<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Kjetil Vinnes Raknerud

Jeg heter Kjetil Raknerud, og jeg jobber som advokat i advokatfirmaet PwC i Bergen. Her jobber jeg først og fremst med skatt, avgift og EØS-rettslige problemstillinger. Jeg har bred erfaring med både nasjonal og internasjonal skatt, og har også arbeidserfaring fra tollmyndighetene med spesialkompetanse innen toll, særavgifter og internasjonal merverdiavgift. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål eller kommentarer.


kjetil.raknerud@pwc.com
Du finner meg på:

Oppdatering fra Finansdepartementet om skatteFUNN

Av Kjetil Vinnes Raknerud , 21. mai 2019

Innlegg Julie_ESG

I et tidligere blogginnlegg omtalte vi Skattedirektoratets nye kommentarer til skatteFUNN-ordningen i skatte-ABC. Kjernen i de aktuelle kommentarene var en vesentlig strengere praktisering av forbudet mot statsstøtte til “kriserammede virksomheter”. Den varslede endringen skapte mye hodebry for en rekke selskaper, men nå har Finansdepartementet tilsynelatende innsett at en slik vesentlig endring i skatteFUNN-ordningen ikke kan gjøres med et enkelt pennestrøk.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Er skatteFUNN-fradraget i fare når virksomheten sliter?

Av Kjetil Vinnes Raknerud , 8. april 2019

kjetil-raknerud

Kalenderen sier april, og for norske virksomheter er det for alvor på tide å tenke på utarbeidelse og innsending av skattemeldingen for 2018. I denne forbindelse har en nylig tilføyelse til Skattedirektoratets “Skatte-ABC” knyttet til skatteFUNN-ordningen og såkalte “kriserammede bedrifter” skapt hodebry for både selskaper og revisorer. Skal man ta uttalelsen bokstavelig kan det være dramatisk, men etter min mening er det grunn til å nyansere i hvert fall deler av problemstillingen. Det presiseres for ordens skyld at Skattedirektoratet visstnok vil endre denne teksten i løpet av de neste månedene, men hva endringen består i er ikke kjent.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Regjeringen utreder grunnrenteskatt i havbruksnæringen

Av Kjetil Vinnes Raknerud og Knut Ekern , 3. mai 2018

Innlegg Julie_ESG

I en pressemelding før helgen kunngjorde Regjeringen at den vil utrede en såkalt grunnrenteskatt på havbruk. Bakgrunnen er at man anser havbrukskonsesjonene for å være en rettighet som antas å gi opphav til en ekstraordinær avkastning (grunnrente), og at en del av denne ekstraordinære avkastningen bør tilfalle fellesskapet. Selv om dette foreløpig er på utredningsstadiet, er det åpenbart at innføring av en grunnrenteskatt vil få vesentlige konsekvenser for en stor og viktig næring.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Rederiskatteordningen - oppdatering fra ESA

Av Kjetil Vinnes Raknerud , 29. juni 2017

kjetil-raknerud.jpg

Som omtalt i tidligere blogger, er Norge i en prosess med å renotifisere rederiskatteordningen til EFTAs overvåkingsorgan - ESA. Dagens ordning var i utgangspunktet godkjent av ESA ut 2016, og er tidligere forlenget til 30. juni 2017. Siden prosessen med godkjenning av ny rederiskatteordning er tidkrevende, ble det søkt om ytterligere utsettelse for kort tid siden.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Varslede endringer i rederiskatteordningen - oppdatering

Av Kjetil Vinnes Raknerud , 22. juni 2017

kjetil-raknerud.jpg

Som nevnt i gårsdagens blogg, er dagens rederiskatteordning godkjent av ESA godkjent til og med 30. juni i år. I dag har imidlertid Regjeringen varslet at de vil søke ESA om ytterligere forlengelse ut året, som følge av at ESA trolig ikke vil ferdigbehandle renotifiseringen før til høsten.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Varslede endringer i rederiskatteordningen

Av Kjetil Vinnes Raknerud , 21. juni 2017

kjetil-raknerud.jpg

Finansdepartementet har nylig renotifisert den norske rederiskatteordningen til EFTAs overvåkingsorgan - ESA. Hovedtrekkene i den notifiserte ordningen er en videreføring av dagens regelverk, men det er også varslet enkelte viktige endringer.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Ha kontroll på tollverdien!

Av Kjetil Vinnes Raknerud , 4. november 2016

pwc.jpg

Borgarting lagmannsrett avsa nylig en dom (dommen er ikke rettskraftig) som bør være en advarsel til alle selskaper med mye import til Norge - og særlig selskaper som importerer fra konsernselskaper i utlandet. Dommen illustrerer særlig to ting - for det første at konsernforhold kan ha vesentlig betydning for hvor beregning av avgift ved import, og for det andre at riktig beregning av merverdiavgift er viktig selv om man har full fradragsrett - tilleggsavgiftsspøkelset er alltid i nærheten.

Les artikkel

Interesseområder: Toll og særavgifter

Dele artikkelen:

Endringer i forslaget til statsbudsjett

Av Kjetil Vinnes Raknerud , 30. oktober 2015

PwC

I dag har Regjeringen kommet med en tilleggsproposisjon til statsbudsjettet. Bakgrunnen for proposisjonen er økte kostnader i forbindelse med økningen i antall asylsøkere til Norge, og tilleggsproposisjonen var også varslet da statsbudsjettet ble lagt frem.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Regjeringen dropper en planlagt avgift – igjen

Av Kjetil Vinnes Raknerud , 11. mars 2015

kjetil-raknerud

I går kom nyheten om at plastposeavgiften allikevel ikke blir innført fra 15. mars. Forklaringen i Finansdepartementets pressemelding er at beslutningen skyldes innspillene i høringsrunden, og for de som har lest en del av disse innspillene er dett lett å forstå avgjørelsen. Mange har sett utfordringer med utformingen av avgiften og avgrensningen av den, og mange har reagert på at avgiften er fremstilt som en miljøavgift når det fiskale formålet er så betydelig.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Poseavgiften i praksis

Av Kjetil Vinnes Raknerud , 26. januar 2015

kjetil-raknerud

Etter at Regjeringen og støttepartiene ble enige om statsbudsjettet for 2015 er det lite som har fått så mye oppmerksomhet i media som "poseavgiften". I påvente av nødvendige endringer i særavgiftsforskriften, har avgiften ikke trådt i kraft ennå. Forslaget til forskriftsendringer er nå sendt på høring, og vi har dermed fått de første indikasjonene på hvordan denne avgiften skal fungere i praksis.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter