<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Kjetil Øpstad

Jeg heter Kjetil Øpstad og jeg jobber som tollrådgiver i Advokatfirmaet PwC. Jeg har arbeidet i PwC siden 2014, og til daglig jobber jeg med rådgivning om særavgifter, toll og innførselsmerverdiavgift.

Med 18 års erfaring fra Tollvesenet, hvor jeg har jobbet som spesialrevisor både i lokalforvaltningen og i Toll- og avgiftsdirektoratet, har jeg bred og variert erfaring med særavgifter, toll og innførselsmerverdiavgift. Dette kan være et komplekst område, men med min bakgrunn fra både den praktiske siden i en tollregion og på et mer strategisk nivå i direktoratet har jeg god erfaring å spille på. Jeg bistår derfor gjerne med generell rådgivning, utforming av søknader eller klager på vedtak, i forbindelse med bokettersyn med videre.

My name is Kjetil Øpstad and I work as a Customs advisor at PwC Tax and Legal Services. I have worked for the Customs authorities for 18 years, and as an educated Customs officer and Customs auditor, I work mainly with issues related to import/export of goods, customs/excise duties and import-VAT. I have been associated with the VAT, Customs and World Trade department of the Law firm since 2014, and assist clients with advice and compliance with obligations and regulations related to import/export of goods and excise duties. If any questions or comments, feel free to contact me.


kjetil.opstad@pwc.com
Du finner meg på:

Hva vil skje med sjokolade- og brusavgiften?

Av Kjetil Øpstad , 23. november 2018

Innlegg Julie_ESG

Det var sterke reaksjoner da særavgiftene på henholdsvis sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer ble økt med henholdsvis 80% og 40% i statsbudsjettet for 2018. I forslaget til budsjett for 2019 har regjeringen delvis trukket i nødbremsen ved å reversere avgiftsøkningen på sjokolade- og sukkervarer, mens det ikke er foreslått endringer i avgiften på drikkevarer. Regjeringen lovet imidlertid å sette ned et utvalg som skal vurdere disse avgiftene nærmere, og i forrige uke ble det gjort.

Les artikkel

Interesseområder: Toll og særavgifter

Dele artikkelen:

Revidert nasjonalbudsjett - merverdiavgift

Av Kjetil Øpstad og Marit Barth , 15. mai 2018

VAT_v2

Vi forventet at Regjeringen ville komme med noen justeringer av “sukkeravgiften” og 350-kroners grensen for avgiftsfri import etter mye omtale av handelslekkasjen til EU de siste månedene. Dette ble imidlertid overhodet ikke omtalt i revidert nasjonalbudsjett i dag. I stedet blir “Toyota-avgiften” økt fra 1. juli 2018.    

Les artikkel

Dele artikkelen:

Eksport av varer - Kan du i en kontroll dokumentere at varen er norsk?

Av Kjetil Øpstad , 17. oktober 2017

kjetilopstad.jpg

Alle vet at varer som eksporteres til EU fra Norge er tollfrie på grunn av EØS-avtalen. Mange norske eksportbedrifter er ikke klar over hva som skal til for at kunden skal ha rett til tollfritak. Feil som blir gjort på dette området kan slå tilbake på den norske leverandøren. I verste fall kan du bli møtt med regresskrav på toll som vil spise opp fortjenesten i prosjektet. Det er derfor all grunn til å gjøre skikkelige vurderinger av opprinnelsen til de varene du eksporterer.  

Les artikkel

Interesseområder: Toll og særavgifter

Dele artikkelen:

Flypassasjeravgiften – Har myndighetene kontroll?

Av Kjetil Øpstad , 23. september 2016

kjetilopstad.jpg

Flypassasjeravgiften ble innført med virkning fra 1. juni i år. Etter tre måneder er det bare 23 flyselskaper som har registrert seg og betaler avgiften. Skatteetaten sender i disse dager brev til selskaper det tror bør være registrert som avgiftspliktige. Disse selskapene bør derfor handle raskt for ikke å komme for skjevt ut.

Les artikkel

Interesseområder: Toll og særavgifter

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter