<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Scheel-utvalget – mva unntaket for finanssektoren en saga blott?

Av Cathrine Lund , 19. desember 2014

eivind-falck-ytter-tax-awards

Nå er det gått noen dager siden Scheel utvalget la frem sin innstilling hvor det ble foreslått å skattlegge finansiell sektor ved å innføre merverdiavgift på deler av sektoren samt å innføre en marginskatt. Den verste røyken har nå lagt seg og vi spør oss hva virkningene egentlig kommer til å bli av den noe «tåkelagte» innstillingen. 

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Julegaver og julebord – hvordan var disse skattereglene igjen?

Av Therese Karoline Larsen , 17. desember 2014

pwc-blogg

Med kun få dager igjen til julaften er det også høytid for gaver og oppmerksomheter fra arbeidsgiver til ansatte og forretningsforbindelser.  Den skattemessige håndteringen av eksempelvis julegaver, juleturer eller julebord står nok ikke i hovedfokus i disse tider, men vi kan vel alle være enige om at sjefens julehilsen ikke blir fullt så hyggelig dersom du må betale skatt av den.. Så hvordan var disse skattereglene igjen?

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Arbeidsgiver les dette - Midlertidige ansettelser blir mye enklere

Av Lene Sakariassen , 8. desember 2014

pwc-trine-lise-fromreide

Da er forslaget til enkelte endringer i arbeidsmiljøloven lagt frem etter at høringsrunden var ferdig i oktober inneværende år. Mange gode argumenter er fremlagt og veiet mot hverandre, og nå er altså resultatet som gjelder midlertidige ansettelser fremlagt i Prop. 39 L (2014–2015). Øvrige forslag er ikke behandlet i denne omgang og vil komme senere. Her skal vi gi dere en kort oversikt over foreslåtte vilkår for midlertidig ansettelse.

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Scheel-utvalget - neppe rett i skuffen...

Av Knut Ekern , 2. desember 2014

pwc-blogg

Scheelutvalget har i dag levert sin innstilling, NOU 2014: 13 om kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi. Utvalget foreslår en selskapsskattesats på 20 % og netto skattelettelse for selskaper på 13,5 mrd. Noe overraskende foreslås det også en vesentlig omlegging av personskatten med netto skattelettelser på minst 4,7 mrd. 

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter