<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

MVA-kompensasjon for "rus- og psykiatriboliger" - er avgiftsmyndighetenes praksis for streng?

Jeg har de siste par årene sett et økt fokus fra avgiftsmyndighetenes side rettet mot såkalte «rus- og psykiatriboliger», hvor kommuner ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kulturmoms - er tiden inne for en ny vurdering av regelverket?

I forbindelse med musikkbransjefestivalen by:Larm offentliggjorde organisasjonene Norske Konsertarrangører (NKA) og GramArt en betenkning ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kompensasjon av mva for idrettslag - frist 1. mars 2017

Har ditt idrettslag bygget- eller rehabilitert idrettsanlegg? Visste du at det er mulig å søke om refusjon av merverdiavgift i forbindelse ...

Les artikkelen
Les artikkelen

5 ting du bør vite om nøytral mva for helseforetakene

Med virkning fra 1. januar 2017 ble det innført en refusjonsordning for merverdiavgift for helseforetakene*. Nytt år, nye muligheter heter ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Staten frafalt krav om dobbel merverdiavgift

Skatt vest frafalt den 22. juni 2016 sitt krav overfor selskapet Ross Offshore AS etter at skattekontoret i over ett år hadde forsøkt å ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Akuttinnkvartering av asylsøkere kan føre til «momssmell»

Det siste året har antallet flyktninger til Norge økt og det har blitt et behov for akuttinnkvartering av flyktningene. Mange hoteller, ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Har skattekontoret endelig våknet etter 45 år i teknologisk dvale?

I en klagesak mot skatteetaten har det vært stor uenighet om betydningen av Finansdepartementets uttalelse fra 1971 vedrørende (utenlandsk) ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Take-off utsatt til 1. juni

I går kom pressemeldingen om at flypassasjeravgiften blir utsatt til 1. juni 2016. Utsettelse av avgiften var forventet, etter at ESA ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Flypassasjeravgiften - utsatt takeoff?

Den mye omdiskuterte flypassasjeravgiften skal etter planen bli innført fra 1. april i år. I går ble det kjent at ESA (EFTAs ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nytt år - ny momssats

Som sikkert mange av dere har fått med dere har den laveste momssatsen økt fra 8 % til 10 % fra 1. januar i år. Dette er i tråd med ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Statsbudsjettet 2016 - Hvor mange momssystemer trenger vi?

Rett før sommerferien sendte Finansdepartementet forslag om nøytral merverdiavgift for helseforetakene på høring. Forslaget er også omtalt ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Fristen for å søke momskompensasjon for frivillig sektor nærmer seg med stormskritt…

1. september i år er fristen for å søke kompensasjon av mva for frivillig sektor. Med andre ord har du noen få dager på å få på plass ...

Les artikkelen