<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

E-mobilitet - en ny sektor i sterk vekst: VAT aspekter ved elbillading fra et EU-perspektiv

I Norge øker salget av elbiler stadig. I 2022 utgjorde elbiler 79,3 % av salget av alle nye biler. Norge ligger utvilsomt langt foran ...

Les artikkelen
Les artikkelen

EU avgiftsnytt: VAT in the Digital Age - EUs store digitale VAT reform er lansert!

Den 8. desember 2022 publiserte EU-kommisjonen en stor digital avgiftsreform i EU som medfører potensielt større og fremtidsrettede ...

Les artikkelen
Les artikkelen

EU-kommisjonen publiserte sluttrapport om “VAT in the Digital Age” – hva slags reformer kan vi forvente?

EU-kommisjonen publiserte sluttrapport om VAT in the Digital Age den 21. juli 2022. Mva-reformen er drevet av den fremvoksende digitale ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Høringsinnspill til “VAT in the Digital Age”: behov for tilpasning av mva-systemet i EU til den nye digitale verden

EU-kommisjonen har publisert et høringsinnspill med forslag til modifisering av mva-reglene i tråd med initiativet “VAT in the Digital ...

Les artikkelen
Les artikkelen

PwC webinar (25.11.2021): Samarbeid og handel mellom Polen og Norge - mva konsekvenser for norske bedrifter

Det er stadig flere norske bedrifter som er involvert i enten kjøp, produksjon eller salg av varer og tjenester i utlandet. Vi ser en ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Polen avskaffer den tradisjonelle mva-meldingen og har innført andre viktige endringer i den polske mva-loven

Polen er det første landet i Europa som ikke lenger bruker den tradisjonelle mva-meldingen. Fra oktober 2020 skal SAF-T (polsk: JPK_VDEK) ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nye regler til grenseoverskridende transaksjoner i EU på gang - vidtgående reform av EUs VAT-regelverk

EU kommisjonen har nylig foreslått omfattende endringer av dagens VAT-system i EU. En av de viktigste endringene er forslaget om at salg av ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Endringer i den polske merverdiavgiftsloven  - 4 viktige oppdateringer for virksomheter registrert for mva i Polen

Noen viktige endringer trådte i kraft i den polske merverdiavgiftsloven den 1. januar 2017. Hovedformålet med endringene er å sikre ...

Les artikkelen