<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Mats Hestad

Jeg heter Mats Hestad og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg arbeider i hovedsak med nasjonal og internasjonal selskapsskatt, og bistår i den forbindelse klienter med blant annet løpende skatterådgivning, klagesaker og tvisteløsning.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.


mats.hestad@pwc.com
Du finner meg på:

Statsbudsjettet 2019 - Næringsbeskatning

Av Mats Hestad , Knut Ekern og Einar Riddervold , 8. oktober 2018

RiddervoldEkernLorentzen

Statsbudsjettet for 2019 ble lagt frem kl 10 i dag. Den største nyheten på næringsområdet knytter seg til forslag om reduksjon av skattesatsen på alminnelig inntekt fra 23 % til 22 % for både foretak og personlige skattytere.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Lovfestet gjennomskjæringsnorm på vei – på tide å gjøre tilpasninger?

Av Mats Hestad , 20. november 2017

1.png

Finansdepartementet tar sikte på å følge opp Zimmer sitt forslag til lovfestet gjennomskjæringsnorm i løpet av 2018. Forslaget vil kunne senke terskelen for gjennomskjæring av fisjon med sikte på salg av aksjer og omorganiseringer med utenlandske skattefordeler. Nylige signaler fra Finansdepartementet tyder på at Zimmers forslag vil bli lagt til grunn for lovforslaget på viktige punkter. Det kan derfor være på tide å vurdere tilpasninger før forslaget legges frem.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Forslag til lovfesting av gjennomskjæring – et forslag om senket terskel for gjennomskjæring?

Av Mats Hestad , 12. april 2016

577A7635_banner.jpg

Professor emeritus Fredrik Zimmer har på oppdrag fra Finansdepartementet utredet en lovfestet omgåelsesnorm for alle skatter og avgifter. Den lovfestede omgåelsesnorm er tenkt å skulle erstatte den någjeldende ulovfestede gjennomskjæringsnorm som er utviklet av Høyesterett. I hovedsak tar utredningens forslag sikte på å videreføre innholdet av den ulovfestede gjennomskjæringsnorm. På enkelte punkter innebærer imidlertid utredningens forslag endringer, som vil kunne senke terskelen for gjennomskjæring.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Nye regler og satser i 2016 - Personbeskatning, næringsbeskatning og moms

Av Mats Hestad , 15. mars 2016

577A7493_banner

Da forslaget til statsbudsjett ble lagt frem i oktober 2015, ble det foreslått en rekke endringer både innen personbeskatning, næringsbeskatning og moms. Nedenfor gir vi deg en oversikt over endringene som har blitt vedtatt og som har trådt i kraft i 2016.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt, Merverdiavgift, Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

EU-domstolen feller franske utbyttebeskatningsregler

Av Mats Hestad , 20. oktober 2015

pwc-picture

EU-domstolen har nylig konkludert med at franske utbyttebeskatningsregler for utbytte utdelt fra et utenlandsk datterselskap til et fransk morselskap er i strid med EU-retten. Dommen medfører at franske selskap nå kan søke om refusjon av tidligere ilagt fransk skatt på utbytte utdelt fra utenlandske datterselskap.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter