<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

Internprising - når kost-pluss blir for enkelt

Borgarting lagmannsrett avsa 19. mars 2021 en interessant dom om internprising. I likhet med mange andre konsern hadde Petrolia fastsatt ...

Les artikkelen
Les artikkelen

IBOR fases ut – hva betyr det for konserninterne lån og renter?

Vi har hørt om IBOR-reformen en stund, men påvirker det egentlig din virksomhet? Har dere kontrakter som er knyttet opp mot en ...

Les artikkelen
Les artikkelen

«Lær litt mer»: Grunnleggende internprising

PwC inviterer til frokostseminarer i grunnleggende internprising. Vi vil ta for oss mange av de praktiske spørsmålene man støter på i ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Klar for land-for-land rapportering?

Internasjonale konsern med norsk morselskap med konsolidert omsetning på mer enn 6,5 milliarder kroner skal levere land-for-land rapport. ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Land-for-land notifikasjon på 1-2-3

Norge implementerte lojalt land-for-land rapportering for skatteformål fra og med FY16. Selskap som er del av et internasjonalt konsern som ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Land-for-land rapport - konvertere XLS til XML

Skal du levere land-for-land rapport (RF-1352), men er usikker på XML-formatet? Har du data i XLS og kommer ikke videre? Ikke fortvil. PwC ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Høyesteretts dom i IKEA-saken - debt pushdown og internprising

Den 18. oktober 2016 avsa Høyesterett dom i IKEA-saken. Spørsmålet var om gjeldsrenter på et konserninternt lån skulle nektes fradragsført ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Regler for land-for-land-rapportering sendt til Stortinget

Finansdepartementet la 11. mai 2016 frem forslag til regler som innebærer at store flernasjonale konsern får plikt til å levere en ...

Les artikkelen
Les artikkelen

9 ting du bør vite om «land-for-land-rapportering» for skatteformål

Norge innfører land-for-land-rapportering for skatteformål med virkning fra 2016. Finansdepartementet sendte 2. desember 2015 utkast til ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Transfer pricing – Tidlig julegave fra OECD i år?

Det kommer kanskje litt an på hva du forventer av en julegave. OECD gjør i alle fall et forsøk, og introduserer en valgfri og forenklet ...

Les artikkelen