<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

Frister for melding av fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse mv til Foretaksregisteret er klare

Foretaksregisteret har kunngjort årets frister for innsendelser ved fisjoner, fusjoner, kapitalnedsettelser mv som ønskes registrert innen ...

Les artikkelen
Les artikkelen

US RIC’s - Tax treaty benefits

The Norwegian Tax Appeal Board issued a decision 4 November 2020 (published 19 April 2021) in which tax treaty benefits for US Regulated ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Generasjonsskifte - ny arvelov og risiko for gjeninnføring av arveavgiften

Det er risiko for at arveavgiften gjeninnføres ved et regjeringsskifte til høsten. Ettersom mange generasjonsskifter krever en del ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kraftverksbeskatning i forslag til Statsbudsjettet 2021

De siste årene har fokuset på investeringer i fornybar energi stadig økt. Regjeringen forsøker å komme kravene fra både vannkraftnæringen, ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Grenseoverskridende fusjon og fisjon – klargjørende uttalelse fra FIN

Skatteloven § 11-11 åpner for skattefritak ved gjennomføring av fusjon og fisjon over landegrensene. Det har lenge vært usikkerhet rundt ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Utsettelse av innføring av nye dokumentasjonskrav for redusert kildeskattesats

Finansdepartementet har besluttet å utsette innføringen av nye dokumentasjonskrav for redusert eller null kildeskattesats på ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Tid for generasjonsskifte?

Arveavgiften blir neppe gjeninnført med det første, men det er likevel vanskelig å tenke seg at det innen overskuelig fremtid skal bli ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Statsbudsjettet 2017: Næringsbeskatningen

Foruten forventede endringer i skattesatser er det kun foreslått mindre endringer i næringsbeskatningen for 2017. Endringer som følge av ...

Les artikkelen
Les artikkelen

BEPS-anbefalingene og virkninger i Norge

Den 5. oktober i år la OECD frem sine endelige rapporter om BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). I rapportene fremmes tiltak knyttet ...

Les artikkelen