<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Finansbloggen

Finansbloggen Aktuelt for finansnæringen,
børsnoterte selskaper
og kapitalmarkedene

Finansbloggen Aktuelt for finansnæringen,
børsnoterte selskaper
og kapitalmarkedene

Før og etter IFRS 9 - en analyse av norske banker.

Av Ola Anfinsen , 21. september 2018

 

Les artikkel

Interesseområder: Bank og finans, PwC, IFRS 9

Dele artikkelen:

Blandede følelser rundt ny forbrukslånsforskrift

Av Magnus Robberstad , 4. september 2018

Finanstilsynet har foreslått en ny forskrift som en motreaksjon til den økende bruken av småkreditt og forbrukslån blant husholdninger i Norge. Forskriften har som formål blant annet å forhindre lån med løpetid på over fem år, samt sørge for at utenlandske aktører følger norske retningslinjer. Reaksjonene har ikke latt vente på seg, og finansforetak som Bank Norwegian og Monobank reagerer blant annet sterkt på at det ikke er adgang til unntak fra forskriften slik det er i boliglånsforeskriften. Vi tar en kikk på hva som er positivt og negativt med den nye forskriften, samt hvilke implikasjoner den kan ha for bransjen.

Les artikkel

Interesseområder: compliance, Risikostyring, Bank og finans

Dele artikkelen:

Midlertidig forskrift til gjennomføring av PSD 2 i Norge

Av Daniel Næsse , 23. august 2018

Daniel-Naesse1

Payment Services Directive 2 (PSD2) er starten på en ny fremtid for finansbransjen. Tiden der vi gjør alle våre finansielle transaksjoner via banken er forbi. PSD2 åpner opp for helt nye muligheter, og for noen vil det nye regelverket bety en helt ny business. Men hvordan skal man forstå hva regelverket tillater og ei, i lys av det siste høringsnotatet sluppet ifm Prop 110 L (2017-2018)? Og hva er forholdet mellom PSD2 og GDPR?

Les artikkel

Interesseområder: Bank og finans

Dele artikkelen:

Personvernforordningen og hvitvaskingsloven. Godzilla vs King Kong?

Av Henning Gravklev og Line Marie Engebretsen , 20. juni 2018

 

Les artikkel

Dele artikkelen:

Regjeringen utreder grunnrenteskatt i havbruksnæringen

Av Kjetil Vinnes Raknerud , 7. mai 2018

Av: Hallvard Aarø og Kjetil Vinnes Raknerud

En eventuell grunnrenteskatt i havbruksnæringen må nødvendigvis tilpasses næringens egenart, men foreløpige indikasjoner tyder altså på at hovedtrekkene vil være de samme som i vannkraftbeskatningen.

I en pressemelding før helgen kunngjorde finansdepartementet at Regjeringen vil utrede en såkalt grunnrenteskatt på havbruk fra 2020. Bakgrunnen er at man anser havbrukskonsesjonene for å være en rettighet som gir opphav til en ekstraordinær avkastning (grunnrente), og at en del av denne ekstraordinære avkastningen bør tilfalle fellesskapet. Selv om dette foreløpig er på utredningsstadiet, er det åpenbart at innføring av en grunnrenteskatt vil få vesentlige konsekvenser for en stor og viktig næring. Etter vår mening må det være lov å stille spørsmål ved om høyere skattlegging er et fornuftig verktøy for en bransje som historisk har vist seg å ha høy risiko, være svært syklisk og kapitalintensiv - det er viktig at Regjeringen også tar hensyn til at det vil komme perioder med dårligere inntjening også innen havbruk. Regjeringen har gjentatte ganger uttalt at de har et betydelig vekstmål innenfor havbruksnæringen mht volum. Vi tror ikke økt beskatning av havbruksnæringen er veien å gå om man ønsker å tiltrekke seg kapital til nyinvesteringer - snarere tvert imot.

Les artikkel

Dele artikkelen:

Gjennomføring av resterende deler av EUs kapitalkravsregelverk i Norge

Av Magnus Robberstad , 3. mai 2018

bannerbildet finansbloggen
Finanstilsynet har foreslått regler for å gjennomføre resterende deler av CRR/CRD IV i norsk regelverk. Ny overgangsregel er satt på vent, mens SMB-rabatten omsider blir innført.


Les artikkel

Interesseområder: Bank og finans

Dele artikkelen:

Viktige funn fra bank- og kapitalmarkeder

Av Erik Andersen , 12. april 2018

PwCs CEO Survey 2018 understreker at den viktigste driveren for forskjeller mellom aktørers suksess, er digital transformasjon, innovasjon og drivkraft for vekst som stammer fra digital transformasjon. 

Les artikkel

Dele artikkelen:

IDD - forslag om gjennomføring på høring

Av Astrid Nyberget Hole , 23. mars 2018

Finansdepartementet og Justisdepartementet sendte nylig på høring forslag til regler for å gjennomføre Forsikringsdistribusjonsdirektivet (“IDD”) i norsk rett.  Forslagene fremgår av to ulike høringsnotater, med høringsfrist 6. og 7. juni 2018.

Les artikkel

Interesseområder: IDD, IDD-direktivet

Dele artikkelen:

Tetter hull i finansskatten

Av Bjørnar Elverhøy Michaelsen , 22. mars 2018

Finansdepartementet foreslår nå å fjerne en tilpasning som kunne redusere finansskatten. Forslaget er ikke overraskende, men fører til at flere foretak blir finansskattepliktige.

Les artikkel

Interesseområder: Bank og finans

Dele artikkelen:

Fradragsrett for forvaltningshonorar i Private Equity

Av Liv Haneberg Lundqvist , 16. mars 2018

Høyesterett avsa den 27. februar 2018 dom i Argentum-saken. Det kan ikke kreves fradrag for forvaltningshonorar som private equity fond har betalt til fondsforvalter, dersom avkastning fra investeringene som forvaltes ikke skal inkluderes når skattepliktig inntekt skal beregnes.  Forvaltningshonoraret må deles opp i en del som gjelder betaling for forvaltningstjenester og en del som er transaksjonskostnader. Hovedformålslæren kommer ikke til anvendelse.

Les artikkel

Interesseområder: private equity

Dele artikkelen:

Følg bloggen