<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg - om skatter, avgifter og forretningsjus

EU-domstolen feller franske utbyttebeskatningsregler

Av Mats Hestad , 20. oktober 2015

pwc-picture

EU-domstolen har nylig konkludert med at franske utbyttebeskatningsregler for utbytte utdelt fra et utenlandsk datterselskap til et fransk morselskap er i strid med EU-retten. Dommen medfører at franske selskap nå kan søke om refusjon av tidligere ilagt fransk skatt på utbytte utdelt fra utenlandske datterselskap.

Etter de franske reglene om utbyttebeskatning, ble i utgangspunktet utbytte utdelt fra datterselskap til fransk morselskap beskattet med en effektiv skattesats på 1,67 %.

Dersom både det utdelende og mottagende selskap etter franske skatteregler var en del av det samme skattekonsern ble imidlertid utbytte helt unntatt beskatning. For å inngå i samme skattekonsern måtte begge selskap være hjemmehørende i Frankrike. Franske konsernbeskatningsregler åpnet ikke for at utbytte utdelt fra utenlandske datterselskap ble unntatt fra beskatning, i motsetning til utbytte utdelt fra datterselskap hjemmehørende i Frankrike.

Groupe Steria SCA reiste søksmål mot Frankrike og hevdet at forskjellsbehandlingen av franske selskap med datterselskap hjemmehørende i utlandet var i strid med EU-retten. EU-domstolen gav Groupe Steria SCA medhold i dette.

Dommen er aktuell for internasjonale konsern med franske selskaper som har mottatt utbytte fra utenlandske datterselskaper. Dersom det foreligger utbytte som er skattlagt i strid med avgjørelsen fra EU-domstolen og det er aktuelt å søke refusjon så bør det følges opp raskt, idet fristen for å søke refusjon utløper om kort tid. Ved behov for bistand kan vi formidle kontakt med PwC Frankrike.

Vi viser i denne sammenheng til nyhetsbrevet PwC Frankrike har sendt ut om EU-domstolens avgjørelse, se link til det franske nyhetsbrevet her.  

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Mats Hestad

Mats Hestad

Jeg heter Mats Hestad og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg arbeider i hovedsak med nasjonal og internasjonal selskapsskatt, og bistår i den forbindelse klienter med blant annet løpende skatterådgivning, klagesaker og tvisteløsning.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.


mats.hestad@pwc.com
Du finner meg på:

Kommentere

Følg bloggen

Skribenter