<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Finansbloggen

Finansbloggen Aktuelt for finansnæringen,
børsnoterte selskaper
og kapitalmarkedene

Finansbloggen Aktuelt for finansnæringen,
børsnoterte selskaper
og kapitalmarkedene

Stine Seljeseth Aase

Hei, jeg heter Stine Seljeseth Aase og jeg jobber som advokat i PwC. Jeg arbeider med selskapsrett og regulatorisk regelverk for ulike bransjer, herunder finansbransjen. Jeg har særlig kompetanse innenfor finansregulstorisk regelverk, herunder særlig betalingstjenester/PSD2, verdipapirregelverket, alternative investeringsfond og øvrig kundebeskyttelsesregelverk. Ta gjerne kontakt direkte med meg om du har spørsmål eller ønsker bistand.
stine.aase@pwc.com

Nytt rundskriv fra Finanstilsynet - prosjektfinansieringsselskaper omfattes av AIF-loven

Av Stine Seljeseth Aase , 17. juni 2019

Den 4. juni 2019 publiserte Finanstilsynet et nytt rundskriv (9/2019) som gir nærmere presiseringer for hva som er et alternativt investeringsfond. Særlig vurderer Finanstilsynet at såkalte prosjektfinansieringsselskaper, ofte må anses som alternative investeringsfond etter AIF-loven. Dette medfører at mange prosjektfinansieringsselskaper pålegges en rekke nye krav.

Les artikkel

Dele artikkelen:

Vil du bli betalingsfullmektig eller opplysningsfullmektig?

Av Stine Seljeseth Aase , 8. mai 2019

PSD2-direktivet trådte i kraft i Norge den 1. april 2019. Dette medfører at såkalte tredjepartsaktører, som ikke er banker, kan søke om konsesjon for å bli henholdsvis betalingsfullmektig («Payment Initiation Service Provider - PISP») og opplysningsfullmektig («Account Information Service Provider - AISP»). For å få konsesjon som PISP og AISP, må søker innfri visse krav, samt ha på plass nødvendige rutiner og retningslinjer.

Les artikkel

Dele artikkelen:

Vedtakelsesprosessen i EU og EØS - svært ulike

Av Stine Seljeseth Aase , 19. juni 2017

EU og EØS innebærer et omfattende politisk og økonomisk samarbeid mellom stater, og tilslutningen til samarbeidene kan medføre store konsekvenser.

Les artikkel

Interesseområder: EU

Dele artikkelen:

Finansregulatorisk regelverk for kapitalinnhenting gjennom “crowdfunding”/“folkefinansiering”

Av Stine Seljeseth Aase , 3. november 2016

Gratulerer årets Gaseller i Telemark og Vestfold!

Crowdfunding er et virksomhetsområde i vekst. Konseptet gir oppstartsbedrifter og gründere med gode ideer tilgang til kapital, og småsparere, privatpersoner og mindre bedrifter mulighet til å delta i prosjekter som ellers kanskje bare tilbys større, profesjonelle investorer. Crowdfunding kan dermed bidra til økt innovasjon, sysselsetting og tilgang til gode investeringer for “alle”, og kan derfor være en glimrende idé fra et samfunnsmessig ståsted.

Les artikkel

Dele artikkelen:

Følg bloggen