<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Budsjettavtalen 2018

‹ Tilbake til artikler

pwc-picture.jpg

Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre ble enige om en budsjettavtale 22. november 2017. Endringer i forhold til det opprinnelige budsjettforslaget er oppsummert under. For et sammendrag av foreslåtte endringer i statsbudsjettet for 2018, se våre tidligere blogginnlegg 

 • Partiene er enige om å fjerne adgangen til å ilegge eiendomsskatt på produksjonsutstyr og installasjoner som foreslått, men med blant annet følgende endringer:
  • Utfasing av skatten forlenges fra fem til syv år og overgangsordningen fases inn over syv år
  • Master og linjer i transmisjonsnettet (“monstermaster”) og nettanlegg ilegges fortsatt eiendomsskatt
  • Se vårt blogginnlegg om de foreslåtte endringene i eiendomsskatten 
 • Partene er enige om å øke avgiftene på utslipp av klimagasser opp til 500 kroner per tonn CO2.
  • CO2-avgiften på bensin økes med 10 øre per liter, men veibruksavgiften reduseres tilsvarende.
  • CO2-avgiften på mineralolje økes med 11 øre per liter. Samtidig reduseres veibruksavgiften på diesel med 11 øre per liter.
  • CO2-avgiften på innenriks kvotepliktig luftfart økes med 16 øre per liter, CO-2 avgiften på annen innenriks luftfart økes med 11 øre per liter, CO2 avgiften på naturgass økes med 9 øre mer Sm³ og CO2-avgiften på LPG økes med 13 øre per kg
  • Avgiften på utslipp av klimagassene HFK og PFK foreslås økt fra 457 kroner til 500 kroner per tonn CO2-ekvivalent
 • “Tesla-avgiften” innføres ikke og det er noen mindre endringer i engangsavgiften som ikke medfører store utslag på nybilpriser sammenlignet med statsbudsjettet. Formålet med endringene er å forsterke omleggingen av bilavgiftene i miljøvennlig retning.
 • Den særskilte rabatten i listeprisen for el-biler som brukes som firmabil videreføres, men rabatten reduseres fra 50 prosent til 40 prosent.
 • Maksimal opsjonsfordel etter den nye ordningen for opsjonsordninger i små, nyetablerte selskap (gründerbedrifter) øker fra foreslåtte 30 000 kroner til 500 000 kroner.
 • Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner øker fra kr. 30 000 kroner til kr. 40 000.
 • Grensen for når frivillige organisasjoner må betale arbeidsgiveravgift økes til kr. 70 000 pr. ansatt/kr. 700 000 pr. organisasjon (fra kr 60 000/kr. 600 000).

Dette blogginnlegget er skrevet av Emil Dragvold og Trine Agathe Lorentzen.

Ståle Wangen

Ståle Wangen

Jeg heter Ståle Wangen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg leder PwC Norges avdeling for internasjonal skatt og jobber til daglig med å bistå norske og utenlandske virksomheter med skatteplanlegging, strukturering av kjøp og salg av virksomheter, internprising og andre spørsmål knyttet til bedriftsbeskatning i Norge og utlandet. Jeg har mer enn 20 års erfaring med skatterådgivning.

Skatteverdenen blir stadig mer internasjonal og kompleks. Ved kjøp og salg av varer og tjenester utenfor Norges grenser må norske virksomheter håndtere skatteregler både i utlandet og i Norge. PwC har kontorer i de fleste land og vi har et unikt nettverk av skatterådgivere som kan bistå med spesialkompetanse på de fleste områder. Jeg håper mine innspill kan gi deg en alternativ innfallsvinkel til ulike temaer enn hva tradisjonelle nyhetsbrev gir.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

My name is Ståle Wangen and I work as a partner and lawyer in PwC Tax and Legal Services in Oslo. I am head of PwC Norway’s international taxation services, and I have more than 20 years of experience assisting Norwegian and foreign businesses with tax planning, cross border restructuring, mergers and acquisitions (M&A), transfer pricing and other issues related to corporate taxation

Tax world is becoming more international and complex. Norwegian companies must increasingly handle tax rules abroad. PwC has offices almost all over the world and we have a unique network of tax advisors who can assist with expertise in most areas.

Please feel free to contact me if you have any questions, comments or input.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Mva-registrert utleie av eiendom - seksmånedersfristen forlenges

Ved mva-registrert utleie av eiendom kan utleier oppnå fullt mva-fradrag på byggekostnadene når leiekontrakt er signert med mva-pliktig ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Polen avskaffer den tradisjonelle mva-meldingen og har innført andre viktige endringer i den polske mva-loven

Polen er det første landet i Europa som ikke lenger bruker den tradisjonelle mva-meldingen. Fra oktober 2020 skal SAF-T (polsk: JPK_VDEK) ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Ny EU skattepakke for enkel og rettferdig beskatning - forslag som gjelder mva

EU-kommisjonen vedtok 15. juli 2020 en ny EU skattepakke med formål om å oppnå effektivitet i skatteinnkreving gjennom "rettferdig og ...

Les artikkelen