<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

Nye krav til definisjon av misligholdte engasjementer

EBA publiserte tidligere i høst nye anbefalinger for hvordan mislighold skal defineres. Formålet med anbefalingen er å harmonisere ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Statsbudsjettet 2017: Ny finansskatt - er aktørene klare for dette?

I Statsbudsjettet for 2017 som ble lagt frem kl 10 i dag (6. oktober) har vi fått den endelige bekreftelsen på at regjeringen legger opp ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Anerkjennelse av andre lands motsykliske buffersats reduserer kapitalkravet for norske banker med låneengasjementer i utlandet f.o.m. 1. oktober

Finansdepartementet har fastsatt forskriftsendringer den 28. september som gjør at norske banker kan anvende den motsykliske buffersatsen ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Ny forskrift om uttreden fra Bankenes Sikringsfond

Finansdepartementet fastsatte 19. september en ny forskrift som regulerer avkorting av sikringsfondsavgiften ved uttreden av ordningen i ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Er din eiendomsmeglingsvirksomhet i stand til etterlevelse av regelverket til antihvitvaskingsarbeid?

Siden det første regelverket om finansnæringens plikt til å forhindre hvitvasking ble implementert i norsk lovgivning i 2009 har arbeidet ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Finanstilsynet foreslår innstramminger i boliglånsforskriften

Finanstilsynet foreslår å stramme inn boliglånsforskriften. Forslaget omfatter blant annet fjerning av fleksibilitetskvoten som gir bankene ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Endringer i Leverage Ratio i tredje kvartal

Beregningsmetoden for Leverage Ratio vil endres fra og med rapporteringen for tredje kvartal, noe som for de fleste norske finansforetak ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Fintech – hot or not?

Under Arendalsuka 2016 inviterte Finans Norge og Finansforbundet til seminar med tittelen; Fintech - hot og not. Foruten de to ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Utvikling i banknæringen – evolusjon eller revolusjon?

Den globale banknæringen er i endring og store omveltninger som følge av det digitale skiftet er i anmarsj. I Skandinavia er man helt i ...

Les artikkelen
Les artikkelen

PRIIPs forordning innføres i EU fra nyttår - innføring i Norge heller ikke langt unna?

PRIIPs forordningen innføres i EU fra nyttår - tidspunkt for innføring Norge avgjøres trolig i løpet av høsten 2016. Krav om ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Utsettelsen av MiFID II og MiFIR er bekreftet!

Forslaget om utsatt ikrafttredelse er nå formelt vedtatt av Europaparlamentet og Rådet. Ny dato for ikrafttredelse er 3. januar 2018. ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Reduksjon i kapitalkrav for banker med eierandeler i forsikringsselskap

Finansdepartementet endret fra 31. januar konsolideringsreglene for bankdominerte grupper, noe som fører til at finanskonsern som tidligere ...

Les artikkelen