<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Eli Moe-Helgesen

Jeg heter Eli Moe-Helgesen og jeg er partner i PwC og leder av Risk Advisory Services. Jeg er statsautorisert revisor, og har jobbet med temaer innen styring og kontroll i mer enn 25 år. Norsk næringsliv er i endring. Vi ser at der både privat og offentlig sektor for noen år siden kunne være uformelle og stole på at organisasjonen visste hvordan den skulle håndtere problemstillinger, må man i dag være mer forutsigbar og bedre kontrollert. Den gode nyheten er at alt tyder på at riktig mengde med risikostyring og interne kontroller skaper og sikrer verdier. For det skal ikke være for mye av det gode heller - for mye kontroll skaper byråkrati og ansvarsfraskrivelse. En viktig del av god virksomhetsstyring er å ha et strategisk fokus på samfunnsansvar og rollen man har utover å skape bunnlinje. Har du spørsmål om risikostyring, eierstyring, virksomhetsledelse og samfunnsansvar, ta gjerne kontakt.
eli.moe-helgesen@pwc.com

Årets styrebok er klar - norske styrer må sette bærekraft på agendaen

Av Eli Moe-Helgesen , 29. januar 2019

Omfanget av styrearbeidet og måten et styre jobber er i endring. Utvikling i teknologi, cyber-trusler og nye forretningsmodeller gjør at behovet for en bred forståelse av risiko, muligheter og fremtidsutsikter er større enn noen gang. Vi har samlet våre råd og anbefalinger til norske styrer i den ellevte utgaven av vår styrebok.

Les artikkel

Interesseområder: Risikostyring, Eierstyring og selskapsledelse, Bærekraft

Dele artikkelen:

Vend innsiden ut! - Magi ved bedre selskapsrapportering

Av Eli Moe-Helgesen , 19. juni 2018

I dag er verdens økonomier, mennesker og informasjon uløselig knyttet sammen. Finansiell stabilitet og en bærekraftig utvikling er globale mål. Klodens bedrifter er en avgjørende del av dette økosystemet - gode investeringsbeslutninger, sunn bedriftsatferd og riktig informasjonsdeling er kritisk både for verdiskaping og renommé. Derfor holder det ikke lengre kun å rapportere tradisjonell, finansiell informasjon. Det må rapporteres bedre om ikke-finansielle forhold. Men hvordan gjør man det? Jeg har delt noen synspunkter i statens eierberetning for 2017.

Les artikkel

Interesseområder: Eierstyring og selskapsledelse

Dele artikkelen:

Trøbbel i styrerommet? Styreboken 2018 er klar!

Av Eli Moe-Helgesen , 28. februar 2018

GRA_Blogg_Banner_-_Generell.jpg

Det er snart høysesong for generalforsamlinger. En rekke styremedlemmer er på valg, og mange er på vei inn i styrearbeid for første gang. Da kan det være nyttig å vite noe om hva andre styrer opplever som vanskelig og hvordan det løses. Vi jobber med en rekke styrer både som rådgivere og fasilitator, og vi ser noen gjengangere i hva som oppleves som utfordrende. Og rådene for hvordan styret kan jobbe har vi samlet i Styreboken 2018.

Les artikkel

Interesseområder: compliance, Risikostyring, Internkontroll, Eierstyring og selskapsledelse

Dele artikkelen:

Cybersikkerhet er en styresak. Syv spørsmål styret bør stille seg selv og ledelsen

Av Eli Moe-Helgesen , 22. mars 2017

Styrearbeid er en spennende, men også en ansvarsfull og krevende oppgave. Vi jobber med å hjelpe mange styrer, både med å evaluere seg selv og støtte i arbeidet med å bedre løse konkrete styreoppgaver. Risikostyring er en av oppgavene styrene selv opplever som mest utfordrende, og ikke minst risiko knyttet til cybersikkerhet.

Les artikkel

Interesseområder: Risikostyring, Eierstyring og selskapsledelse, Informasjonssikkerhet

Dele artikkelen:

Årets-CEO undersøkelse er klar - Mer tro på vekst, men stadig større uro for det større bildet

Av Eli Moe-Helgesen , 6. februar 2017

PwCs årlige CEO-undersøkelse er nettopp lansert. Enorme omveltninger utløst av globalisering og teknologisk endring preger næringslivet, og i årets undersøkelse deler nærmere 1400 CEOer sine synspunkter på virkningen av disse kreftene på vekst, talent, tillit og samfunn.

Les artikkel

Interesseområder: Risikostyring, Digitalisering, Informasjonssikkerhet

Dele artikkelen:

Hvordan gjete gaseller? ...eller litt om godt styrearbeid for virksomheter i vekst

Av Eli Moe-Helgesen , 6. desember 2016

Gratulerer til årets Gaseller i Hedmark, Oppland og Finnmark!

Å sitte i et styre er en spennende og ansvarsfull oppgave. Og i en fase med vekst er det særlig interessant - og krevende - å være styremedlem. Vi har gjennom mange år jobbet med virksomheter i endring, og under har vi delt noen erfaringer rundt hva som er viktig når du er styremedlem for en vekstbedrift. For å gjete gaseller er ingen enkel oppgave.

Les artikkel

Interesseområder: Risikostyring, Eierstyring og selskapsledelse, Gaselle 2016

Dele artikkelen:

Om du ikke er en del av løsningen, er du en del av problemet

Av Eli Moe-Helgesen , 9. juni 2016

God intern kontroll handler mye om sunn bedriftskultur. En solid tone fra toppen er avgjørende for å skape gode holdninger. Men hvorfor er det å skape en tydelig og robust kultur så vanskelig? Min påstand er at det ofte skyldes “sement i midten”.

Les artikkel

Interesseområder: Internrevisjon

Dele artikkelen:

Hjelp - jeg har blitt styremedlem!

Av Eli Moe-Helgesen , 20. mai 2016

Hva er godt styrearbeid og hva sliter norske styrer med?

I disse dager er det høysesong for generalforsamlinger. En rekke styremedlemmer er på valg, og mange er på vei inn i styrearbeid for første gang. 

Styrearbeid er en veldig spennende, men også en ansvarsfull og krevende oppgave. Jeg får stadig spørsmål om hva som er “godt styrearbeid”. Hvordan skal et styre arbeide for å løse oppgavene sine på en robust måte? Hva er fallgruver og utfordringer for et styre, og har vi noen hjelpemidler til nye og gamle styremedlemmer? Og det har vi!

Les artikkel

Interesseområder: Risikostyring, Eierstyring og selskapsledelse

Dele artikkelen:

Verdens ledere er teknologioptimister, men er bekymret for utsiktene til vekst

Av Eli Moe-Helgesen , 4. mai 2016

Hvert år gjennomfører PwC en omfattende undersøkelse der vi intervjuer toppledere om forventninger og hvilken risiko de er bekymret for. I årets undersøkelse deltok mer enn 1400 ledere fra virksomheter over hele verden. Årets funn viser at økonomisk og politisk uro gjør topplederne mer bekymret enn tidligere - både for verdensøkonomien og eget selskap.

Les artikkel

Interesseområder: Risikostyring, Digitalisering

Dele artikkelen:

Den med best sikkerhetsutstyr kan tillate seg høyest hastighet! - Hva er “god” risikostyring?

Av Eli Moe-Helgesen , 26. april 2016
Det er turbulente tider. Årets CEO-undersøkelse - PwCs 19. i rekken - viser at 66 prosent av verdens bedriftsledere ser flere trusler enn muligheter for sine virksomheter.

Denne uken lanserer PwC studien "Risk in Review", der mer enn 1600 ledere har delt sine refleksjoner og informasjon fra virksomhetene de jobber i. I undersøkelsen har vi sett på hva som er attributter ved de selskapene som lykkes med sin risikostyring.

Les artikkel

Interesseområder: Risikostyring

Dele artikkelen: