<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Betalingsløsninger må gi en god kjøpsopplevelse - Kundereisen starter med identitet og bekvemmelighet i hver transaksjon.

Av Risk Advisory Services , 2. januar 2017

Kappløpet om å finne den smarteste og mest brukervennlige løsningen for mobile betalinger er i full gang. Jeg har fulgt godt med og som forbruker synes jeg utviklingen så langt har vært preget av et uoversiktlig marked med mange ulike aktører, teknologier og løsninger. Nøkkelen til suksess ligger i å utvikle mobile løsninger som er ekstremt brukervennlige og samtidig har en sikker og stabil drift. En av suksessfaktorene vil udiskutabelt være håndtering av forbrukernes identiteter og tilganger.

Les artikkel

Interesseområder: Tilgangsstyring, Identitetsforvaltning, Informasjonssikkerhet

Dele artikkelen:

Vet du hvem som eier dataene dine? ...og hvordan sikrer du dem?

Av Risk Advisory Services , 25. oktober 2016

Digitale endringer er ikke en trend, det er en realitet du må forholde deg til i overskuelig framtid. Teknologi i lynrask utvikling endrer spillereglene, og ingen bransjer slipper unna. Alt vil bli omdefinert og endret. Sikkerhetstrusler øker i både omfang og styrke. Tradisjonell sikring med brannmur og områdesikring, såkalt perimetersikring, av nettverket er ikke lenger tilstrekkelig for å beskytte dine kritiske data i en verden dominert av mobilitet, skytjenester og samhandling. Så hva skal en stakkar gjøre?

Les artikkel

Interesseområder: Risikostyring, Tilgangsstyring, Identitetsforvaltning, Informasjonssikkerhet

Dele artikkelen:

Er du en digitaliseringsvinner eller setter du virksomhetens verdier i fare?

Av Risk Advisory Services , 27. mai 2016

Bruken av teknologi for drastisk å forbedre ytelse eller utstrekning av virksomheter, såkalt digitalisering, er på alles lepper om dagen. Bedriftsledere i alle bransjer gjør digitale fremskritt med bruk av analyse av store datamengder, mobile løsninger, skytjenester, sosiale medier og smarte dingser, i tillegg til å forbedre bruken av tradisjonell teknologi som ERP for å endre kunderelasjoner, interne prosesser og verdibudskap. Denne digitaliseringsbølgen, eller tsunamien som mange heller opplever den som, fører med seg en kompleksitet og et omfang som gjør det svært utfordrende å etterleve både regulatoriske og lovpålagte krav om å ha kontroll på hvem som kan ha tilgang til hva.

Les artikkel

Interesseområder: Tilgangsstyring, Digitalisering, Informasjonssikkerhet

Dele artikkelen: