<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Siste artikler

Les artikkelen

Utkontraktering av compliancefunksjonen i verdipapirforetak

Finanstilsynet har besøkt verdipapirforetak rundt om i Norge og er ikke fornøyd med det de har funnet. Spesielt compliancefunksjonen er ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kapitalforsikring - skattesmutthull som bør tettes?

Hvordan vil en innføring av ulike skattesatser på kapitalavkastning og en mulig forskjell på inntil 10 prosentpoeng påvirke bransjen og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Høyesterettsdom om dokumentavgift ved oppløsning av sameie

Høyesterett har den 17. mars 2016 avsagt en dom hvor staten ved Kartverket tapte i spørsmål om hvordan dokumentavgift skal beregnes i ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Er du rustet for IFRS 9?

Det er særlig de nye tapsvurderingsreglene som vil gjøre overgangen krevende for bankene. IFRS 9 vil erstatte dagens IFRS regler for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nye regler om lån til ansatte og styremedlemmer i finansforetak fra nyttår

Finansforetaksloven trådte i kraft 1. januar 2016. Nye regler om utlån til ansatte og styremedlemmer finnes i kapittel 9. Praktisering av ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kan dokumentavgift unngås ved skattefrie transaksjoner?

Fra 1. januar 2016 er dette mulig og vil tilsynelatende åpne for forenklinger av eiendomsstrukturer. Kan hjemmels-ANS fjernes uten ...

Les artikkelen
Les artikkelen

FS Arena Bergen - Nytt møtested for finansnæringen

FS Arena Bergen er tenkt å være et møtested for de som jobber i finansnæringen i Bergen. PwC har tatt initiativet. Presentasjonene omfatter ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Gjennomføring av MiFID II er utsatt ­- er du lur jobber du mens andre sover

Selv om detaljene i regelverket først vil bli klart i løpet av 2016 er de store linjene allerede klare. Foretak som starter ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nye regnskapsregler for leasing kan få stor betydning for banker og finansieringsforetak

1. januar 2019 må alle selskaper som følger internasjonale regnskapsregler (IFRS) endre måten de regnskapsfører leieavtaler. Vi forventer ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Ny finansforetakslov er virkelighet

Etter diverse utredninger fra 1990 og mange EU-direktiv som får betydning grunnet EØS-avtalen, trådte ny finansforetakslov i kraft 1. ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Bankregelverk i stadig endring

Bankene har siden finanskrisen måttet tilpasse seg en rekke nye regulatoriske krav som LCR, NSFR og Leverage Ratio. Er dette bare ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Verdipapirfond – Nye skatteregler fra 2016

Norske fond og investorer må forholde seg til nye skatteregler og nye rapporteringskrav fra 1. januar 2016. I tillegg må overgangsregel for ...

Les artikkelen