<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

Skatteforliket – noen av de viktigste punktene

Regjeringen og opposisjonspartiene la klokken 16 i ettermiddag (4. mai) frem sitt skatteforlik. Nedenfor har vi samlet de viktigste ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Lønnssumsavgift for finanssektoren?

På Regjeringens og opposisjonspartienes pressekonferanse nå i ettermiddag ble det bekreftet at det legges opp til at det allerede i neste ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Ny omsetningsoppgave fra 2017 – forenkling for de næringsdrivende?

Fra 2017 erstattes den nåværende omsetningsoppgaven av «skattemelding for merverdiavgift» (mva-meldingen). Bakgrunnen for endringen er ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nullmoms for elektroniske nyhetstjenester godkjent av ESA

I går kom den gledelige nyheten om at EFTAs overvåkningsorgan, ESA, har godkjent nullmoms for elektroniske nyhetstjenester. Etter all ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Momsfritak for elektroniske nyhetstjenester – siste utvikling

Finansdepartementet sendte i går en formell notifikasjon til ESA om det foreslåtte momsfritaket for elektroniske nyhetstjenester. En ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Moms på finansielle tjenester - Statsbudsjettet 2016 – Skattereform

Usikre anslag viser at momsunntaket for finansiell sektor medførte et provenytap på ca. 8 milliarder kroner i 2014. Dette ønsker ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Statsbudsjettet 2016 - Skattereform - Merverdiavgift

Scheel-utvalgets forslag til endringer i momssatsene var beregnet til å kunne øke avgiftsinntektene med 5,7 milliarder kroner. I det ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Forslag til nye avgiftsfritak ved omorganiseringer

Finansdepartementet sendte på fredag et forslag på høring om at virksomheter som kan omorganiseres skattefritt også skal slippe å betale ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Tiltak mot «svarte kasser»

Det er i revidert budsjett fremlagt forslag til nytt regelverk for kassasystemer. Forslaget får betydning for alle bokføringspliktige som ...

Les artikkelen