<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

14 ting vi venter oss i revidert nasjonalbudsjett- og 4 ting vi ikke tror kommer

Revidert nasjonalbudsjett (RNB) legges frem tirsdag 15. mai klokken 10.00. Selv om fasiten først kommer om noen dager, har vi tillatt oss å ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nytt år - ny momssats

Den lave momssatsen øker fra 10 til 12 % fra 1. januar 2018. Det er bare to år siden denne satsen ble økt sist gang. Politikernes jakt på ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Don’t panic! Innføring av SAF-T først fra 1. januar 2020

Det blir obligatorisk å rapportere på SAF-T format til skatteetaten fra 1. januar 2020. For en nærmere beskrivelse av hva SAF-T er viser vi ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Oppbevaring av regnskap i nettskyen - har du fått tillatelse?

Lagrer du regnskapsdokumentasjonen i en nettsky? Da kan du ha et problem. Mange tilbydere av nettbaserte lagringsløsninger vil nemlig ikke ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Innføring av SAF-T. Don't panic!

Innføring av SAF-T i Norge har vært en “snakkis” den siste tiden. Vi har sett artikler i både DN og tett oppfølging fra Regnskap Norge. I ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Ny dom fra Høyesterett presiserer vilkårene for fradrag ved oppføring av nybygg

Høyesterett avsa 12. oktober en dom som presiserer kravet til leieavtale for å få fradrag for inngående mva ved oppføring av fast eiendom. ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Revidert nasjonalbudsjett 2017: Skatt og avgift

Det kom få store nyheter på skatte- og avgiftsområdet i revidert budsjett. De mest spennende forslagene knytter seg til fradrag for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

MVA-kompensasjon for "rus- og psykiatriboliger" - er avgiftsmyndighetenes praksis for streng?

Jeg har de siste par årene sett et økt fokus fra avgiftsmyndighetenes side rettet mot såkalte «rus- og psykiatriboliger», hvor kommuner ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kulturmoms - er tiden inne for en ny vurdering av regelverket?

I forbindelse med musikkbransjefestivalen by:Larm offentliggjorde organisasjonene Norske Konsertarrangører (NKA) og GramArt en betenkning ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kompensasjon av mva for idrettslag - frist 1. mars 2017

Har ditt idrettslag bygget- eller rehabilitert idrettsanlegg? Visste du at det er mulig å søke om refusjon av merverdiavgift i forbindelse ...

Les artikkelen
Les artikkelen

5 ting du bør vite om nøytral mva for helseforetakene

Med virkning fra 1. januar 2017 ble det innført en refusjonsordning for merverdiavgift for helseforetakene*. Nytt år, nye muligheter heter ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Staten frafalt krav om dobbel merverdiavgift

Skatt vest frafalt den 22. juni 2016 sitt krav overfor selskapet Ross Offshore AS etter at skattekontoret i over ett år hadde forsøkt å ...

Les artikkelen