<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

Ny forskrift om uttreden fra Bankenes Sikringsfond

Finansdepartementet fastsatte 19. september en ny forskrift som regulerer avkorting av sikringsfondsavgiften ved uttreden av ordningen i ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Er din eiendomsmeglingsvirksomhet i stand til etterlevelse av regelverket til antihvitvaskingsarbeid?

Siden det første regelverket om finansnæringens plikt til å forhindre hvitvasking ble implementert i norsk lovgivning i 2009 har arbeidet ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Finanstilsynet foreslår innstramminger i boliglånsforskriften

Finanstilsynet foreslår å stramme inn boliglånsforskriften. Forslaget omfatter blant annet fjerning av fleksibilitetskvoten som gir bankene ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Endringer i Leverage Ratio i tredje kvartal

Beregningsmetoden for Leverage Ratio vil endres fra og med rapporteringen for tredje kvartal, noe som for de fleste norske finansforetak ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Fintech – hot or not?

Under Arendalsuka 2016 inviterte Finans Norge og Finansforbundet til seminar med tittelen; Fintech - hot og not. Foruten de to ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Utvikling i banknæringen – evolusjon eller revolusjon?

Den globale banknæringen er i endring og store omveltninger som følge av det digitale skiftet er i anmarsj. I Skandinavia er man helt i ...

Les artikkelen
Les artikkelen

PRIIPs forordning innføres i EU fra nyttår - innføring i Norge heller ikke langt unna?

PRIIPs forordningen innføres i EU fra nyttår - tidspunkt for innføring Norge avgjøres trolig i løpet av høsten 2016. Krav om ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Utsettelsen av MiFID II og MiFIR er bekreftet!

Forslaget om utsatt ikrafttredelse er nå formelt vedtatt av Europaparlamentet og Rådet. Ny dato for ikrafttredelse er 3. januar 2018. ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Reduksjon i kapitalkrav for banker med eierandeler i forsikringsselskap

Finansdepartementet endret fra 31. januar konsolideringsreglene for bankdominerte grupper, noe som fører til at finanskonsern som tidligere ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Blockchain - fra pizza til en økonomisk revolusjon?

En pizza som ble kjøpt 22. mai 2010 kan betegnes som en merkedag i historien. Det vil si, det var ikke pizzaen som var spesiell, men at den ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Norge tilslutter seg endelig EU-regelverk

Norge har i en årrekke vært på etterskudd med ratifisering av EUs finansregulatoriske rettsakter - men nå løsner det. Norge har hengt etter ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Lønnssumsavgift for finanssektoren?

På Regjeringens og opposisjonspartienes pressekonferanse 4. mai ble det bekreftet at det legges opp til at det allerede i neste års ...

Les artikkelen