<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

EU-domstolen feller franske utbyttebeskatningsregler

‹ Tilbake til artikler

pwc-picture

EU-domstolen har nylig konkludert med at franske utbyttebeskatningsregler for utbytte utdelt fra et utenlandsk datterselskap til et fransk morselskap er i strid med EU-retten. Dommen medfører at franske selskap nå kan søke om refusjon av tidligere ilagt fransk skatt på utbytte utdelt fra utenlandske datterselskap.

Etter de franske reglene om utbyttebeskatning, ble i utgangspunktet utbytte utdelt fra datterselskap til fransk morselskap beskattet med en effektiv skattesats på 1,67 %.

Dersom både det utdelende og mottagende selskap etter franske skatteregler var en del av det samme skattekonsern ble imidlertid utbytte helt unntatt beskatning. For å inngå i samme skattekonsern måtte begge selskap være hjemmehørende i Frankrike. Franske konsernbeskatningsregler åpnet ikke for at utbytte utdelt fra utenlandske datterselskap ble unntatt fra beskatning, i motsetning til utbytte utdelt fra datterselskap hjemmehørende i Frankrike.

Groupe Steria SCA reiste søksmål mot Frankrike og hevdet at forskjellsbehandlingen av franske selskap med datterselskap hjemmehørende i utlandet var i strid med EU-retten. EU-domstolen gav Groupe Steria SCA medhold i dette.

Dommen er aktuell for internasjonale konsern med franske selskaper som har mottatt utbytte fra utenlandske datterselskaper. Dersom det foreligger utbytte som er skattlagt i strid med avgjørelsen fra EU-domstolen og det er aktuelt å søke refusjon så bør det følges opp raskt, idet fristen for å søke refusjon utløper om kort tid. Ved behov for bistand kan vi formidle kontakt med PwC Frankrike.

Vi viser i denne sammenheng til nyhetsbrevet PwC Frankrike har sendt ut om EU-domstolens avgjørelse, se link til det franske nyhetsbrevet her.  

Mats Hestad

Mats Hestad

Jeg heter Mats Hestad og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg arbeider i hovedsak med nasjonal og internasjonal selskapsskatt, og bistår i den forbindelse klienter med blant annet løpende skatterådgivning, klagesaker og tvisteløsning.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Regulering av prisråd for havbruk er sendt på høring - store konsekvenser for oppdrettsselskapene

Da forslaget om grunnrenteskatt på havbruk ble plukket opp av skuffen igjen i september 2022, var Regjeringens opprinnelige forslag at ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skattemessig innbetalt kapital - Hva er det og hvorfor er det viktig?

Skattemessig innbetalt kapital er midler som aksjonærer har tilført selskapet. Disse midlene er det anledning for personlige aksjonærer til ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Fast driftssted, et overblikk

Når grenseoverskridende handel øker, blir fast driftssted et nøkkelbegrep i internasjonal skatterett. I denne artikkelen tar vi en titt på ...

Les artikkelen