endringer på skatte- og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - forskriften har kommet -10 viktige oppdateringer

17. april kom forskrift til lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall. Forskriften ga flere avklaringer og ...

Les artikkelen