<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Lønnssumsavgift for finanssektoren?

‹ Tilbake til artikler

IMG_1899.jpg

På Regjeringens og opposisjonspartienes pressekonferanse nå i ettermiddag ble det bekreftet at det legges opp til at det allerede i neste års statsbudsjett vil presenteres en ny skatt for den norske finansnæringen. Utformingen av finansskatten ble ikke kommentert nærmere, men ifølge kilder Dagens Næringsliv har snakket med skal finansskatten utformes etter dansk modell, der de har en såkalt lønnssumsavgift.

Finansielle tjenester er i dag unntatt fra merverdiavgift. Både i Norge og EU har det pågått diskusjoner og vurderinger i mange år knyttet til hvordan man kan skattlegge eller belaste merverdiavgift for denne sektoren. Nå ser det ut til å komme et forslag som vil gi staten en anslått inntekt på 3,5 mrd allerede fra 2017.

Skattlegging av finansiell sektor

I ett av punktene i skatteforliket som nå er publisert fremgår det at «Det innføres en finansskatt fra 2017. Dette er en skatt på merverdien i finansiell tjenesteyting, og sees i lys av at sektoren er unntatt fra merverdiavgift.»

Vi ble overrasket da vi hørte ordet «finansskatt», siden det i skattereformen som ble lagt frem i høst var lagt opp til at Finansdepartementet og Regjeringen ønsket å innføre en avgift på merverdien i finansiell tjenesteproduksjon. I tillegg virket det som at en modell som den de har i Danmark nærmest var utelukket.

I meldingen «Bedre skatt» (Meld.St.4) fremgår følgende:

«Enkelte land, som Frankrike og Danmark, har innført ekstra beskatning av lønn eller overskudd i finansielle foretak. Slik ekstrabeskatning er dels begrunnet med å avbøte unntaket i merverdiavgiften. I tillegg har mange EU-land særavgifter på skadeforsikring. Enkelte land har avgifter på finansielle transaksjoner, og 11 EU-land arbeider med sikte på å innføre en felles transaksjonsavgift.

Regjeringen mener at en bør ta sikte på å innføre en avgift på merverdien i finansiell tjenesteproduksjon. Merverdiavgiftsgrunnlaget bør utvides til å omfatte finansielle tjenester der dette er praktisk mulig, dvs. for finansielle tjenester som ytes mot konkrete vederlag. For margininntekter kan det innføres en egen avgift som i størst mulig grad bør ivareta merverdiavgiftens nøytralitetsegenskaper.»

I lys av disse signalene, er det veldig overraskende at Regjeringen nå ser ut til å ha gått bort fra dette og heller legger opp til en modell lignende den man har i Danmark. På den annen side er det forståelig at de legger opp til en modell som det finnes erfaringer med fra en av våre naboland. Vi skrev litt om utfordringene rundt moms på finansielle tjenester i forbindelse med fremleggelsen av skattereformen.

Blir det «dansk» lønnssumsavgift?

Ifølge kildene DN har snakket med legges det opp til en modell for finansskatt som ligner den danske. I Danmark har de en såkalt lønnssumsavgift. Dette er en skatt som ikke legges direkte på tjenester, men som fungerer som en ekstra beskatning på lønn eller overskudd.

Det vil si at omsetning av finansielle tjenester fremdeles vil være unntatt fra merverdiavgift. Dette innebærer også at dagens rettstilstand opprettholdes, i den forstand at finansiell sektor ikke har fradrag for inngående merverdiavgift. Det ser derfor ut til at Regjeringen har forlatt intensjonen om å innføre en avgift som i størst mulig grad skulle ivareta merverdiavgiftens nøytralitetsegenskaper.

En ekstra beskatning av finansiell sektors lønn eller overskudd, vil innebære en økt kostnad for næringen og vi ser at aktørene i bransjen allerede stiller seg negative til en særskatt for finansnæringen.

Dersom du ønsker å vite mer om hvordan lønnssumsavgiften er utformet i Danmark og satsene for avgiften kan du lese en kort beskrivelse her

Utformingen av den norske finansskatten vil ikke bli lagt frem før i statsbudsjettet for 2017. Dette legges frem i oktober i år. Vi er veldig spente på fortsettelsen! Samtidig ønsker vi å presisere at det enda ikke foreligger andre kilder til opplysningene om utformingen av finansskatten enn det Dagens Næringsliv melder. Vi kommer tilbake med oppdateringer så fort det eventuelt kommer nærmere opplysninger fra Regjeringen.

Synne Hangeland

Synne Hangeland

Jeg heter Synne Hangeland og jeg jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Til daglig jobber jeg med å bistå næringsdrivende med rådgivning om merverdiavgift. Jeg har jobbet med merverdiavgift siden 2013, og bistår både nasjonale og internasjonale selskaper. Merverdiavgift er et område med stadige lovendringer og et komplisert regelverk. Målet mitt er derfor å spre kunnskap og gi gode og nyttige råd.

Ta gjerne kontakt med meg dersom det er noe du lurer på.

My name is Synne Hangeland and I work as a lawyer at PwC Tax and Legal Services. I assist clients with general VAT advice on Norwegian and international VAT matters, as well as in connection with national and cross border restructurings. I have worked at PwC Tax and Legal Services since 2013. If you have any questions, comments or input, feel free to contact me!

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Store endringer i mva- justeringsreglene for utleie og leasing av personkjøretøy - forventet i kraft fra 1. juli 2024

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i merverdiavgiftsloven som har til uttalt hensikt å “gjøre reglene mer ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Utleie av fast eiendom til private og kommunale barnehager - Norge klaget inn til ESA

Norge er klaget inn til EFTAs overvåkningsorgan, ESA, da Klager mener at ulik mva-status for utleier av fast eiendom til kommunale og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Hva må du vite om SAF-T regnskap hvis du driver virksomhet i Norge fra utlandet (med eller uten mva-representant)?

Om du som utenlandsk næringsdrivende driver skatte- og/eller avgiftspliktig virksomhet i Norge, har du bokføringsplikt etter ...

Les artikkelen