<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Finansbloggen

Finansbloggen Aktuelt for finansnæringen,
børsnoterte selskaper
og kapitalmarkedene

Finansbloggen Aktuelt for finansnæringen,
børsnoterte selskaper
og kapitalmarkedene

LIBOR opphører som referanserenter. Hva skjer med kontrakter som bygger på LIBOR?

Av Øyvind Neteland , 26. mars 2019

Når LIBOR opphører vil kontrakter som bygger på referansen ikke lenger gi konkret anvisning på innholdet i kontrakten. Det betyr at avtalen må endres. Det er tvilsomt om LIBOR vil bli erstattet av en entydig ny referanserente, og kontraktspartene vil således kunne ha ulike interesser i hvordan kontrakten skal endres. Altså vil det kunne ha stor betydning for innholdet i LIBOR-avtaler å ha kontroll på konsekvenser og alternativer, slik at man står sterkest mulig rustet ved forhandlinger om endret kontrakt. 

Les artikkel

Interesseområder: Bank og finans

Dele artikkelen:

Fagseminar > Styring og kontroll i norske banker

Av Henrik Bredholt Flygind , 4. mars 2019

PwC inviterer, i samarbeid med Spama, til fagseminar som gir en grunnleggende innføring i regulatorisk rammeverk og god praksis for styring og kontroll i norske banker.

Les artikkel

Interesseområder: Bank og finans

Dele artikkelen:

PSD2 i Norge fra 1. april 2019

Av Daniel Næsse , 18. februar 2019

EUs andre betalingstjenestedirektiv trådte i kraft i EU i februar 2018, men gjennomføres nå i Norge med virkning fra 1. april 2019. Dette innebærer endringer i finansforetaksloven og tilhørende forskrifter, og som åpner for nye typer konsesjoner og betalingstjenester.

Les artikkel

Interesseområder: Bank og finans

Dele artikkelen:

Mesaninfinansiering - en eksotisk men spennende kapitalkilde

Av Per Fossan-Waage , 5. februar 2019

Mesaninfinansiering er hybridkapital, det vil si at finansieringen ligger mellom egenkapital og ordinær gjeld i selskapets balanse. Denne type finansiering har altså egenskaper som på den ene side gjør at den ligner på egenkapital, mens andre egenskaper gjør at det mer ligner på ordinær bankfinansiering. Dette gjør at denne type finansiering fremstår som eksotisk, men mesaninlån1 har også noen ganske kule egenskaper. Slik finansiering kan være relevant for selskaper (og gründere) som ønsker mer finansiering men ikke får tak i tilstrekkelig med ordinære lån, og hvor aksjonærene ikke har midler til å skyte inn mer kapital. I dette blogginnlegget beskriver jeg nærmere fordelene med slik mesanin finansiering2.

Les artikkel

Dele artikkelen:

Utvikling i kredittap og tapsavsetninger i norske banker - 3. kvartal 2018

Av Ola Anfinsen , 19. desember 2018

Vår gjennomgang av bankenes delårsregnskap for 3. kvartal 2018 viser at tapene i banknæringen fortsatt er lave. Annualisert tap YTD Q3 2018 utgjorde henholdsvis 2,24% (forbrukslånsbanker), 0,1% (sparebanker) og 0,0% (øvrige banker).

Les artikkel

Interesseområder: Bank og finans, PwC, IFRS 9, IFRS, Tjenestedesign

Dele artikkelen:

Forslag om nye regler for systemviktige banker

Av Magnus Robberstad , 23. oktober 2018


Finanstilsynet sendte fredag 19.10 ut forslag til nye regler for å identifisere systemviktige foretak som kom overraskende på bransjen. Dersom forslaget gjennomføres vil det føre til at flere regionbanker vil bli definert som systemviktige, og dermed føre til økte kapitalkrav for disse.

Les artikkel

Interesseområder: Bank og finans, Kapitalkrav, Regulering

Dele artikkelen:

Statsbudsjettet 2019 - Nye skatteregler for forsikring

Av Liv Haneberg Lundqvist , 8. oktober 2018

Statsbudsjettet ble lagt frem i dag. Forslaget innebærer store endringer i skattereglene for forsikringsselskaper.

Les artikkel

Interesseområder: Forsikring og pensjon

Dele artikkelen:

Foredrag - Nye skatteregler for forsikring

Av Liv Haneberg Lundqvist , 5. oktober 2018

Les artikkel

Interesseområder: Bank og finans

Dele artikkelen:

Hvordan kan kontrollerende aksjonær gjøre en exit uten å selge seg ut av selskapet?

Av Per Fossan-Waage , 27. september 2018

Jeg var tidligere i år med på en av hovedstadens mange konferanser om shipping og offshore hvor en rekke selskaper ble presentert. Shipping og offshore er sykliske industrier hvor tilbudssiden ofte blir ødelagt av overkontrahering 1. En av tilbakemeldingene fra konferansen er at det derfor er viktig for investor å ta pengene av bordet når investeringen er «in the money». I bloggen under har jeg beskrevet hvordan en kontrollerende eier i et børsnotert selskap kan gjøre en exit på investeringen, uten å miste kontrollen i selskapet 2.      

Les artikkel

Dele artikkelen:

Før og etter IFRS 9 - en analyse av norske banker.

Av Ola Anfinsen , 21. september 2018

 

Les artikkel

Interesseområder: Bank og finans, PwC, IFRS 9

Dele artikkelen:

Følg bloggen