<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Diana Geilhufe

Jeg heter Diana Geilhufe og kommer fra Polen. Jeg jobber som manager i Advokatfirmaet PwC. Mitt arbeidsfelt er merverdiavgift, med særlig fokus på internasjonale forhold og cross border transactions. Til daglig jobber jeg med å bistå norske og utenlandske virksomheter med blant annet rådgivning, strukturering og spørsmål knyttet til rapportering av merverdiavgift. Jeg har arbeidet i PwC siden 2010, først 5 år for PwC i Polen før jeg begynte i PwC Norge i 2015.

Målet mitt er å spre kunnskap om merverdiavgift og dele mine internasjonale erfaringer. Ta gjerne kontakt med meg dersom det er noe du lurer på.

My name is Diana Geilhufe and I work as Manager at PwC Tax and Legal Services. My area of expertise covers international VAT advisory service. I assist clients with assessment of VAT obligations in Norway as well outside Norway. I specialize in analysis of cross-border transactions, including restructuring of supply chains from the VAT perspective. I have been with PwC since 2010, first 5 years at PwC in Poland before joining PwC Norway in 2015.

I would like to blog about my international experiences in this area. Please feel free to contact me, if you have any questions, comments or input.


diana.geilhufe@pwc.com

Nye regler til grenseoverskridende transaksjoner i EU på gang - vidtgående reform av EUs VAT-regelverk

Av Diana Geilhufe , 17. oktober 2018

dianageilhufe

EU kommisjonen har nylig foreslått omfattende endringer av dagens VAT-system i EU. En av de viktigste endringene er forslaget om at salg av varer mellom to EU-land ikke lenger vil være omfattet av fritak for VAT. Selgeren vil være ansvarlig for beregning av VAT i det landet der varen konsumeres (sendes til). For å unngå flere registreringer skal det være mulig å registrere seg for VAT i et EU land og rapportere VAT for ulike land i samme omsetningsoppgave. Dette er en av de største reformene av det EU VAT systemet på flere tiår og har som intensjon å skape et nytt, mer robust VAT regelverk.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift, VAT

Dele artikkelen:

Endringer i den polske merverdiavgiftsloven  - 4 viktige oppdateringer for virksomheter registrert for mva i Polen

Av Diana Geilhufe , 20. januar 2017

dianageilhufe.jpg

Noen viktige endringer trådte i kraft i den polske merverdiavgiftsloven den 1. januar 2017. Hovedformålet med endringene er å sikre stabilitet i merverdiavgiftssystemet ved å redusere skattesvindel og skattemisbruk. De 4 viktigste endringene er beskrevet nedenfor.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter