<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Finansbloggen

Finansbloggen Aktuelt for finansnæringen,
børsnoterte selskaper
og kapitalmarkedene

Finansbloggen Aktuelt for finansnæringen,
børsnoterte selskaper
og kapitalmarkedene

Norwegian investor tax reporting for funds - A significant change as from January 2017

Av Dag Saltnes , 10. januar 2017

The new rules concerning the tax treatment of Norwegian inverstors in investments funds have entered into force in 1. January to:

Les artikkel

Interesseområder: Verdipapirforetak, Bank og finans, Kapitalforvaltning

Dele artikkelen:

Digitale økosystem, PSD II og ny personvernforordning

Av Lars Erik Fjørtoft , 3. januar 2017

2017 blir et utrolig spennende år for alle som er interessert i digitalisering og spesielt for oss med en særskilt interesse for betalingsområdet. 

Les artikkel

Interesseområder: Personvern, Verdipapirforetak, Bank og finans, Forsikring og pensjon, Kapitalforvaltning, Digitalisering, IT-risiko og -kontroll, Informasjonssikkerhet, Delingsøkonomi

Dele artikkelen:

Er skattemessig behandling av avkastning fra risikoutjevningsfondet nå endret?

Av Liv Haneberg Lundqvist , 13. desember 2016

Som følge av innføring av Solvens II er det gjort endringer i forsikringsvirksomhetsloven. Forsikringskapitalen innføres som et nytt begrep, og denne forsikringskapitalen definerer selskapets kundemidler. Risikoutjevningsfondet defineres ikke som forsikringskapital. Spørsmålet er om konsekvensene av dette er at fondet nå skal forvaltes i selskapsporteføljen. Hvilke skattemessige konsekvenser oppstår som følge av dette?

Les artikkel

Interesseområder: Bank og finans

Dele artikkelen:

Enighet om finansskatten (i denne omgang)

Av Ulrik Kleppen Rafn , 12. desember 2016

Et flertall på Stortinget vil innføre finansskatten som foreslått med både 1% økning i skattesats på overskudd og 5% lønnsavgift på arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget. En samlet finanskomite har likevel bedt finansdepartementet komme tilbake med et nytt forslag til finansskatt som skal dreie skatten bort fra lønnsavgift.

Les artikkel

Interesseområder: Bank og finans

Dele artikkelen:

Snart tid for årsapporten 2016

Av Stian Pedersen , 8. desember 2016

Det er snart tid for å gjøre opp status for året som er gått. I arbeidet med årsrapporten vil det være nyttig å ha fokus på områder som tilsynsmyndighetene legger vekt på når de foretar regnskapskontroll av noterte foretak.

Les artikkel

Interesseområder: Bank og finans

Dele artikkelen:

EU-kommisjonen foreslår endringer i kapitaldeknings- og likviditetsregler

Av Magnus Robberstad , 25. november 2016

EU-kommisjonen publiserte 23. november forslag til endringer i kapitaldeknings- og likviditetsregler (CRR/CRD IV). Sentrale endringsforslag inkluderer:

Les artikkel

Interesseområder: Bank og finans

Dele artikkelen:

Bankene forventer økte nedskrivninger og mer volatile resultater som følge av IFRS 9

Av Stian Pedersen , 14. november 2016

European Banking Authority (EBA) publiserte nylig en undersøkelse av IFRS 9 arbeidet til 58 europeiske banker.

Les artikkel

Interesseområder: Bank og finans

Dele artikkelen:

Nye regler for krisehåndtering og innskuddsgaranti

Av Magnus Robberstad , 10. november 2016

Banklovkommisjonen la 26. oktober frem sin utredning og lovforslag for gjennomføring av EU-regelverk for krisehåndtering og innskuddsgaranti i norsk rett. Forslaget innebærer at dagens innskuddsgarantibeløp på 2 mill kroner videreføres inntil videre. Det skal videre etableres et nytt nasjonalt krisefond og regler for “Bail-in” og beredskapsplaner gjennomføres i norsk rett.

Les artikkel

Interesseområder: Bank og finans

Dele artikkelen:

Nye krav til definisjon av misligholdte engasjementer

Av Kristine Hesjedal Twomey , 9. november 2016

EBA publiserte tidligere i høst nye anbefalinger for hvordan mislighold skal defineres. Formålet med anbefalingen er å harmonisere misligholdsdefinisjonen på tvers av EU. Finanstilsynet annonserte 3. november at de vil bekrefte overfor EBA at de vil følge opp denne anbefalingen og legge den til grunn i tilsynsarbeidet. Anbefalingene vil medføre store operasjonelle og tekniske konsekvenser for de fleste norske banker, særlig for IRB-bankene. Endringen gjelder fra 1.1.2021, men Finanstilsynet anmoder bankene om å kunne følge anbefalingen så snart som mulig.

Les artikkel

Interesseområder: Bank og finans

Dele artikkelen:

Statsbudsjettet 2017: Ny finansskatt - er aktørene klare for dette?

Av Yngvar Solheim , 6. oktober 2016

I Statsbudsjettet for 2017 som ble lagt frem kl 10 i dag (6. oktober) har vi fått den endelige bekreftelsen på at regjeringen legger opp til innføring av en ny finansskatt fra 1. januar 2017. Forslaget til modell for finansskatten har klare likhetstrekk med den danske lønnsumsavgiften som vi tidligere har skrevet om.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift, Bank og finans

Dele artikkelen:

Følg bloggen