<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

Grunnrenteskatt på oppdrett tas opp av skuffen

En drøy uke før statsbudsjettet for 2023 legges frem har Regjeringen vekket forslaget om grunnrenteskatt på oppdrett til live igjen, og har ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Finansdepartementet foreslår å innføre en ny avgift på viltlevende marine ressurser

Finansdepartementet har nylig sendt et forslag om innføring av en ny særavgift på viltlevende marine ressurser på høring. Den nye avgiften ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Regjeringen foreslår å innføre en produksjonsavgift på laks og ørret

I forbindelse med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett for 2020 har Regjeringen også kommentert den mye omtalte grunnrenteskatten for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Statlig garantiordning og obligasjonsfond - hovedtrekkene

Stortinget har nylig vedtatt etableringen av den tidligere omtalte statlige garantiordningen for små og mellomstore bedrifter samt ...

Les artikkelen
Les artikkelen

SkatteFUNN - avklaringer fra Finansdepartementet om kriserammede virksomheter

Vi har tidligere skrevet om skatteFUNN og utfordringen knyttet til definisjonen av såkalte “kriserammede virksomheter”. I et brev til ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Havbruksskatteutvalget foreslår 40 % grunnrenteskatt

Utvalget som har vurdert beskatning av oppdrettsnæringen har overlevert sin NOU til finansministeren, blant annet med forslag om innføring ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Oppdatering fra Finansdepartementet om skatteFUNN

I et tidligere blogginnlegg omtalte vi Skattedirektoratets nye kommentarer til skatteFUNN-ordningen i skatte-ABC. Kjernen i de aktuelle ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Er skatteFUNN-fradraget i fare når virksomheten sliter?

Kalenderen sier april, og for norske virksomheter er det for alvor på tide å tenke på utarbeidelse og innsending av skattemeldingen for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Regjeringen utreder grunnrenteskatt i havbruksnæringen

I en pressemelding før helgen kunngjorde Regjeringen at den vil utrede en såkalt grunnrenteskatt på havbruk. Bakgrunnen er at man anser ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Rederiskatteordningen - oppdatering fra ESA

Som omtalt i tidligere blogger, er Norge i en prosess med å renotifisere rederiskatteordningen til EFTAs overvåkingsorgan - ESA. Dagens ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Varslede endringer i rederiskatteordningen - oppdatering

Som nevnt i gårsdagens blogg, er dagens rederiskatteordning godkjent av ESA godkjent til og med 30. juni i år. I dag har imidlertid ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Varslede endringer i rederiskatteordningen

Finansdepartementet har nylig renotifisert den norske rederiskatteordningen til EFTAs overvåkingsorgan - ESA. Hovedtrekkene i den ...

Les artikkelen