<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

Når det ser mørkt ut – del 3 Drift på kreditors regning - insolvensspøkelset nærmer seg I

I en situasjon der driftsinntektene faller og -kostnadene øker omvendt proporsjonalt, vil selskapets ledelse stå overfor en rekke ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Ja til en smidigere og mer effektiv rekruttering av utenlandsk arbeidskraft!

Mange arbeidsgivere opplever deler av utlendingsregelverket som et reelt hinder på veien i å rekruttere utenlandsk arbeidskraft og vi ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Når det ser mørkt ut... DEL 2 PERMITTERING

Mange lurer på om permitteringer kan være et alternativ til oppsigelser. Til dette er svaret i teorien enkelt, men i praksis – akk, så ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Når det ser mørkt ut... DEL 1 NEDBEMANNING

Flere bransjer berøres sterkt av nedgangen i oljeprisen og andre bransjer har generelt tøffe kår. Spørsmålene som rettes til oss advokater ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Arbeidsgiver les dette - Midlertidige ansettelser blir mye enklere

Da er forslaget til enkelte endringer i arbeidsmiljøloven lagt frem etter at høringsrunden var ferdig i oktober inneværende år. Mange gode ...

Les artikkelen
Les artikkelen

10 tips for å vinne anbudskonkurranser

Det offentlige foretar innkjøp for over 400 milliarder kroner hvert år. Vinner dere anbud og får ta del i denne omsetningen eller bruker ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Slik styrker styret selskapet

I dag gikk startskuddet for Gasellekonferansene for 2014 og jeg har hatt æren av å holde innlegg på dagens konferanse for Akershus om ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kontroll på minstelønnskravene?

Ja, det finnes lovbestemte minstelønnskrav i Norge. Brudd på reglene kan være en omdømmeknuser. Media tar ikke hensyn til at reglene om ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Etterlengtede endringer i arbeidsmiljøloven - eller?

I juni la regjeringen frem forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Kort fortalt gikk forslaget ut på større fleksibilitet både for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Anbudsreglene - et monster?

Alle selskaper må i dag følge regelverket om offentlige anskaffelser dersom de ønsker å tilby tjenester til offentlig sektor. Anbudsrunden ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Høstopprydning? Daglig leders forhold til styret

Vips var høsten over oss og arbeidet  i full gang etter en fantastisk sommer. Kanskje er tiden inne for en liten "opprydning i skapet"? ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Midlertidige ansettelser

Regjeringen foreslår å gi arbeidsgivere adgang til å ansette midlertidig i 9 eller 12 måneder "uten vilkår". Meningene har ikke latt vente ...

Les artikkelen