<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

BEPS-anbefalingene og virkninger i Norge

‹ Tilbake til artikler

pwc-picture

Den 5. oktober i år la OECD frem sine endelige rapporter om BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). I rapportene fremmes tiltak knyttet til 15 aksjonspunkter for å forhindre uthuling av statenes skattefundament og sikre at inntekter skattlegges der verdiskapingen skjer.

Vi har laget et nyhetsbrev om BEPS rapportene. I den første delen av nyhetsbrevet behandler vi de mest sentrale aksjonspunktene med særlig fokus på virkningene i Norge. Deretter behandler vi øvrige punkter, samt særlige spørsmål knyttet til implementering i Norge.

Tiltakene omfatter blant annet:

  • Innstramming av rentebegrensningsregelen
  • Skjerpede krav til skatteavtalebeskyttelse
  • Utvidelse av fast driftssted bestemmelsen i skatteavtalene
  • Endringer i retningslinjene for internprising, med blant annet skjerpede krav til substans
  • Utvidede krav til internprisingsdokumentasjon
  • Anbefalinger av tiltak mot «Hybrid mismatch» arrangementer
  • Styrking av CFC-reglene (NOKUS-reglene)
  • Mer effektive tvisteløsningsmekanismer

Les mer om hva tiltakene omfatter her

Medforfatter: Ståle Wangen

 

Lars Hallvard Walby

Lars Hallvard Walby

Jeg heter Lars Walby og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC.

Jeg jobber med bedriftsbeskatning nasjonalt og internasjonalt, og har jobbet med skatt siden 1999.

I hovedsak bistår jeg norske og internasjonale industrielle aktører med løpende skatterådgivning, i forbindelse med reorganiseringer, grenseoverskridende transaksjoner og etableringer, samt oppkjøps- og salgsstrukturering, herunder tax due diligence. Jeg har spesialkompetanse på særskatteregimet for vannkraftprodusenter og generasjonsskifter i aksjeselskaper.

Det er mye som skjer på skatteområdet for tiden, ikke minst internasjonalt. Vi jobber hardt for å holde oss oppdatert og deler gjerne erfaringene. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill til innleggene.
My name is Lars Walby and I work as a lawyer in PwC Tax and Legal Services.

My main areas of expertise is national and international corporate taxation and reorganisations.

There is a lot going on at the tax area especially within the field of international taxation. We work hard to keep updated and we would like to share some of our experiences with you. Please feel free to contact me if you have any questions,comments or input to some of the articles.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Lettelser i petroleumsbeskatningen gir forbedret likviditet

Regjeringens kontroversielle forslag om midlertidige endringer i petroleumsbeskatningen utløste en lang og intens debatt i Stortinget og i ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Hvem bør lede familiebedriften på andre siden av koronaen?

Et spørsmål som mange eiere og bedriftsledere stiller seg nå er hvordan virksomheten kan bli best mulig rustet for den nye normalen - etter ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - oppdateringer

Regjeringen har foretatt enkelte oppdateringer i regelverket om kompensasjon for næringslivet som følge av omsetningsfall. Basert på ...

Les artikkelen