<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

Ha kontroll på tollverdien!

Borgarting lagmannsrett avsa nylig en dom (dommen er ikke rettskraftig) som bør være en advarsel til alle selskaper med mye import til ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Endringer i forslaget til statsbudsjett

I dag har Regjeringen kommet med en tilleggsproposisjon til statsbudsjettet. Bakgrunnen for proposisjonen er økte kostnader i forbindelse ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Regjeringen dropper en planlagt avgift – igjen

I går kom nyheten om at plastposeavgiften allikevel ikke blir innført fra 15. mars. Forklaringen i Finansdepartementets pressemelding er at ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Poseavgiften i praksis

Etter at Regjeringen og støttepartiene ble enige om statsbudsjettet for 2015 er det lite som har fått så mye oppmerksomhet i media som ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Avgift på spillolje - hva betyr det egentlig?

I en lite omtalt del av statsbudsjettet foreslår Regjeringen en utvidet avgiftsplikt for mineraloljer. I seg selv litt atypisk for en ...

Les artikkelen