<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

Oppdatering fra Finansdepartementet om skatteFUNN

I et tidligere blogginnlegg omtalte vi Skattedirektoratets nye kommentarer til skatteFUNN-ordningen i skatte-ABC. Kjernen i de aktuelle ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Er skatteFUNN-fradraget i fare når virksomheten sliter?

Kalenderen sier april, og for norske virksomheter er det for alvor på tide å tenke på utarbeidelse og innsending av skattemeldingen for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Regjeringen utreder grunnrenteskatt i havbruksnæringen

I en pressemelding før helgen kunngjorde Regjeringen at den vil utrede en såkalt grunnrenteskatt på havbruk. Bakgrunnen er at man anser ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Rederiskatteordningen - oppdatering fra ESA

Som omtalt i tidligere blogger, er Norge i en prosess med å renotifisere rederiskatteordningen til EFTAs overvåkingsorgan - ESA. Dagens ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Varslede endringer i rederiskatteordningen - oppdatering

Som nevnt i gårsdagens blogg, er dagens rederiskatteordning godkjent av ESA godkjent til og med 30. juni i år. I dag har imidlertid ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Varslede endringer i rederiskatteordningen

Finansdepartementet har nylig renotifisert den norske rederiskatteordningen til EFTAs overvåkingsorgan - ESA. Hovedtrekkene i den ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Ha kontroll på tollverdien!

Borgarting lagmannsrett avsa nylig en dom (dommen er ikke rettskraftig) som bør være en advarsel til alle selskaper med mye import til ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Endringer i forslaget til statsbudsjett

I dag har Regjeringen kommet med en tilleggsproposisjon til statsbudsjettet. Bakgrunnen for proposisjonen er økte kostnader i forbindelse ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Regjeringen dropper en planlagt avgift – igjen

I går kom nyheten om at plastposeavgiften allikevel ikke blir innført fra 15. mars. Forklaringen i Finansdepartementets pressemelding er at ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Poseavgiften i praksis

Etter at Regjeringen og støttepartiene ble enige om statsbudsjettet for 2015 er det lite som har fått så mye oppmerksomhet i media som ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Avgift på spillolje - hva betyr det egentlig?

I en lite omtalt del av statsbudsjettet foreslår Regjeringen en utvidet avgiftsplikt for mineraloljer. I seg selv litt atypisk for en ...

Les artikkelen