<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

Blockchain - fra pizza til en økonomisk revolusjon?

En pizza som ble kjøpt 22. mai 2010 kan betegnes som en merkedag i historien. Det vil si, det var ikke pizzaen som var spesiell, men at den ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Norge tilslutter seg endelig EU-regelverk

Norge har i en årrekke vært på etterskudd med ratifisering av EUs finansregulatoriske rettsakter - men nå løsner det. Norge har hengt etter ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Lønnssumsavgift for finanssektoren?

På Regjeringens og opposisjonspartienes pressekonferanse 4. mai ble det bekreftet at det legges opp til at det allerede i neste års ...

Les artikkelen
Les artikkelen

FinTech - Vinn eller forsvinn

I 2008 ble det investert under 1 milliard dollar i nye FinTech-selskaper. Ved inngangen av 2015 var beløpet 12 milliarder dollar. Skal vi ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Innføring av krav til uvektet kapitalandel

Med stadig nye regulatoriske krav, blir balansestyring mer og mer en krevende øvelse. Finanstilsynets forslag har flere viktige ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Er du rustet for IFRS 9?

Det er særlig de nye tapsvurderingsreglene som vil gjøre overgangen krevende for bankene. IFRS 9 vil erstatte dagens IFRS regler for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nye regler om lån til ansatte og styremedlemmer i finansforetak fra nyttår

Finansforetaksloven trådte i kraft 1. januar 2016. Nye regler om utlån til ansatte og styremedlemmer finnes i kapittel 9. Praktisering av ...

Les artikkelen
Les artikkelen

FS Arena Bergen - Nytt møtested for finansnæringen

FS Arena Bergen er tenkt å være et møtested for de som jobber i finansnæringen i Bergen. PwC har tatt initiativet. Presentasjonene omfatter ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Gjennomføring av MiFID II er utsatt ­- er du lur jobber du mens andre sover

Selv om detaljene i regelverket først vil bli klart i løpet av 2016 er de store linjene allerede klare. Foretak som starter ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nye regnskapsregler for leasing kan få stor betydning for banker og finansieringsforetak

1. januar 2019 må alle selskaper som følger internasjonale regnskapsregler (IFRS) endre måten de regnskapsfører leieavtaler. Vi forventer ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Ny finansforetakslov er virkelighet

Etter diverse utredninger fra 1990 og mange EU-direktiv som får betydning grunnet EØS-avtalen, trådte ny finansforetakslov i kraft 1. ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Bankregelverk i stadig endring

Bankene har siden finanskrisen måttet tilpasse seg en rekke nye regulatoriske krav som LCR, NSFR og Leverage Ratio. Er dette bare ...

Les artikkelen