<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Eivind Faafeng Falck-Ytter

Jeg heter Eivind Faafeng Falck-Ytter og er advokat i Advokatfirmaet PwC. Min jobb er å finne gode løsninger for næringslivet, hovedsakelig knyttet til internasjonal selskapsbeskatning, internprising og grenseoverskridende restruktureringer.

Skatteverdenen blir stadig mer internasjonal og kompleks. Ved kjøp og salg av varer og tjenester utenfor Norges grenser må norske virksomheter håndtere skatteregler både i utlandet og i Norge. PwC har kontorer i de fleste land og vi har et unikt nettverk av skatterådgivere som kan bistå med spesialkompetanse på de fleste områder. Jeg håper mine innspill kan gi deg en alternativ innfallsvinkel til ulike temaer enn hva tradisjonelle nyhetsbrev gir.

My name is Eivind Faafeng Falck-Ytter, and I work as a lawyer in PwC Tax & Legal Services. I assist clients in finding solutions mainly within international corporate taxation, transfer pricing and international restructurings.

I hope my contribution to the blog can provide alternative perspectives as a supplement to traditional newsletters.

If you have any questions, comments or input, feel free to contact me!


eivind.falck-ytter@pwc.com
Du finner meg på:

Klar for land-for-land rapportering?

Av Eivind Faafeng Falck-Ytter , 14. desember 2018

eivind-falck-ytter

Internasjonale konsern med norsk morselskap med konsolidert omsetning på mer enn 6,5 milliarder kroner skal levere land-for-land rapport. Fristen for rapportering er 31. desember 2018. Rapporten skal leveres i Altinn i XML.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Land-for-land notifikasjon på 1-2-3

Av Eivind Faafeng Falck-Ytter , 19. februar 2018

eivind-falck-ytter.jpg

Norge implementerte lojalt land-for-land rapportering for skatteformål fra og med FY16. Selskap som er del av et internasjonalt konsern som leverer land-for-land rapport i utlandet skal notifisere norske myndigheter. Notifikasjonene skal skje i skattemeldingen (RF-1028). Ingen annen varsling er nødvendig.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Land-for-land rapport - konvertere XLS til XML

Av Eivind Faafeng Falck-Ytter , 30. oktober 2017

eivind-falck-ytter.jpg

Skal du levere land-for-land rapport (RF-1352), men er usikker på XML-formatet? Har du data i XLS og kommer ikke videre? Ikke fortvil. PwC har utviklet et konverteringsverktøy som løser dine problemer.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Høyesteretts dom i IKEA-saken - debt pushdown og internprising

Av Eivind Faafeng Falck-Ytter , 17. november 2016

eivind-falck-ytter.jpg

Den 18. oktober 2016 avsa Høyesterett dom i IKEA-saken. Spørsmålet var om gjeldsrenter på et konserninternt lån skulle nektes fradragsført med hjemmel i skatteloven § 13-1 (armlengdeprinsippet), eventuelt etter den ulovfestede gjennomskjæringsregelen i skatteretten. Lånet ble tatt opp i forbindelse med en selskapsrettslig omorganisering av foretakets eiendomsportefølje.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Regler for land-for-land-rapportering sendt til Stortinget

Av Eivind Faafeng Falck-Ytter , 11. mai 2016

eivind-falck-ytter.jpg

Finansdepartementet la 11. mai 2016 frem forslag til regler som innebærer at store flernasjonale konsern får plikt til å levere en land-for-land-rapport for skatteformål til skattemyndighetene (Prop. 120 L).

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

9 ting du bør vite om «land-for-land-rapportering» for skatteformål

Av Eivind Faafeng Falck-Ytter , 21. januar 2016

eivind-falck-ytter

Norge innfører land-for-land-rapportering for skatteformål med virkning fra 2016.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Transfer pricing – Tidlig julegave fra OECD i år?

Av Eivind Faafeng Falck-Ytter , 4. november 2015

eivind-falck-ytter

Det kommer kanskje litt an på hva du forventer av en julegave. OECD gjør i alle fall et forsøk, og introduserer en valgfri og forenklet tilnærming til prising og dokumentasjon av management-tjenester.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter