<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Akuttinnkvartering av asylsøkere kan føre til «momssmell»

‹ Tilbake til artikler

577A7524_banner.jpg

Det siste året har antallet flyktninger til Norge økt og det har blitt et behov for akuttinnkvartering av flyktningene.

Mange hoteller, campingplasser og kontorbygg har blitt omdisponert til bruk for innkvartering av flyktninger. Slik omdisponering kan føre til momskostnad for eier av bygget/campingplassen.

Eier har normalt fradrag for merverdiavgift på hotell, campingplasser og næringslokaler

Utleie av fast eiendom er i utgangspunktet unntatt for merverdiavgift. Konsekvensen er at eier ikke har rett til fradrag for merverdiavgift. Dersom en avgiftspliktig virksomhet selv hadde oppført bygget ville den hatt rett til fradrag for mva og redusert kostnaden med 25 %. For å bøte på denne ulikheten har eier av bygg mulighet til å mva registrere seg for utleie av fast eiendom til avgiftspliktige leietakere og oppnå fradragsrett for mva.

Hotellvirksomhet og campingplasser er også avgiftspliktige og har hatt fradrag for mva for oppføringskostnader

Endringer i bruken av byggene kan føre til en momskostnad

For investeringer hvor mva overstiger kr 100 000 er det 10 års bindingstid på fradraget. Dersom bygget omdisponeres til bruk som ikke gir rett til fradrag for mva må det foretas tilbakebetaling av deler av tidligere fradragsført mva.

Skatteetaten har i en uttalelse konkludert med at akuttinnkvartering av asylsøkere er unntatt mva. Det betyr at omdisponeringen av bygget kan føre til et kostnad for eier. La oss ta et eksempel:

Et hotell er ført opp i 2010 og har fradragsført kr 20 000 000 i mva. Det har vært ordinær hotelldrift i 2010 – 2014. I 2015 ble hotellet midlertidig omdisponert til et akuttmottak for asylsøkere.

Hotellet har bindingstid på mva fradraget. Årlig utgjør det 2 000 000. For årene hotellet hadde ordinær drift er fradraget i behold, dvs. kr 10 000 000 er i behold. For 2015 er selskapet pliktig til å tilbakebetale 2 000 000 til skatteetaten. Tilsvarende vil gjelde for 2016. Dersom selskapet fortsetter ordinær hotellvirksomhet igjen i 2017 er fradraget igjen i behold og den midlertidige omdisponeringen kostet 4 000 000. 

Jeg vil anbefale at næringsdrivende før de omdisponerer lokaler til akuttmottak regner på hva momskostnaden blir så den ikke kommer som en overraskelse. 

Marit Barth

Marit Barth

Jeg heter Marit Barth, og er partner/advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med mva for næringsdrivende og selskaper siden 2003 og har lyst til å blogge om mine erfaringer på dette området. Mitt mål er å gi deg informasjon, analyser og nyheter på en annen måte enn det du får gjennom nyhetsbrev og annen faginformasjon. Jeg håper også at jeg noen ganger klarer å inspirere deg, utfordre deg og kanskje provosere deg litt. Hvis du har synspunkter, innspill, kommentarer eller spørsmål til noe du leser eller ser her på bloggen blir jeg glad for å høre fra deg.

Velkommen til #norgesskatteblogg.

My name is Marit Barth and I am a lawyer and partner in PwC Tax & Legal Services. I have been working with VAT since 2003, and I would like to blog about my experiences in this area. My goal is to give you information, analyses and news in a different way than you get through newsletters. I also hope that I sometimes manage to inspire you. If you have input, comments or questions to something you read, I will be happy to hear from you.

Welcome to Norway’s Tax blog.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Store endringer i mva- justeringsreglene for utleie og leasing av personkjøretøy - forventet i kraft fra 1. juli 2024

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i merverdiavgiftsloven som har til uttalt hensikt å “gjøre reglene mer ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Utleie av fast eiendom til private og kommunale barnehager - Norge klaget inn til ESA

Norge er klaget inn til EFTAs overvåkningsorgan, ESA, da Klager mener at ulik mva-status for utleier av fast eiendom til kommunale og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Hva må du vite om SAF-T regnskap hvis du driver virksomhet i Norge fra utlandet (med eller uten mva-representant)?

Om du som utenlandsk næringsdrivende driver skatte- og/eller avgiftspliktig virksomhet i Norge, har du bokføringsplikt etter ...

Les artikkelen