<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hvordan gjete gaseller? ...eller litt om godt styrearbeid for virksomheter i vekst

Av Eli Moe-Helgesen , 6. desember 2016

Gratulerer til årets Gaseller i Hedmark, Oppland og Finnmark!

Å sitte i et styre er en spennende og ansvarsfull oppgave. Og i en fase med vekst er det særlig interessant - og krevende - å være styremedlem. Vi har gjennom mange år jobbet med virksomheter i endring, og under har vi delt noen erfaringer rundt hva som er viktig når du er styremedlem for en vekstbedrift. For å gjete gaseller er ingen enkel oppgave.

Les artikkel

Interesseområder: Risikostyring, Eierstyring og selskapsledelse, Gaselle 2016

Dele artikkelen:

Små virksomheter har vel ikke bruk for internkontroll … eller?

Av Aase Lindahl , 18. november 2016

Gratulerer til årets gaseller i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

At internkontroll over finansiell rapportering ikke er relevant for små virksomheter i vekst er en uttalelse jeg ofte hører fra mange hold. Inntil slike virksomheter blir større, mer modne og stabile, vil internkontroll være mer til bry enn til hjelp. Videre har man jo andre, og mye viktigere ting å bruke oppmerksomheten på. Det virker å være en bred oppfatning om at  internkontrollsystemer begrenser virksomhetens fleksibilitet og pålegger den fordyrende krav som er unødig ressurskrevende og av liten verdi. Jeg kunne ikke vært mer uenig!

Les artikkel

Interesseområder: Internkontroll, Gaselle 2016

Dele artikkelen:

Liten tue kan velte stort lass - Digitalisering forandrer maktbalanse og bransjer

Av Risk Advisory Services , 11. november 2016

Gratulerer årets Gaseller i Agder og Nordland!

Spør tre personer om å definere digitalisering, og du vil garantert få tre ulike svar. Men alle tre svarene vil ha noe til felles; digital transformasjon endrer dagens spilleregler. Små og mellomstore bedrifter kan yppe seg i konkurranse med de store, og komme seirende ut av kampen. Store aktører - med gårsdagens forretningsmodeller, monolittiske løsninger, lang endringstid og med system-spagetti som tilsynelatende henger sammen med strips og gaffateip - kan ikke lenger avskrive mindre aktører. For du som er liten kan over natten være vinneren.

Les artikkel

Interesseområder: Digitalisering, Gaselle 2016

Dele artikkelen:

Bruk tid på å ta riktige beslutninger, ikke lete etter bilag

Av Marianne Brusdal , 28. oktober 2016

Gratulerer årets Gaselle i Østfold!

For mindre virksomheter og virksomheter i vekst er det avgjørende at ledelsen bruker tid på verdiøkende aktiviteter som strategi og salg. Men samtidig er du nødt til ha god kontroll og god styringsinformasjon. Hvordan kan man effektivt balansere disse hensynene?

Les artikkel

Interesseområder: Økonomi- og regnskapsfunksjonen, Gaselle 2016

Dele artikkelen: