<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Førjulsgave fra regjeringen - Sjokolade og brus som gis til veldedighet blir fritatt for særavgifter

DAMIL_115624-1600 ‹ Tilbake til artikler

Det har tidligere vært dyrt for produsenter av brus, sjokolade og andre lignende varer å gi bort ikke-salgbare varer til veldedige organisasjoner. Bakgrunnen for dette er at dersom varen destrueres under myndighetenes kontroll påløper det ingen avgifter, men gir man bort den samme varen gratis til veldedige organisasjoner så har avgiftsplikten oppstått. Å helle ut brus i vasken eller brenne opp spisbar sjokolade har derfor vært avgiftsmessig gratis, men plikten til å betale avgifter har oppstått ved å gi bort de samme produktene til økonomisk vanskeligstilte. Det har derfor kostet giveren penger å gi bort godterier og brus til veldedighet. Regjeringen ønsker nå å endre på dette gjennom en regelendring.

Avgiftsfritak på brus og sjokolade som er en gave til veldedige organisasjoner

Det kan være mange årsaker til at produsenter av brus eller sjokolade må destruere deler av produksjonen. Ofte kan produktet være spisbart, men ikke salgbart. Frem til nå har produsenter av slike varer måttet destruere dem. Det kjennes ikke godt å måtte helle brus ut i springen eller brenne opp sjokolade, når en vet at enkelte ikke har råd til slike varer og derfor hadde satt veldig stor pris på å få dette. I dagens samfunn er det også veldig politisk ukorrekt å kaste mat, og regjeringen har gitt uttrykk for at de er opptatt av å redusere matsvinn.

Regjeringen fjernet moms på matgaver til veldedige organisasjoner fra 1. juli i 2016. Bakgrunnen for dette var at bedrifter for å unngå merverdiavgift ved uttak, valgte å destruere matvarer i stedet for å gi det bort til veldedige formål. Nå følger regjeringen opp med å fjerne særavgifter på sjokolade- og sukkervarer, alkoholfrie drikkevarer, drikkevareemballasje og sukker for tilsvarende leveranser. 

Hvem omfattes

For å unngå ressurskrevende refusjonsordninger er ordningen begrenset til de virksomheter som er registrert hos skattemyndighetene for avgiftene på sjokolade- og sukkervarer, alkoholfrie drikkevarer, drikkevareemballasje og sukker. Dette vil altså si norske produsenter av slike varer, samt importører som eventuelt er registrert for de nevnte avgifter. 

Gjennomføring av fritaket

Finansdepartementet har opplyst at de vil gi nærmere bestemmelser om vilkår for fritaket i særavgiftsforskriften. Det er imidlertid opplyst at vilkårene vil være de samme som gjelder for tilsvarende fritak for merverdiavgift. Basert på dette må varene for det første leveres vederlagsfritt. Videre må mottaker av kontrollhensyn være registrert i Enhetsregisteret. Denne mottakeren må fordele varene på veldedig grunnlag, noe som innebærer at varene vil ha en stor personlig og velferdsmessig betydning den endelig mottaker. 

Registrerte særavgiftspliktige skal rapportere eventuelle avgiftsfrie leveranser i den månedlige særavgiftsmeldingen med fritakskode, på tilsvarende måte som når det gjelder andre fritak. 

Basert på denne regelendringen har altså regjeringen lagt til rette for at produsenter av godterier og brus kan gi bort slike varer til veldedighet uten at verken moms eller særavgifter påløper. Det er opplyst at regelendringen skal tre i kraft fra og med 1. desember 2019. Vi håper at registrerte særavgiftspliktige særlig i denne førjulstiden som vi går i møte, benytter seg av denne muligheten til glede for økonomisk vanskeligstilte.

Kjetil Øpstad

Kjetil Øpstad

Jeg heter Kjetil Øpstad og jeg jobber som tollrådgiver i Advokatfirmaet PwC. Jeg har arbeidet i PwC siden 2014, og til daglig jobber jeg med rådgivning om særavgifter, toll og innførselsmerverdiavgift.

Med 18 års erfaring fra Tollvesenet, hvor jeg har jobbet som spesialrevisor både i lokalforvaltningen og i Toll- og avgiftsdirektoratet, har jeg bred og variert erfaring med særavgifter, toll og innførselsmerverdiavgift. Dette kan være et komplekst område, men med min bakgrunn fra både den praktiske siden i en tollregion og på et mer strategisk nivå i direktoratet har jeg god erfaring å spille på. Jeg bistår derfor gjerne med generell rådgivning, utforming av søknader eller klager på vedtak, i forbindelse med bokettersyn med videre.

My name is Kjetil Øpstad and I work as a Customs advisor at PwC Tax and Legal Services. I have worked for the Customs authorities for 18 years, and as an educated Customs officer and Customs auditor, I work mainly with issues related to import/export of goods, customs/excise duties and import-VAT. I have been associated with the VAT, Customs and World Trade department of the Law firm since 2014, and assist clients with advice and compliance with obligations and regulations related to import/export of goods and excise duties. If any questions or comments, feel free to contact me.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Kan spare 45 MNOK i året på forenklet momsregistrering (VOEC)

Det svenske selskapet Boozt har nettopp vunnet en sak mot Skatteetaten i Oslo tingrett. Boozt fikk medhold i at selskapet har rett til ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Import av bearbeidede landbruksvarer - Utnytter du mulighetene i RÅK-ordningen?

Råvarepriskompensasjon eller RÅK som det forkortes, har til formål å utjevne konkurransevilkårene for produsenter av bearbeidede ...

Les artikkelen
Les artikkelen

CBAM - en oppdatering om karbontoll på import til EU

Som tidligere skrevet om i denne bloggen innfører EU en karbontoll på import av stål, jern, kunstgjødsel, aluminium, hydrogen og strøm ...

Les artikkelen