<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Betalingsløsninger må gi en god kjøpsopplevelse - Kundereisen starter med identitet og bekvemmelighet i hver transaksjon.

Av Risk Advisory Services , 2. januar 2017

Kappløpet om å finne den smarteste og mest brukervennlige løsningen for mobile betalinger er i full gang. Jeg har fulgt godt med og som forbruker synes jeg utviklingen så langt har vært preget av et uoversiktlig marked med mange ulike aktører, teknologier og løsninger. Nøkkelen til suksess ligger i å utvikle mobile løsninger som er ekstremt brukervennlige og samtidig har en sikker og stabil drift. En av suksessfaktorene vil udiskutabelt være håndtering av forbrukernes identiteter og tilganger.

Les artikkel

Interesseområder: Tilgangsstyring, Identitetsforvaltning, Informasjonssikkerhet

Dele artikkelen:

Vet du hvem som eier dataene dine? ...og hvordan sikrer du dem?

Av Risk Advisory Services , 25. oktober 2016

Digitale endringer er ikke en trend, det er en realitet du må forholde deg til i overskuelig framtid. Teknologi i lynrask utvikling endrer spillereglene, og ingen bransjer slipper unna. Alt vil bli omdefinert og endret. Sikkerhetstrusler øker i både omfang og styrke. Tradisjonell sikring med brannmur og områdesikring, såkalt perimetersikring, av nettverket er ikke lenger tilstrekkelig for å beskytte dine kritiske data i en verden dominert av mobilitet, skytjenester og samhandling. Så hva skal en stakkar gjøre?

Les artikkel

Interesseområder: Risikostyring, Tilgangsstyring, Identitetsforvaltning, Informasjonssikkerhet

Dele artikkelen: