<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Hva vil skje med sjokolade- og brusavgiften?

Av Kjetil Øpstad , 23. november 2018

Innlegg Julie_ESG

Det var sterke reaksjoner da særavgiftene på henholdsvis sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer ble økt med henholdsvis 80% og 40% i statsbudsjettet for 2018. I forslaget til budsjett for 2019 har regjeringen delvis trukket i nødbremsen ved å reversere avgiftsøkningen på sjokolade- og sukkervarer, mens det ikke er foreslått endringer i avgiften på drikkevarer. Regjeringen lovet imidlertid å sette ned et utvalg som skal vurdere disse avgiftene nærmere, og i forrige uke ble det gjort.

Les artikkel

Interesseområder: Toll og særavgifter

Dele artikkelen:

Statsbudsjettet 2019 - avgifter, toll og særavgifter

Av Marit Barth , Kjetil Øpstad og Synne Hangeland , 8. oktober 2018

VAT_v2

Endringer i sjokoladeavgiften og flypassasjeravgiften er de mest interessante punktene på avgiftsområdet i Statsbudsjettet for 2019. I tillegg varsles det fritak for e-bøker og nærmere angitte elektroniske tidsskrift, men her gjenstår en del arbeid og nødvendige godkjennelser og fritakene vil tidligst kunne tre i kraft 1. juli 2019. Det er også signalisert endringer innenfor finansskatten i budsjettet for 2020.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift, Toll og særavgifter

Dele artikkelen:

Budsjettavtalen 2018

Av Ståle Wangen , 24. november 2017

pwc-picture.jpg

Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre ble enige om en budsjettavtale 22. november 2017. Endringer i forhold til det opprinnelige budsjettforslaget er oppsummert under. For et sammendrag av foreslåtte endringer i statsbudsjettet for 2018, se våre tidligere blogginnlegg 

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt, Merverdiavgift, Næringsbeskatning, Toll og særavgifter

Dele artikkelen:

Eksport av varer - Kan du i en kontroll dokumentere at varen er norsk?

Av Kjetil Øpstad , 17. oktober 2017

kjetilopstad.jpg

Alle vet at varer som eksporteres til EU fra Norge er tollfrie på grunn av EØS-avtalen. Mange norske eksportbedrifter er ikke klar over hva som skal til for at kunden skal ha rett til tollfritak. Feil som blir gjort på dette området kan slå tilbake på den norske leverandøren. I verste fall kan du bli møtt med regresskrav på toll som vil spise opp fortjenesten i prosjektet. Det er derfor all grunn til å gjøre skikkelige vurderinger av opprinnelsen til de varene du eksporterer.  

Les artikkel

Interesseområder: Toll og særavgifter

Dele artikkelen:

Revidert nasjonalbudsjett 2017: Skatt og avgift

Av Knut Ekern , 11. mai 2017

577A7493_banner.jpg

Det kom få store nyheter på skatte- og avgiftsområdet i revidert budsjett. De mest spennende forslagene knytter seg til fradrag for investeringer i gründerselskaper og utsatt beskatning av opsjoner. Nedenfor får du en oversikt over forslagene til de mest vesentlige endringene på skatte- og avgiftsområdet.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt, Merverdiavgift, Næringsbeskatning, Toll og særavgifter

Dele artikkelen:

Ha kontroll på tollverdien!

Av Kjetil Vinnes Raknerud , 4. november 2016

pwc.jpg

Borgarting lagmannsrett avsa nylig en dom (dommen er ikke rettskraftig) som bør være en advarsel til alle selskaper med mye import til Norge - og særlig selskaper som importerer fra konsernselskaper i utlandet. Dommen illustrerer særlig to ting - for det første at konsernforhold kan ha vesentlig betydning for hvor beregning av avgift ved import, og for det andre at riktig beregning av merverdiavgift er viktig selv om man har full fradragsrett - tilleggsavgiftsspøkelset er alltid i nærheten.

Les artikkel

Interesseområder: Toll og særavgifter

Dele artikkelen:

Statsbudsjettet 2017: Merverdiavgift, toll og særavgifter

Av Per Kirknes , 6. oktober 2016

per-kirknes-2.jpg

Nedenfor følger en oversikt over de viktigste nyhetene innen merverdiavgift, toll og særavgifter som ble lagt frem i budsjettet for 2017 i dag (6. oktober). Vi har også skrevet et eget innlegg om finansskatten som vil tre i kraft fra 1. januar 2017.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift, Toll og særavgifter

Dele artikkelen:

Flypassasjeravgiften – Har myndighetene kontroll?

Av Kjetil Øpstad , 23. september 2016

kjetilopstad.jpg

Flypassasjeravgiften ble innført med virkning fra 1. juni i år. Etter tre måneder er det bare 23 flyselskaper som har registrert seg og betaler avgiften. Skatteetaten sender i disse dager brev til selskaper det tror bør være registrert som avgiftspliktige. Disse selskapene bør derfor handle raskt for ikke å komme for skjevt ut.

Les artikkel

Interesseområder: Toll og særavgifter

Dele artikkelen:

Brexit – Hva nå for norske virksomheter som er involvert i internasjonal handel?

Av Espen Qvist , 28. juni 2016

espen-qvist-pwc.jpg

På selveste St. Hansaften stemte det britiske folk for å tre ut av den Europeiske Unionen (EU). Dette kom nokså overraskende på mange og man spør seg – hva skjer nå?

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift, Toll og særavgifter

Dele artikkelen:

Flypassasjeravgiften innføres om to uker

Av Synne Hangeland , 18. mai 2016

IMG_1899.jpg

Finansdepartementet fattet 13. mai vedtak om at flypassasjeravgiften innføres som planlagt fra 1. juni 2016, altså allerede om to uker. Dette innebærer at flyselskaper som omfattes av avgiften må handle raskt og sørge for at implementering og systemer for innkreving og innberetning kommer på plass.

Les artikkel

Interesseområder: Toll og særavgifter

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter