<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

Adgang til å utfisjonere eiendom for salg gjennom SPV også etter lovfestet omgåelsesnorm

Som vi tidligere har skrevet om på skattebloggen har Finansdepartementet fremmet forslag om en lovfestet omgåelsesnorm som skal erstatte ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Statsbudsjettet 2019 - Næringsbeskatning

Statsbudsjettet for 2019 ble lagt frem kl 10 i dag. Den største nyheten på næringsområdet knytter seg til forslag om reduksjon av ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Lovfestet gjennomskjæringsnorm på vei – på tide å gjøre tilpasninger?

Finansdepartementet tar sikte på å følge opp Zimmer sitt forslag til lovfestet gjennomskjæringsnorm i løpet av 2018. Forslaget vil kunne ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Statsbudsjettet 2018 - næringsbeskatning

Statsbudsjettet for 2018 ble lagt frem kl 10 i dag. Den største nyheten på næringsområdet knytter seg til forslag om lemping i reglene om ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Forslag til lovfesting av gjennomskjæring – et forslag om senket terskel for gjennomskjæring?

Professor emeritus Fredrik Zimmer har på oppdrag fra Finansdepartementet utredet en lovfestet omgåelsesnorm for alle skatter og avgifter. ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nye regler og satser i 2016 - Personbeskatning, næringsbeskatning og moms

Da forslaget til statsbudsjett ble lagt frem i oktober 2015, ble det foreslått en rekke endringer både innen personbeskatning, ...

Les artikkelen
Les artikkelen

EU-domstolen feller franske utbyttebeskatningsregler

EU-domstolen har nylig konkludert med at franske utbyttebeskatningsregler for utbytte utdelt fra et utenlandsk datterselskap til et fransk ...

Les artikkelen