<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

Pålagt reisetid skal anses som arbeidstid

EFTA-domstolen har avsagt en prinsipiell dom om at pålagt reisetid skal anses som ordinær arbeidstid. Dette får betydning for alle ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Redegjørelsesplikten om likestilling i regnskapsloven på ferie?

Redegjørelsesplikten i likestillingsloven og regnskapsloven er borte fra og med 1. januar 2018. Men; redegjørelsesplikten er trolig bare på ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Arbeidsrett: Har din bedrift fått på plass varslingsrutiner?

Nye og skjerpede regler for varsling i arbeidsforhold trådte i kraft i 1. juli 2017. Reglene er ment å styrke varslingsvernet og gjøre ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Innstramming av adgangen til å bruke ringehjelp og fast ansettelse uten garantilønn

Forslag om endringer i arbeidsmiljøloven er sendt på høring. I forslaget presiseres reglene for fast ansettelse, samt at det gis adgang til ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Har arbeidsgivers rett til innsyn i e-post mv. blitt utvidet etter ny avgjørelse fra EMD?

I kjølvannet av EMDs avgjørelse Bărbulescu v Romania i januar i år har det vært både avisoppslag og diskusjoner rundt arbeidsgivers adgang ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Konkurranseklausuler i aksjekjøpsavtaler

Vil de nye reglene i arbeidsmiljøloven om konkurranseklausuler få anvendelse på konkurranseklausuler i aksjekjøpsavtale når selger også er ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Gladnyhet! Forslag om økt fleksibilitet i arbeidstidsreguleringen

Arbeidstidsutvalget leverte sin innstilling om arbeidstid i går. Her får du en kjapp innføring i forslagene. Arbeidstidsutvalgets mandat og ...

Les artikkelen