<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Finansbloggen

Finansbloggen Aktuelt for finansnæringen,
børsnoterte selskaper
og kapitalmarkedene

Finansbloggen Aktuelt for finansnæringen,
børsnoterte selskaper
og kapitalmarkedene

Statsbudsjettet 2018 - Livsforsikring og pensjonskasser

Av Liv Haneberg Lundqvist , 13. oktober 2017

Finansdepartementet varsler vurdering av skattereglene for livsforsikringsselskaper og pensjonskasser. Den skattemessige behandlingen av kursreguleringsfondet er oppe til vurdering, og det antydes at det skal innføres et skille mellom kundemidler og foretakets midler. Endringene er nødvendig for å kunne gjennomføre de ønskede endringene i finansskatten. Er det grunn til å forvente en skattereform for livsforsikring?

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning, Bank og finans

Dele artikkelen:

Innføring av boliglånsdirektivet i Norge

Av Max Gudmundsen , 27. september 2017


Totalt sett medfører boliglånsdirektivet flere endringer som blir viktig for hvordan kredittytere formidler sine tjenester. Selv om vi bare er i den innledende fasen, begynner vi allerede nå se hvordan den nye loven vil se ut.

Les artikkel

Interesseområder: Bank og finans

Dele artikkelen:

Finansbransjens forvandling

Av Ingerlise Størksen , 3. juli 2017

Finansnæringen står nå midt i en endringsalder, og sentrale produkter som finansiering,  forsikring og spesielt betalingstjenester endrer seg dramatisk. 
Les artikkel

Interesseområder: Bank og finans, fintech

Dele artikkelen:

Finanstilsynets nye retningslinjer for forbruksfinansiering

Av Magnus Robberstad , 15. juni 2017

Finanstilsynet har publisert nye retningslinjer for forbruksfinansiering. De nye retningslinjene stiller krav til dokumentasjon, prosesser og rapportering som potensielt kan påvirke bankene langs tre dimensjoner;

Les artikkel

Interesseområder: Bank og finans

Dele artikkelen:

Forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån

Av Max Gudmundsen , 12. juni 2017

De siste årene har vi sett en kraftig vekst i forbruksgjeld hos norske husholdninger. Finanstilsynet kommer nå med nye regler for å motvirke trenden.

Les artikkel

Interesseområder: Bank og finans

Dele artikkelen:

Norwegian investor tax reporting for funds - A significant change as from January 2017

Av Dag Saltnes , 10. januar 2017

The new rules concerning the tax treatment of Norwegian inverstors in investments funds have entered into force in 1. January to:

Les artikkel

Interesseområder: Bank og finans, Kapitalforvaltning, Verdipapirforetak

Dele artikkelen:

Digitale økosystem, PSD II og ny personvernforordning

Av Lars Erik Fjørtoft , 3. januar 2017

2017 blir et utrolig spennende år for alle som er interessert i digitalisering og spesielt for oss med en særskilt interesse for betalingsområdet. 

Les artikkel

Interesseområder: Digitalisering, Personvern, Bank og finans, Delingsøkonomi, Kapitalforvaltning, IT-risiko og -kontroll, Verdipapirforetak, Forsikring og pensjon, Informasjonssikkerhet

Dele artikkelen:

Er skattemessig behandling av avkastning fra risikoutjevningsfondet nå endret?

Av Liv Haneberg Lundqvist , 13. desember 2016

Som følge av innføring av Solvens II er det gjort endringer i forsikringsvirksomhetsloven. Forsikringskapitalen innføres som et nytt begrep, og denne forsikringskapitalen definerer selskapets kundemidler. Risikoutjevningsfondet defineres ikke som forsikringskapital. Spørsmålet er om konsekvensene av dette er at fondet nå skal forvaltes i selskapsporteføljen. Hvilke skattemessige konsekvenser oppstår som følge av dette?

Les artikkel

Interesseområder: Bank og finans

Dele artikkelen:

Enighet om finansskatten (i denne omgang)

Av Ulrik Kleppen Rafn , 12. desember 2016

Et flertall på Stortinget vil innføre finansskatten som foreslått med både 1% økning i skattesats på overskudd og 5% lønnsavgift på arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget. En samlet finanskomite har likevel bedt finansdepartementet komme tilbake med et nytt forslag til finansskatt som skal dreie skatten bort fra lønnsavgift.

Les artikkel

Interesseområder: Bank og finans

Dele artikkelen:

Snart tid for årsapporten 2016

Av Stian Pedersen , 8. desember 2016

Det er snart tid for å gjøre opp status for året som er gått. I arbeidet med årsrapporten vil det være nyttig å ha fokus på områder som tilsynsmyndighetene legger vekt på når de foretar regnskapskontroll av noterte foretak.

Les artikkel

Interesseområder: Bank og finans

Dele artikkelen:

Følg bloggen