<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

PwCs pensjonsskole - del 4: Tjenestepensjon

Av Ida Solberg Henning , 29. mai 2017

Blogg_Banner-Ida-Solberg-Henning.jpg

Alderspensjon fra folketrygden suppleres ofte av tjenestepensjon og individuelle pensjonsavtaler. Det finnes flere typer tjenestepensjon, og et hovedskille går mellom private og offentlige tjenestepensjonsordninger. For å få maksimalt ut av din pensjon, er det sentralt å ha kunnskap om disse ordningene og hvordan de fungerer.

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Diskrimineringen er skjult i strukturene

Av Helga Aune , 18. mai 2017

Innlegg Julie_ESG.jpg

Likestillings- og mangfoldsperspektivet handler grunnleggende om å sikre at strukturene ikke diskriminerer. Manglende likestilling er et resultat av ubevisst diskriminering på strukturelt grunnlag. Dette skjer gjennom et sviktende fokus på konsekvensene av de strukturene som råder i virksomheten (eller i skolen) som fører til tap av de gode hodene, tap av gode ideer og tap av oppdrag og kunder. Vi kan snakke om diskriminering som skjer uten at vi vet det.

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Momsrefusjon, fristen er 30. juni og tiden går fort!

Av Sharon Tan Lauten , 16. mai 2017

 

sharon-tan-lauten.png

Visste du at firmaet ditt kan søke om momsrefusjon fra mange land i Europa? Og at det i tillegg er ganske lett?

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Revidert nasjonalbudsjett 2017: Skatt og avgift

Av Trine Agathe Lorentzen , 11. mai 2017

577A7493_banner.jpg

Det kom få store nyheter på skatte- og avgiftsområdet i revidert budsjett. De mest spennende forslagene knytter seg til fradrag for investeringer i gründerselskaper og utsatt beskatning av opsjoner. Nedenfor får du en oversikt over forslagene til de mest vesentlige endringene på skatte- og avgiftsområdet.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning, Merverdiavgift, Toll og særavgifter, Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Forslag om endringer i rentebegrensningsregelene

Av Steinar Hareide , 5. mai 2017

Innlegg Julie_ESG.jpg

Finansdepartementet publiserte 4. mai forslag om endringer i de norske rentebegrensningsregelene som innebærer at reglene utvides til også å omfatte ekstern gjeld. Dersom netto rentekostnader overstiger 25% av skattemessig EBITDA, skal både interne og eksterne rentekostnader avskjæres.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter