<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Lars Hallvard Walby

Jeg heter Lars Walby og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC.

Jeg jobber med bedriftsbeskatning nasjonalt og internasjonalt, og har jobbet med skatt siden 1999.

I hovedsak bistår jeg norske og internasjonale industrielle aktører med løpende skatterådgivning, i forbindelse med reorganiseringer, grenseoverskridende transaksjoner og etableringer, samt oppkjøps- og salgsstrukturering, herunder tax due diligence. Jeg har spesialkompetanse på særskatteregimet for vannkraftprodusenter og generasjonsskifter i aksjeselskaper.

Det er mye som skjer på skatteområdet for tiden, ikke minst internasjonalt. Vi jobber hardt for å holde oss oppdatert og deler gjerne erfaringene. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill til innleggene.
My name is Lars Walby and I work as a lawyer in PwC Tax and Legal Services.

My main areas of expertise is national and international corporate taxation and reorganisations.

There is a lot going on at the tax area especially within the field of international taxation. We work hard to keep updated and we would like to share some of our experiences with you. Please feel free to contact me if you have any questions,comments or input to some of the articles.


lars.walby@pwc.com
Du finner meg på:

Grenseoverskridende fusjon og fisjon – klargjørende uttalelse fra FIN

Av Lars Hallvard Walby , 26. april 2018

lars_walby

Skatteloven § 11-11 åpner for skattefritak ved gjennomføring av fusjon og fisjon over landegrensene. Det har lenge vært usikkerhet rundt vilkårene for skattefritak, særlig knyttet til den skattemessige behandlingen i utlandet. Finansdepartementet har i en klargjørende uttalelse av 9. mars 2018 lempet på kontinuitetsvilkåret på aksjonærnivå og med dette gjort det enklere å gjennomføre grenseoverskridende omorganiseringer. Skattemessig kontinuitet på selskapsnivå er fortsatt et vilkår.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Utsettelse av innføring av nye dokumentasjonskrav for redusert kildeskattesats

Av Lars Hallvard Walby , 12. desember 2017

lars_walby.jpg

Finansdepartementet har besluttet å utsette innføringen av nye dokumentasjonskrav for redusert eller null kildeskattesats på utbyttefordelinger til utenlandsk aksjonærer frem til 1. januar 2019. Beslutningen fremgår av er nevnt i et brev fra Finansdepartementet til Skattedirektoratet av datert 5. desember 2017.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Tid for generasjonsskifte?

Av Lars Hallvard Walby , 16. januar 2017

pwc.jpg

Arveavgiften blir neppe gjeninnført med det første, men det er likevel vanskelig å tenke seg at det innen overskuelig fremtid skal bli gunstigere og mer fleksibelt å overføre verdier til neste generasjon enn det er nå.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Statsbudsjettet 2017: Næringsbeskatningen

Av Lars Hallvard Walby , 6. oktober 2016

pwc.jpg

Foruten forventede endringer i skattesatser er det kun foreslått mindre endringer i næringsbeskatningen for 2017. Endringer som følge av internasjonal skatteutvikling vil således bli fremmet senere. 

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

BEPS-anbefalingene og virkninger i Norge

Av Lars Hallvard Walby , 29. oktober 2015

pwc-picture

Den 5. oktober i år la OECD frem sine endelige rapporter om BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). I rapportene fremmes tiltak knyttet til 15 aksjonspunkter for å forhindre uthuling av statenes skattefundament og sikre at inntekter skattlegges der verdiskapingen skjer.

Vi har laget et nyhetsbrev om BEPS rapportene. I den første delen av nyhetsbrevet behandler vi de mest sentrale aksjonspunktene med særlig fokus på virkningene i Norge. Deretter behandler vi øvrige punkter, samt særlige spørsmål knyttet til implementering i Norge.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter