<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

Utvikling i banknæringen – evolusjon eller revolusjon?

Den globale banknæringen er i endring og store omveltninger som følge av det digitale skiftet er i anmarsj. I Skandinavia er man helt i ...

Les artikkelen
Les artikkelen

PRIIPs forordning innføres i EU fra nyttår - innføring i Norge heller ikke langt unna?

PRIIPs forordningen innføres i EU fra nyttår - tidspunkt for innføring Norge avgjøres trolig i løpet av høsten 2016. Krav om ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Utsettelsen av MiFID II og MiFIR er bekreftet!

Forslaget om utsatt ikrafttredelse er nå formelt vedtatt av Europaparlamentet og Rådet. Ny dato for ikrafttredelse er 3. januar 2018. ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Reduksjon i kapitalkrav for banker med eierandeler i forsikringsselskap

Finansdepartementet endret fra 31. januar konsolideringsreglene for bankdominerte grupper, noe som fører til at finanskonsern som tidligere ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Blockchain - fra pizza til en økonomisk revolusjon?

En pizza som ble kjøpt 22. mai 2010 kan betegnes som en merkedag i historien. Det vil si, det var ikke pizzaen som var spesiell, men at den ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Norge tilslutter seg endelig EU-regelverk

Norge har i en årrekke vært på etterskudd med ratifisering av EUs finansregulatoriske rettsakter - men nå løsner det. Norge har hengt etter ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Lønnssumsavgift for finanssektoren?

På Regjeringens og opposisjonspartienes pressekonferanse 4. mai ble det bekreftet at det legges opp til at det allerede i neste års ...

Les artikkelen
Les artikkelen

FinTech - Vinn eller forsvinn

I 2008 ble det investert under 1 milliard dollar i nye FinTech-selskaper. Ved inngangen av 2015 var beløpet 12 milliarder dollar. Skal vi ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Innføring av krav til uvektet kapitalandel

Med stadig nye regulatoriske krav, blir balansestyring mer og mer en krevende øvelse. Finanstilsynets forslag har flere viktige ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Er du rustet for IFRS 9?

Det er særlig de nye tapsvurderingsreglene som vil gjøre overgangen krevende for bankene. IFRS 9 vil erstatte dagens IFRS regler for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nye regler om lån til ansatte og styremedlemmer i finansforetak fra nyttår

Finansforetaksloven trådte i kraft 1. januar 2016. Nye regler om utlån til ansatte og styremedlemmer finnes i kapittel 9. Praktisering av ...

Les artikkelen
Les artikkelen

FS Arena Bergen - Nytt møtested for finansnæringen

FS Arena Bergen er tenkt å være et møtested for de som jobber i finansnæringen i Bergen. PwC har tatt initiativet.    Presentasjonene ...

Les artikkelen