<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Ståle Wangen

Jeg heter Ståle Wangen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg leder PwC Norges avdeling for internasjonal skatt og jobber til daglig med å bistå norske og utenlandske virksomheter med skatteplanlegging, strukturering av kjøp og salg av virksomheter, internprising og andre spørsmål knyttet til bedriftsbeskatning i Norge og utlandet. Jeg har mer enn 20 års erfaring med skatterådgivning.

Skatteverdenen blir stadig mer internasjonal og kompleks. Ved kjøp og salg av varer og tjenester utenfor Norges grenser må norske virksomheter håndtere skatteregler både i utlandet og i Norge. PwC har kontorer i de fleste land og vi har et unikt nettverk av skatterådgivere som kan bistå med spesialkompetanse på de fleste områder. Jeg håper mine innspill kan gi deg en alternativ innfallsvinkel til ulike temaer enn hva tradisjonelle nyhetsbrev gir.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

My name is Ståle Wangen and I work as a partner and lawyer in PwC Tax and Legal Services in Oslo. I am head of PwC Norway’s international taxation services, and I have more than 20 years of experience assisting Norwegian and foreign businesses with tax planning, cross border restructuring, mergers and acquisitions (M&A), transfer pricing and other issues related to corporate taxation.

Tax world is becoming more international and complex. Norwegian companies must increasingly handle tax rules abroad. PwC has offices almost all over the world and we have a unique network of tax advisors who can assist with expertise in most areas.

Please feel free to contact me if you have any questions, comments or input.


staale.wangen@pwc.com
Du finner meg på:

Skattereform i Sveits og UK - hvordan vil de nye skattereglene påvirke virksomheten din?

Av Ståle Wangen , 7. mars 2019

TLS gruppebilde

Skattereform i Sveits og UK - hvordan vil de nye skattereglene påvirke virksomheten din?

Les artikkel

Dele artikkelen:

Skattemyndighetene utfordrer PE-bransjen - igjen!

Av Ståle Wangen , 9. oktober 2017

blogg_staale-wangen.jpg

Ikke før støvet har lagt seg etter at Herkules-saken fikk sin avklaring i Høyesterett høsten 2015 så utfordrer skattemyndighetene private equity bransjen på nytt. Også denne gangen er det beskatningen av carried interest som er i fokus.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Skatteavtaler og BEPS - hva har de ulike landene valgt å gjøre?

Av Ståle Wangen , 21. juni 2017

blogg_staale-wangen.jpg
En gjennomgang av de valg som de ulike landene har foretatt så langt i det Multinasjonale Instrumentet for implementering av BEPS-tiltak viser stor bredde. Dette kan bli en utfordring når partene må ha matchende valg for at skatteavtalen endres.
Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Ta del i aktuelle skattesatser og skatteregler i 155 land

Av Ståle Wangen , 20. oktober 2016

blogg_staale-wangen.jpg

Dersom du er ansvarlig for å håndtere skattespørsmål i et selskap som driver grenseoverskridende handel eller driver virksomhet i andre land kan det være utfordrende å ha oversikt over utenlandske skattesatser og skatteregler til enhver tid. Ikke minst fordi det skjer stadige endringer.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Flere norske selskaper får skatteplikt i utlandet!

Av Ståle Wangen , 30. september 2016

blogg_staale-wangen.jpg

Selskapene får mer og mer grenseoverskridende virksomhet og stadig oftere er det spørsmål om skatteplikt utenfor Norges grenser. Ikke alle norske selskaper er like bevisste på at de kan være skattepliktige i et annet land. En overraskende utenlandsk skatteregning kan bli kostbar, være skadelig for selskapets renommé og kreve mye ressurser for å ordne opp i. Det er derfor all mulig grunn til å ta disse spørsmålene på alvor. Dette samme gjelder utenlandske selskaper med aktivitet i Norge.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Apple-saken – se vår video om EU-kommisjonens avgjørelse

Av Ståle Wangen , 29. september 2016

blogg_staale-wangen.jpg

Etter annonseringen av EU-kommisjonens avgjørelse i Apple-saken, har PwC sin arbeidsgruppe innen statsstøtte publisert en video hvor de diskuterer bakgrunnen for saken, selve avgjørelsen og skatteimplikasjoner for andre selskaper. Klikk her for å se videoen.  

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Rentefradrag til besvær

Av Ståle Wangen , 26. mai 2016

blogg_staale-wangen.jpg

Onsdag 5. mai 2016 ble det enighet i Stortingets finanskomité om skattereformen. Skjønt det er ikke mye som minner om en skattereform.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Tøffere beskatning av utbytte

Av Ståle Wangen , 13. januar 2016

blogg_staale-wangen

Et nytt år er i gang og beskatningen av utbytte og annen eierinntekt har økt fra 27 prosent til 28,75 prosent fra 1. januar 2016. Hva skjer fremover med utbytteskatten og hvilke tilpasninger er aktuelle?

Les artikkel

Interesseområder: skatteendringer

Dele artikkelen:

Webseminar om BEPS-prosjektets betydning

Av Ståle Wangen , 16. oktober 2015

blogg_staale-wangen

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Webseminar om BEPS-prosjektets innvirkning på transfer pricing

Av Ståle Wangen , 5. oktober 2015

pwc

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter