<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Eiendomsselskapers adgang til å stille eiendom som sikkerhet ved oppkjøp - forslag om forenklinger i aksjeloven § 8-10

Av Bård Ivar Koppang , 25. februar 2016

PwC

Det har siden vedtakelsen av «unntaksforskriften" i 2007 vært et generelt, men snevert, unntak fra aksjelovens § 8-10 for «rene eiendomsselskaper». Dette har muliggjort at eiendomsselskaper har kunnet stille sine faste eiendommer som sikkerhet i forbindelse oppkjøp av selskapet. Unntaksforskriften har imidlertid vist seg vanskelig å praktisere og har skapt betydelig merarbeid i forbindelse med eiendomstransaksjoner.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

På tide å skille snørr&barter...?

Av Trine Agathe Lorentzen , 16. februar 2016

blog-bilde-avlang-trine-2

Debatten i media ruller videre etter henleggelsen av Transocean-saken. Andre får uttale seg om den konkrete saken. Jeg har et hjertesukk om rettssikkerhet, forutberegnelighet og en tidvis forutinntatt skatteforvaltning.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Gode nyheter for alle som er opptatt av personvern!

Av Torbjørn Sven Stokke , 15. februar 2016

PwC

Mange norske bedrifter har et behov for eller et ønske om å kunne eksportere data til selskaper utenfor EU - særlig til USA. Etter at EU-domstolen kjente Safe Harbour avtalen ugyldig har dette blitt vanskeligere. Med en ny avtale på plass mellom EU og USA ser det ut til at norske bedrifter snart igjen kan håndtere dette på en enklere måte. Den nye avtalen gir europeiske borgere en langt større kontroll over sine data enn hva som var tilfellet tidligere.

Les artikkel

Interesseområder: Personvern

Dele artikkelen:

Lån til personlig aksjonær er utbytte - unntaksregler vedtatt

Av Therese Karoline Larsen , 9. februar 2016

blogg

 Finansdepartementet vedtok før helgen forskrift til skatteloven § 10-11 4. ledd. Forskriften angir unntakene fra når lån til personlig aksjonær skal anses som utbytte skattemessig. Unntaksreglene er noe utvidet sammenlignet med høringsforslaget, basert på innspill fra høringsinnstansene.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Oslo tingrett børster støv av gamle merverdiavgiftsdommer – innskrenkende fortolkning av justeringsreglene

Av Richard Haave Hanssen , 8. februar 2016

pwc-picture

I forrige uke kom den mest positive merverdiavgift nyheten for eiendomsutviklere på lenge. Oslo tingrett har nylig konkludert med at overføring av infrastruktur til det offentlige ikke utløser plikt til justering av tidligere fradragsført merverdiavgift.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Endring av skatteloven § 5-50 om skatt på tilfeldige gevinster – Skatteetaten tar delvis til vettet

Av Arild Haaland , 8. februar 2016

PwC

Etter å ha skattlagt bruttoinntekten til pokerspillere og sportstippere i over 10 år uten å vurdere hvorvidt den enkelte spiller faktisk har hatt overskudd, har Skattedirektoratet nå omsider innsett at bruttobeskatning ikke hører hjemme i vårt skattesystem. Det er derfor varslet om endring av skatteloven § 5-50.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Har Schibsted gjort "skattekupp i Finn.no"?

Av Steinar Hareide , 2. februar 2016

pwc-picture

I gårsdagens DN kunne vi lese at "Schibsted gjør skattekupp i Finn.no". På framsiden var vinklingen "Betalte 15 mill - sparer 100 mill i skatt". Kan det være sant?

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Verdipapirfond - nye skatteregler for investorer og fond fra nyttår

Av Bodil Marie Myklebust , 2. februar 2016

PwC

Fra nyttår ble skattereglene for beskatning av norske verdipapirfond samt norske investorer i norske og utenlandske verdipapirfond betydelig endret. Nedenfor får du en oversikt over de viktigste endringene.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter