<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Viktige endringer planlegges i Sverige - Innføring av økonomisk arbeidsgiverbegrep

knut-ekern ‹ Tilbake til artikler

Den svenske regjeringen har til hensikt å innføre konseptet økonomisk arbeidsgiver fra og med 1. januar 2021. Det medfører at personer som er formelt ansatt av utenlandske arbeidsgivere og arbeider midlertidig i Sverige, vil kunne bli skattepliktig dit fra første arbeidsdag. 

En økonomisk arbeidsgiver vil si at enheter som drar nytte av og bærer kostnaden av arbeidet til en arbeidstaker, også skal anses å være arbeidsgiver. Det økonomiske arbeidsgiverbegrepet anvendes i Norge og i de fleste land internasjonalt.

I dag kan den såkalte 183-dagersregelen anvendes i Sverige. Regelen går ut på at utenlandske arbeidstakere som er ansatt av utenlandske arbeidsgivere og som utfører arbeid i Sverige uten formelt å være ansatt i en svensk bedrift eller et utenlandsk selskap med fast driftssted i Sverige, kan unntas fra beskatning i Sverige. Det forutsetter at arbeidet i Sverige ikke overstiger 183 dager i en tolvmånedersperiode og at den utenlandske arbeidsgiveren utbetaler lønn til arbeidstakeren og bærer kostnaden knyttet til arbeidet. Innføring av et økonomisk arbeidsgiverbegrep vil innebære at regelen ikke lenger kommer til anvendelse dersom et svensk selskap eller et utenlandsk selskap med fast driftssted i Sverige reelt drar nytte av av arbeidskraften og bærer lønnskostnadene. 

Så hva vil innføringen bety for norske arbeidsgivere og arbeidstakere som hittil har kunnet benytte seg av 183-dagersregelen? I motsetning til Norge, knytter Sverige rapporteringsforpliktelser for arbeidsgiver til skatteplikten. Innføring av økonomisk arbeidsgiver vil derfor medføre at norske selskaper i langt større grad må registrere seg som utenlandsk arbeidsgiver i Sverige og vil måtte overholde rapporteringsplikter i Sverige. Norske arbeidstakere vil bli skattepliktige både til Norge og Sverige for lønnsinntekt opptjent der, men lempning vil skje i norsk skatt. Hvorvidt dette betyr en merskatt vil måtte avgjøres i hvert enkelt tilfelle.

Les mer om dette på Sveriges skatteblogg her og her.

                                                                       ***

Dette blogginnlegget er skrevet av Anne Lovise Hamre og Rebecka Belge. Rebecka Belge jobber hos PwC i Sverige.

Anne Lovise Hamre

Anne Lovise Hamre

Jeg heter Anne Lovise Hamre og arbeider som advokatfullmektig i PwC. Her jobber jeg med personbeskatning og internasjonal mobilitet. Før jeg begynte i PwC høsten 2018, så jobbet jeg med personbeskatning i Skatteetaten.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Oppsummering - økonomiske tiltak som følge av koronaviruset (COVID-19)

I dette blogginnlegget finner du en oppsummering av de viktigste økonomiske tiltakene som er innført eller foreslått for å dempe de ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nye økonomiske tiltak i forbindelse med koronaviruset

Regjeringen har denne mandagen kommet med ytterligere strakstiltak for å dempe de økonomiske konsekvensene av utbruddet av koronaviruset ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Strakstiltak i forbindelse med utbruddet av koronaviruset

Regjeringen kom i går med forslag til en rekke strakstiltak for å dempe de økonomiske konsekvensene av det pågående utbruddet av ...

Les artikkelen