<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Utvides momsfritaket for elektroniske nyhetstjenester?

Av Synne Hangeland , 28. april 2017

IMG_1899.jpg

Revidert nasjonalbudsjett legges frem 11. mai og jeg som jobber mye med merverdiavgift, teknologi og mediebransjen er spesielt opptatt av om det foreslås endringer i fritaket for elektroniske nyhetstjenester.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Regjeringen foreslår å gjøre aksjeloven teknologinøytral og ønsker å forenkle aksjelovens rammeverk for de næringsdrivende

Av Svein Gunnar Stang Hansen , 27. april 2017

GRA_Blogg_Banner_-_Generell.jpg

Nærings- og fiskeridepartementet har kommet med en proposisjonsom følger opp NOU'en2om forenklinger i aksjeloven fra i fjor høst.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

To nye lovforslag på likestillings- og diskrimineringsfeltet

Av Helga Aune , 24. april 2017

644x220_bloggbilde_hvit.png

Rett før påske la regjeringen frem sine lovforslag om ny lov for likestillings- og diskriminering og ny lov for håndhevingsapparatet med et ombud og nemnd. Helt kort oppsummert foreslår regjeringen å samle dagens ulike diskrimineringslover i en felles lov. De fleste som kan litt likestillings- og diskrimineringsjuss vil se at det er mye som videreføres av tidligere lover, men at det er visse presiseringer som må anses som forbedringer: Det er for eksempel et sterkere rettslig vern mot graviditetsdiskriminering. Det innføres et vern mot aldersdiskriminering også utenfor arbeidslivet og den nye nemnda får kompetanse til å ilegge erstatning og oppreisning for brudd på diskrimineringsforbud.

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Vanskeligheter med ny mva-melding

Av Per Kirknes , 20. april 2017

per-kirknes-2.jpg

Fra 1. januar 2017 har vi fått ny mva-melding. For bedrifter som importerer varer er det store endringer. Det har også vist seg at poster i meldingen som ikke gjelder import kan misforstås.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Hvis du venter på selvangivelsen, venter du forgjeves....

Av Rikke Lund Lefdal , 7. april 2017

GRA_Blogg_Banner_-_Generell.jpg

...for fra 2016 er det ikke lenger noe som heter selvangivelse. Nå heter det skattemelding, men utover navneendringen vil du kjenne igjen skjemaet. Skattemeldingen for inntektsåret 2016 ble lagt ut på Altinn den 4. april. 

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter