<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Gevinstskatt ved salg av spanske aksjer kan være ilagt i strid med EU-retten, og spanske myndigheter kan måtte betale tilbake skatten

pwc ‹ Tilbake til artikler

Spania har regler som har gjort at norske aksjonærer har måttet betale gevinstskatt i Spania ved salg av aksjer i spanske selskaper. Aksjonærer innenfor EU har imidlertid vært unntatt denne skatten. EU-kommisjonen har følgelig åpnet sak mot spanske myndigheter, da slik skatt synes å være i strid med rettighetene norske selskaper har etter EØS-avtalen. Dersom norske aksjonærer har  betalt spansk skatt som følge av slike salg, kan det være muligheter for å få denne skatten tilbakebetalt fra spanske myndigheter.

Ved salg av aksjer i spanske selskaper ilegger Spania skatt på gevinsten ved salget, også dersom den selgende aksjonæren er utenlandsk og ikke ellers skattepliktig til Spania.

For spanske aksjonærer og aksjonærer innenfor EU har det imidlertid på visse vilkår vært unntak for denne skatten. Dette unntaket har ikke vært tilgjengelig for aksjonærer innenfor EØS (Norge, Island og Liechtenstein). Med andre ord har norske aksjonærer som har solgt aksjer i spanske selskaper blitt ilagt skatt i Spania på gevinst ved salget av slike aksjer.

EU kommisjonen har nå sendt et formelt varsel til Spania. Spanske myndigheter blir bedt om å endre reglene, slik at også aksjonærer i EØS-land får samme fordelaktige behandling som både spanske og EU-aksjonærer får som følge av det mulige unntaket.

Foreløpig er det vanskelig å se at Spania ikke blir nødt til å endre reglene slik at unntaket også omfatter EØS-aksjonærer.

Dersom norske aksjonærer historisk har betalt slik gevinstskatt til Spania vil det kunne foreligge grunnlag for å kreve slik skatt tilbake. Det bør i så fall vurderes å reise et slikt krav med det første.

Bendik Harstad

Bendik Harstad

Jeg heter Bendik Harstad og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC, hvor jeg har vært ansatt siden 2010. Her jobber jeg hovedsakelig med spørsmål innenfor nasjonal og internasjonal beskatning.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Skattesmarte aksjer til ansatte

Vi blir ofte spurt om hva som er den mest skatteoptimale insentivordningen i arbeidsforhold. I mangel av en god opsjonsordning er svaret ...

Les artikkelen
Les artikkelen

«Lær litt mer»-podcast 15. juni

Lytt til vår podcast hvor våre fremste eksperter gir deg siste nytt på aktuelle temaer innen skatt, avgift, regnskap, forretningsjus og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatt i den digitale økonomien - Webcast

  Meld deg på vår neste webcast, Onsdag, 19 juni 2019, 15:00-16:00 Denne gang er det fokus på siste utvikling innenfor internasjonal ...

Les artikkelen