<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

Høringsinnspill til “VAT in the Digital Age”: behov for tilpasning av mva-systemet i EU til den nye digitale verden

EU-kommisjonen har publisert et høringsinnspill med forslag til modifisering av mva-reglene i tråd med initiativet “VAT in the Digital ...

Les artikkelen
Les artikkelen

PwC webinar (25.11.2021): Samarbeid og handel mellom Polen og Norge - mva konsekvenser for norske bedrifter

Det er stadig flere norske bedrifter som er involvert i enten kjøp, produksjon eller salg av varer og tjenester i utlandet. Vi ser en ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Polen avskaffer den tradisjonelle mva-meldingen og har innført andre viktige endringer i den polske mva-loven

Polen er det første landet i Europa som ikke lenger bruker den tradisjonelle mva-meldingen. Fra oktober 2020 skal SAF-T (polsk: JPK_VDEK) ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nye regler til grenseoverskridende transaksjoner i EU på gang - vidtgående reform av EUs VAT-regelverk

  EU kommisjonen har nylig foreslått omfattende endringer av dagens VAT-system i EU. En av de viktigste endringene er forslaget om at salg ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Endringer i den polske merverdiavgiftsloven  - 4 viktige oppdateringer for virksomheter registrert for mva i Polen

Noen viktige endringer trådte i kraft i den polske merverdiavgiftsloven den 1. januar 2017. Hovedformålet med endringene er å sikre ...

Les artikkelen