<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Moms-retrett for Melgaard-kunst

per-kirknes-2.jpg ‹ Tilbake til artikler

per-kirknes-2.jpg

Finansdepartementet har vist uvanlig handlekraft etter mediaoppslagene om kunsten til Bjarne Melgaard. Fritaksreglene for moms på kunst ved import er myket opp med umiddelbar virkning.

Mediene meldte 4. november at 16 kunstverk av Bjarne Melgaard hadde blitt stoppet på Gardermoen fordi de ikke passet inn i definisjonen av momsfritatt kunst i regelverket. Melgaard skal derfor ha blitt avkrevet 1,3 millioner i import-moms.

Finansministeren var tidlig ute og fastslo at reglene måtte endres, og den 15. november, mindre enn to uker senere, er endringene gjennomført. Det er fra og med nå mulig å ta inn egne malerier avgiftsfritt uten at dette skal måles opp mot tolltariffens litt foreldede definisjon av hva som er et maleri.

Regelendringen er veldig fornuftig, men skulle kommet mye tidligere og vært mer omfattende. Tilsvarende problemstilling var blant annet oppe for to år siden, ref. vår bloggpost om skulpturen WE-ME, uten at departementet fant det for godt å se nærmere på saken den gangen. Departementet hadde også sjansen for en del år tilbake. Da var det fotokunst som var debattert, og man begrenset seg til å regulere kun dette.

Vi er imponert over statsrådens handlekraft, og håper dette kan tjene som eksempel i en del andre saker der reglene har urimelige utslag, og det ikke er til skade for andre å justere på dem. Det er ikke alltid nødvendig å tenke seg om i det vide og det brede dersom løsningen er åpenbar.

Samtidig må vi få påpeke at departementet burde skrevet om hele kunstdefinisjonen i moms-forskriften, og fjernet henvisningene til tolltariffen også for skulpturer og stikk, når de først var i gang. Det ville ikke vært mye ekstra bryderi. Heller ikke etter den siste regelendringen ville nemlig skulpturen WE-ME blitt klassifisert som kunst, fordi den var sveiset, og ikke støpt!

Per Kirknes

Per Kirknes

Mitt navn er Per Kirknes og jeg jobber som advokat i PwC. Mitt arbeidsfelt er merverdiavgift og toll, med særlig fokus på internasjonale forhold og cross border transactions. Jeg har arbeidet i PwC siden 2010, og har også erfaring fra tollmyndighetene.

My name is Per Kirknes, and I am an Attorney at Law working in the indirect tax team in PwC Oslo. I specialize in international trade with goods, including domestic and international VAT issues, as well as customs and excise duties. My work is often related to cross-border transactions, including structuring of supply chains and analyses of intra-group transactions. I also provide advice related to specific customs issues like valuation, origin, classification and customs procedures. I have been with PwC since 2010. Prior to that I worked ten years with development of the Norwegian customs legislation in the Directorate of Customs and Excise.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Ny praksis - Skatteetaten godtar likevel MVA-fradrag i tilfeller der et selskap med et pågående byggeprosjekt tas ut av fellesregistrering

Vi har tidligere skrevet om at utmelding av fellesregistrering kan gi betydelige MVA-tap i utbyggingsprosjekter. Nå har Skatteetaten kommet ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i revidert nasjonalbudsjettet for 2023

Det er ingen store overraskelser på skatte- og avgiftsområdet i revidert Nasjonalbudsjett for 2023. Dette er i tråd med praksis de siste ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kompensasjonsretten for rus- og psykiatriboliger - viktige avklaringer i ny dom fra Gulating lagmannsrett

Skattedirektoratet har gjennom flere år hevdet at kommuner ikke har rett til momskompensasjon for såkalte rus- og psykiatriboliger. En ...

Les artikkelen