<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Revidert nasjonalbudsjett 2019 - skatt og avgift

Av Knut Ekern , Marit Barth og Therese Karoline Larsen , 14. mai 2019

Revidert nasjonalbudsjett SoMe 1-1

Revidert nasjonalbudsjett for 2019 ble lagt frem kl 10.45 i dag. Det er ingen store nyheter på skatte- og avgiftsområdet. Hovedbudskapet er at kostnadssiden i budsjettet øker, men dette finansieres gjennom økt bruk av oljepenger. På avgiftsområdet gis det enkelte moderate lettelser innenfor kultur, alkohol og bil. På skatteområdet fremstår revidert budsjett som nøytralt.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt, Merverdiavgift, Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Revidert nasjonalbudsjett 2019 - livestream starter kl 12

Av Marit Barth , 14. mai 2019

Revidert nasjonalbudsjett SoMe 1-1

Vi dekker forslag til endringer på skatte- og avgiftsområdet når det skjer.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt, Merverdiavgift, Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Mens vi venter på revidert nasjonalbudsjett.....

Av Therese Karoline Larsen , Knut Ekern og Marit Barth , 13. mai 2019

TLS gruppebilde

14. mai kommer revidert nasjonalbudsjett 2019. Vi oppdaterer deg i vår livestream klokka 12. Det har skjedd en del på skatte- og avgiftsområdet siden ordinært budsjett. Derfor tror vi ikke at det kommer store nyheter i revidert. I dette blogginnlegget oppsummerer vi de viktigste nyhetene i tiden som har gått siden ordinært budsjett ble lagt frem.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt, Merverdiavgift, Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Ny prinsipputtalelse og Q&A - nye regler for personalrabatter og rapportering av tredjepartsytelser

Av Therese Karoline Larsen , 6. mai 2019

therese_larsen

Skattedirektoratet har i dag kommet med nye avklaringer i regelverket for personalrabatter og rapportering av tredjepartsytelser. 

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Endringer i skattereglene for personalrabatter og gaver

Av Therese Karoline Larsen , 7. mars 2019

therese_larsen

Allerede drøye to måneder etter at nye skatteregler for personalrabatter og gaver trådte i kraft, kommer det endringer.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Insentiver i arbeidsforhold - hva du som ansatt eller arbeidsgiver bør tenke på når det gjelder skatt

Av Pernilla Viotti Johansen , 12. februar 2019

pwc

Mange selskaper tilbyr sine ansatte å delta i ulike typer av insentivprogrammer. Valg og utforming av ordning påvirker beskatningen av både ansatt og arbeidsgiver. Vi gir deg en oversikt over noen av de vanligste insentivordningene og hva du bør tenke på når det gjelder skatten.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt, Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Har du sjekket skattekortet ditt?

Av Kristine Veiteberg Braaten , 11. januar 2019

kristine-braaten

PwC erfarer at skatteetaten har endret metode for å komme frem til grunnlaget i skattekortet ditt. For tidligere år har det vært informasjon fra sist kjente fastsetting som har lagt grunnlaget for skattetrekket for året. Altså skulle du kjent igjen informasjonen fra skatteoppgjøret du fikk for 2017 i skattekortet for 2019. Sånn er det ikke lenger, og derfor kan det være lurt å se ekstra over.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Nye regler for skattefrie naturalytelser til ansatte fra 1.1.19 - forskrift har kommet

Av Therese Karoline Larsen , 19. desember 2018

therese_larsenNye regler om skattefrie naturalytelser trer i kraft 1.1.19. Forskriften er nå endelig vedtatt. Her kommer det endelige resultatet for gaver, personalrabatter, overtidsmat og fri avis.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Reglene om rapportering av utenlandske oppdragstakere underkjent av ESA

Av Torbjørn Sven Stokke , 7. desember 2018

pwc

EFTA's overvåkingsorgan (ESA) har i en avgjørelse 5 Desember 2018 fastslått at de norske reglene om rapportering av oppdrag gitt til utenlandske oppdragstakere (RF1199 og RF1198), innebærer en beskrankning i retten til fritt å kunne utføre tjenester på tvers av landegrensene i EØS (art 36 EØS). Basert på uttalelsen fra ESA, ser norske myndigheter ut til å ha akseptert at regelverket innebærer en mer omfattende rapportering når oppdrag gis til utenlandske selskaper og at dette således er et brudd med nevnte artikkel. Finansdepartementets argumentasjon har derfor i stor grad vært knyttet til å rettferdiggjøre rapporteringen.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Nye regler for skattefrie personalrabatter - siste nytt

Av Therese Karoline Larsen , 20. november 2018

therese_larsen

Reglene for skattefrie personalrabatter endres fra nyttår, og alle selskaper som tilbyr personalrabatter må gjøre tilpasninger før årsskiftet. Vi har gjort oss noen erfaringer om hva selskapenes utfordringer er, og Skattedirektoratet har kommet med en uttalelse 15. november som gir oss noen avklaringer.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter