<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

Ny finansforetakslov gir usikker rettstilstand

Etter nærmere 25 år med forberedelser trer Finansforetaksloven i kraft 1. januar 2016. Men hvilke regler i loven gjelder egentlig fra ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Humankapital i oppkjøpsprosesser

Vi lever i en tid preget av organisatoriske omveltninger. Transaksjoner i form av oppkjøp og sammenslåinger står høyt på mange ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Regjeringen introduserer nytt statlig organ for offentlige anskaffelser

I forbindelse med Regjeringens budsjettforslag for 2016 introduseres en reform for deler av statlig innkjøpsvirksomhet. I Avdeling for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

7 forenklinger i anskaffelsesregelverket fra 1. juli

Det er siste året varslet store endringer i anskaffelsesregelverket og den 1. juli skal noen av de foreslåtte endringene tre i kraft. Vi ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Aksjonæravtale – standardavtale eller skreddersøm?

«Hei, vi trenger en aksjonæravtale og jeg har funnet en standardavtale på nett. Kan vi benytte denne?» Dette er et spørsmål vi får ofte, og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Rask iverksettelse av de nye aldersgrensene!

Aldersgrensen i arbeidsmiljøloven er hevet fra 70 til til 72 år, og laveste tillatte bedriftsinterne aldersgrense er hevet fra 67 til 70 ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Likhet etter skatteloven? Forslag om nye skatteregler for verdipapirfond

Våren er kommet og pengene du skal få igjen på skatten (dersom du er en av de heldige) skal plasseres – men hvor? Ny jakke, ny bil eller i ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kulturbevissthet på arbeidsplassen skaper verdi

For en tid tilbake snakket jeg med en tysk arbeidstaker som jobber i Norge. Hun fortalte om sin første arbeidsdag hvor hun opplevde noe ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kompensasjon for konkurranseklausul lovfestes

Arbeids- og sosialdepartementet har nå etter mange år i tenkeboksen etter høringsrunden fremlagt et lovforslag om kompensasjon til ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Endringer i arbeidsmiljøloven på 1-2-3

Da er Høyre, Venstre, FrP og KrF blitt enige om ny arbeidsmiljølov. Det ble avholdt en pressekonferanse i dag kl. 13.00 hvor avtalen ble ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Når det ser mørkt ut – del 4

Likvidasjon eller begjæring om oppbud? Insolvensspøkelset nærmer seg II. I føljetongen "når det ser mørkt ut" del III, skrev jeg om drift ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kommuner kan sparke og spare

En ny dom klarlegger den rettslige situasjonen omkring nedbemanning som sparetiltak i kommuner. Dommen slår fast at nedbemanninger kan ...

Les artikkelen