<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Brexit – Hva nå for norske virksomheter som er involvert i internasjonal handel?

Av Espen Qvist , 28. juni 2016

espen-qvist-pwc.jpg

På selveste St. Hansaften stemte det britiske folk for å tre ut av den Europeiske Unionen (EU). Dette kom nokså overraskende på mange og man spør seg – hva skjer nå?

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift, Toll og særavgifter

Dele artikkelen:

I disse internasjonale tider så er det bare å ta med seg pc’en og jobbe hvor som helst – eller er det egentlig det?

Av Kristin Jacament , 28. juni 2016

pwc.jpg

Når en person arbeider innenfor EU/EØS området følger plikten til å betale trygdeavgift og arbeidsgiveravgift trygdemedlemskapet til den ansatte. Imidlertid har både arbeidsgivere og ansatte ofte et lite bevisst forhold til trygdetilhørigheten, og hvor selskapet og den ansatte har rettigheter og forpliktelser. Man legger som oftest til grunn at dersom man bor i Norge og skatter her så er man også medlem i folketrygden. Det behøver slett ikke være tilfellet!

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

VAT Action Plan - Ny merverdiavgiftsreform på gang i EU

Av Espen Qvist , 23. juni 2016

espen-qvist-pwc.jpg

Den 7. april publiserte EU kommisjonen en aksjonsplan for et fremtidsrettet merverdiavgiftssystem i EU. Behovet for å reformere dagens VAT system har vært påtrengende i lang tid. Vi ser konturene av en omfattende reformering av dagens merverdiavgiftssystem i EU, hvorav flere av tiltakene vil ha svært stor betydning for norske virksomheter. Flere av tiltakene er foreslått lansert i perioden 2016 – 2018.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Aktuelle fallgruver – MVA ved omorganisering

Av Richard Haave Hanssen , 15. juni 2016

pwc.jpg

Skattedirektoratet har hatt en del overraskende uttalelser knyttet til mva de siste årene. I en del tilfeller har de også måttet endre sine konklusjoner. Jeg håper at de også må endre uttalelsene om at overdragelse av maskiner kan utløse uttaks mva og at salg av aksjer fører til tilbakeføringsplikt når man samtidig trer ut av en fellesregistrering. 

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Skatt på vederlag og gaver for enkeltstående arbeidsprestasjoner

Av Therese Karoline Larsen , 2. juni 2016

577A7582_banner.jpg

Med jevne mellomrom dukker det opp spørsmål om hva man egentlig kan betale ut som lønn/godtgjørelse til personer som bare er innom bedrifter for et kort arbeidsoppdrag. Vi snakker da ikke om næringsdrivende som gjør oppdrag som ledd i næring, men om enkeltstående oppdrag utenfor næring. Dette kan være studenter eller andre som er med på varetellinger, personer som inviteres til responsgrupper, eller andre ad hoc småjobber hos ulike bedrifter. 

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter