<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Finansbloggen

Finansbloggen Aktuelt for finansnæringen,
børsnoterte selskaper
og kapitalmarkedene

Finansbloggen Aktuelt for finansnæringen,
børsnoterte selskaper
og kapitalmarkedene

Stine Seljeseth Aase

Hei, jeg heter Stine Seljeseth Aase og jeg er advokatfullmektig i PwC. Jeg startet i PwC høsten 2016 som nyutdannet, og har hittil arbeidet med forskjellige områder innenfor finanssektoren, men mest med med spørsmål rundt verdipapirhandelloven og AIF-loven. Jeg håper å skaffe meg mer innblikk i flere områder innenfor finanssektoren etterhvert. Ta likevel gjerne kontakt med meg om du lurer på noe.
stine.aase@pwc.com

Vedtakelsesprosessen i EU og EØS - svært ulike

Av Stine Seljeseth Aase , 19. juni 2017

EU og EØS innebærer et omfattende politisk og økonomisk samarbeid mellom stater, og tilslutningen til samarbeidene kan medføre store konsekvenser.

Les artikkel

Interesseområder: EU

Dele artikkelen:

Finansregulatorisk regelverk for kapitalinnhenting gjennom “crowdfunding”/“folkefinansiering”

Av Stine Seljeseth Aase , 3. november 2016

Gratulerer årets Gaseller i Telemark og Vestfold!

Crowdfunding er et virksomhetsområde i vekst. Konseptet gir oppstartsbedrifter og gründere med gode ideer tilgang til kapital, og småsparere, privatpersoner og mindre bedrifter mulighet til å delta i prosjekter som ellers kanskje bare tilbys større, profesjonelle investorer. Crowdfunding kan dermed bidra til økt innovasjon, sysselsetting og tilgang til gode investeringer for “alle”, og kan derfor være en glimrende idé fra et samfunnsmessig ståsted.

Les artikkel

Dele artikkelen:

Følg bloggen