<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Granskingsbloggen

Granskingsbloggen Gransking, varsling, økonomisk
kriminalitet og anti-korrupsjon

Granskingsbloggen Gransking, varsling, økonomisk
kriminalitet og anti-korrupsjon

Hva er korrupsjon?

Av Stig Rune Johnsen , 29. oktober 2015

Korrupsjon er misbruk av makt, sier Transparency International. Korrupsjon er et flertydig begrep, sier Økokrim. Korrupsjon som begrep har en særegen klang og vekker en helt annen type harme enn andre former for økonomisk kriminalitet. Hvorfor er det slik?

Tenk deg at økonomisjefen i en bedrift ber lederen i transportfirmaet som kjøper varer for bedriften, om å betale for økonomisjefens sydentur. Bedriften er "tross alt en viktig kunde for transportfirmaet". Dette er klassisk korrupsjon i privat sektor. Hvorfor er dette så galt?

For å forstå "korrupsjonens skadevirkninger" må man se forbi den enkelte bestikkelsen. Skadevirkningene er ofte ikke så lett synlige. Typiske skadevirkninger ved utbredt korrupsjon i privat sektor er konkurransevridning, kapitalflukt, miljøødeleggelser og stagnasjon. Det spesielle er at virkningene kan komme uten at årsaken er synlig for dem som må leve med virkningene. 

I Norge har lovgiver bestemt at grov korrupsjon skal ha høyere strafferamme enn andre typer grov økonomisk kriminalitet, nettopp fordi de samfunnsmessige virkningene ansees som mer alvorlige.

Et annet problem ved korrupsjon, er at det er vanskelig å avdekke. En økonomisjef som lar seg bestikke etterlater normalt ingen regnskapsmessige spor i bedriften. Verdioverføringene skjer mellom en utenforstående og økonomisjefen uten at bedriften som sådan er involvert. Underslag og de fleste former for økonomiske utroskap derimot, innebærer normalt at det skjer verdioverføring fra bedriften til den ansatte som begår underslaget/utroskapet.

For å rette opp i den regnskapsmessige underbalansen som normalt oppstår i bedriften som følge av verdioverføringen, må gjerningsmannen ofte foreta en "mot-transaksjon", f.eks. bokføre en fiktiv inngående faktura som samsvarer med verdien av underslaget. Ikke nok med det: Fakturaen utgjør et viktig spor som faktisk er oppbevaringspliktig. Mange oppklarte økonomiske straffesaker skyldes nettopp funn av slike regnskapsbilag. Noen gjerningsmenn er særdeles lite opptatt av de sporene de legger igjen. Det er ikke unormalt at økonomisk utroskap begås ved private belastninger av bedriftens bankkonto for deretter ved årets slutt å forsøke å rydde opp med et par "tullefakturaer".

Korrupsjon kan også opptre i kombinasjon med økonomisk utroskap ved at den som mottar bestikkelsen gir den som bestikker økonomiske fordeler på bekostning av den bedriften mottakeren har ansvaret for. I slike tilfeller kan sporene etter det økonomiske utroskapet bidra til at også den bakenforliggende korrupsjonen avdekkes. Likevel kan det være utfordrende å avdekke korrupsjon all den tid den oppstår i hemmelige avtaler mellom partene.

Ressursene bør derfor settes inn mot å forebygge korrupsjon. I næringslivet forebygges korrupsjon best ovenfra og ned i organisasjonen. En toppledelse som både formelt og reelt har tatt avstand fra alle former for korrupsjon er en god start. Følges dette opp av effektive implementeringstiltak, vil virksomheten være godt rustet mot ondet.

Interesseområder: Anti-korrupsjon

Dele artikkelen:

Stig Rune Johnsen

Stig Rune Johnsen
Jeg heter Stig Rune Johnsen og er direktør i PwCs Granskingsenhet og advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg har 11 års erfaring som spesialetterforsker i Økokrim med særlig ansvar for etterforsking av korrupsjonssaker, skatte- og avgiftsovertredelser og regnskapsmanipulasjon. Jeg har vært prosjektleder og deltaker i flere større offentlige granskinger, både i kommunal sektor, helsesektoren og innenfor Forsvaret På granskingsbloggen vil jeg bruke min erfaring som etterforsker/gransker av økonomisk kriminalitet til å belyse alt fra dagsaktuelle temaer, årsakssammenhenger og ulike forebyggende emner.
stig.rune.johnsen@pwc.com
Du finner meg på:

Kommentere