<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

MVA og fast eiendom: Disse utleierne får økt fradragsrett fra 2021

Frem til 1. januar 2021 var næringsmessig omsetning av tjenester med alternativ behandling, samt kosmetisk behandling og kirurgi, unntatt ...

Les artikkelen
Les artikkelen

MVA og fast eiendom: Skattekontorets saksbehandlingstid kan påføre selger et massivt avgiftstap

Ved overføring av kapitalvarer inngår overdrager og overtaker normalt en justeringsavtale som hindrer at overdrageren blir forpliktet til å ...

Les artikkelen
Les artikkelen

MVA: Justeringsrett kan gå tapt dersom selger ikke har overholdt sine forpliktelser

I en fersk avgjørelse fra Høyesterett (HR -2020-1732-A) stadfestes det at kjøpers bruk av justeringsretten (MVA) forutsetter at selger har ...

Les artikkelen
Les artikkelen

MVA: Fallgruver for utleier av fast eiendom under koronakrisen

Som følge av koronaviruset med tilhørende tiltak for å begrense smitte, blir en rekke næringsdrivende økonomisk skadelidende. Utleiere av ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Uenighet om transaksjonskostnader og mva i Skatteklagenemnda

Fradragsrett for merverdiavgift på rådgivningstjenester som pådras i forbindelse med kjøp og salg av aksjer har de siste årene skrumpet ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nøytral moms i Staten - Helseforetak og utbyggere holdes utenfor i Statsbudsjettet

Regjeringen Solberg varslet i fjorårets budsjett at den ville arbeide med å innføre nøytral merverdiavgift i statlig sektor. Derfor hadde ...

Les artikkelen