<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Finansbloggen

Finansbloggen Aktuelt for finansnæringen,
børsnoterte selskaper
og kapitalmarkedene

Finansbloggen Aktuelt for finansnæringen,
børsnoterte selskaper
og kapitalmarkedene

Finansbransjens forvandling

Av Ingerlise Størksen , 3. juli 2017

Finansnæringen står nå midt i en endringsalder, og sentrale produkter som finansiering,  forsikring og spesielt betalingstjenester endrer seg dramatisk. 
Les artikkel

Interesseområder: Bank og finans, fintech

Dele artikkelen:

Finanstilsynets nye retningslinjer for forbruksfinansiering

Av Magnus Robberstad , 15. juni 2017

Finanstilsynet har publisert nye retningslinjer for forbruksfinansiering. De nye retningslinjene stiller krav til dokumentasjon, prosesser og rapportering som potensielt kan påvirke bankene langs tre dimensjoner;

Les artikkel

Interesseområder: Bank og finans

Dele artikkelen:

Forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån

Av Max Gudmundsen , 12. juni 2017

De siste årene har vi sett en kraftig vekst i forbruksgjeld hos norske husholdninger. Finanstilsynet kommer nå med nye regler for å motvirke trenden.

Les artikkel

Interesseområder: Bank og finans

Dele artikkelen:

Norwegian investor tax reporting for funds - A significant change as from January 2017

Av Dag Saltnes , 10. januar 2017

The new rules concerning the tax treatment of Norwegian inverstors in investments funds have entered into force in 1. January to:

Les artikkel

Interesseområder: Verdipapirforetak, Bank og finans, Kapitalforvaltning

Dele artikkelen:

Digitale økosystem, PSD II og ny personvernforordning

Av Lars Erik Fjørtoft , 3. januar 2017

2017 blir et utrolig spennende år for alle som er interessert i digitalisering og spesielt for oss med en særskilt interesse for betalingsområdet. 

Les artikkel

Interesseområder: Personvern, Verdipapirforetak, Bank og finans, Forsikring og pensjon, Kapitalforvaltning, Digitalisering, IT-risiko og -kontroll, Informasjonssikkerhet, Delingsøkonomi

Dele artikkelen:

Er skattemessig behandling av avkastning fra risikoutjevningsfondet nå endret?

Av Liv Haneberg Lundqvist , 13. desember 2016

Som følge av innføring av Solvens II er det gjort endringer i forsikringsvirksomhetsloven. Forsikringskapitalen innføres som et nytt begrep, og denne forsikringskapitalen definerer selskapets kundemidler. Risikoutjevningsfondet defineres ikke som forsikringskapital. Spørsmålet er om konsekvensene av dette er at fondet nå skal forvaltes i selskapsporteføljen. Hvilke skattemessige konsekvenser oppstår som følge av dette?

Les artikkel

Interesseområder: Bank og finans

Dele artikkelen:

Enighet om finansskatten (i denne omgang)

Av Ulrik Kleppen Rafn , 12. desember 2016

Et flertall på Stortinget vil innføre finansskatten som foreslått med både 1% økning i skattesats på overskudd og 5% lønnsavgift på arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget. En samlet finanskomite har likevel bedt finansdepartementet komme tilbake med et nytt forslag til finansskatt som skal dreie skatten bort fra lønnsavgift.

Les artikkel

Interesseområder: Bank og finans

Dele artikkelen:

Snart tid for årsapporten 2016

Av Stian Pedersen , 8. desember 2016

Det er snart tid for å gjøre opp status for året som er gått. I arbeidet med årsrapporten vil det være nyttig å ha fokus på områder som tilsynsmyndighetene legger vekt på når de foretar regnskapskontroll av noterte foretak.

Les artikkel

Interesseområder: Bank og finans

Dele artikkelen:

EU-kommisjonen foreslår endringer i kapitaldeknings- og likviditetsregler

Av Magnus Robberstad , 25. november 2016

EU-kommisjonen publiserte 23. november forslag til endringer i kapitaldeknings- og likviditetsregler (CRR/CRD IV). Sentrale endringsforslag inkluderer:

Les artikkel

Interesseområder: Bank og finans

Dele artikkelen:

Bankene forventer økte nedskrivninger og mer volatile resultater som følge av IFRS 9

Av Stian Pedersen , 14. november 2016

European Banking Authority (EBA) publiserte nylig en undersøkelse av IFRS 9 arbeidet til 58 europeiske banker.

Les artikkel

Interesseområder: Bank og finans

Dele artikkelen:

Følg bloggen