<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

Regjeringen foreslår å gjøre aksjeloven teknologinøytral og ønsker å forenkle aksjelovens rammeverk for de næringsdrivende

Nærings- og fiskeridepartementet har kommet med en proposisjon1 som følger opp NOU'en2om forenklinger i aksjeloven fra i fjor høst. Flere ...

Les artikkelen