<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

Aktuelle fallgruver – MVA ved omorganisering

Skattedirektoratet har hatt en del overraskende uttalelser knyttet til mva de siste årene. I en del tilfeller har de også måttet endre sine ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Akuttinnkvartering av asylsøkere kan føre til «momssmell»

Det siste året har antallet flyktninger til Norge økt og det har blitt et behov for akuttinnkvartering av flyktningene. Mange hoteller, ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Har skattekontoret endelig våknet etter 45 år i teknologisk dvale?

I en klagesak mot skatteetaten har det vært stor uenighet om betydningen av Finansdepartementets uttalelse fra 1971 vedrørende (utenlandsk) ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Take-off utsatt til 1. juni

I går kom pressemeldingen om at flypassasjeravgiften blir utsatt til 1. juni 2016. Utsettelse av avgiften var forventet, etter at ESA ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Flypassasjeravgiften - utsatt takeoff?

Den mye omdiskuterte flypassasjeravgiften skal etter planen bli innført fra 1. april i år. I går ble det kjent at ESA (EFTAs ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Oslo tingrett børster støv av gamle merverdiavgiftsdommer – innskrenkende fortolkning av justeringsreglene

I forrige uke kom den mest positive merverdiavgift nyheten for eiendomsutviklere på lenge. Oslo tingrett har nylig konkludert med at ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nytt år - ny momssats

Som sikkert mange av dere har fått med dere har den laveste momssatsen økt fra 8 % til 10 % fra 1. januar i år. Dette er i tråd med ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Statsbudsjettet 2016 - Hvor mange momssystemer trenger vi?

Rett før sommerferien sendte Finansdepartementet forslag om nøytral merverdiavgift for helseforetakene på høring. Forslaget er også omtalt ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Fristen for å søke momskompensasjon for frivillig sektor nærmer seg med stormskritt…

1. september i år er fristen for å søke kompensasjon av mva for frivillig sektor. Med andre ord har du noen få dager på å få på plass ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Ikke moms på aviser og annen digital nyhetsformidling

Allerede på mediedagene i Bergen forrige uke ble det lekket at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett går bort fra forslaget om å legge 8 ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Tap på krav – mva kan korrigeres selv om selger og kjøper er nærstående

Spørsmålet om muligheten til å korrigere tidligere oppkrevd mva etter kundens konkurs ble behandlet av Høyesterett i dom avsagt 9. februar ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Lønner det seg for norske bedrifter å emigrere?

I Statsbudsjettet er det foreslått å heve grensen for momsfritak for import av varer fra kr 200 til kr 500. Etter at dette forslaget ble ...

Les artikkelen