<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Siste artikler

Les artikkelen

Hvordan skape en ledende økonomifunksjon?

Historisk har rollen til økonomifunksjonen hovedsakelig handlet om å registrere transaksjoner, etterleve lovbestemte krav og rapportere ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nye COSO II på høring - forsterket linken mellom risikostyring, strategi og målstyring

Da jeg så den nye tittelen til den snarlig oppdaterte standarden for helhetlig risikostyring (ERM), begynte virkelig RM-hjertet mitt å ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Om du ikke er en del av løsningen, er du en del av problemet

God intern kontroll handler mye om sunn bedriftskultur. En solid tone fra toppen er avgjørende for å skape gode holdninger. Men hvorfor er ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Er du en digitaliseringsvinner eller setter du virksomhetens verdier i fare?

Bruken av teknologi for drastisk å forbedre ytelse eller utstrekning av virksomheter, såkalt digitalisering, er på alles lepper om dagen. ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Hjelp - jeg har blitt styremedlem!

Hva er godt styrearbeid og hva sliter norske styrer med? I disse dager er det høysesong for generalforsamlinger. En rekke styremedlemmer er ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Dronene kommer! (og denne gangen mener de alvor.....)

Droner har vi lest og hørt om lenge, først som fantastiske innretninger i Star Wars, siden som morsomme leketøy og som del av ...

Les artikkelen
Les artikkelen

"Mamma, se - det er bilde av meg!"

Min datter på fire år roper entusiastisk mens hun viser meg iPaden. På en nettjeneste for barn har hun lagt inn profilbilder av seg selv, ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Verdens ledere er teknologioptimister, men er bekymret for utsiktene til vekst

Hvert år gjennomfører PwC en omfattende undersøkelse der vi intervjuer toppledere om forventninger og hvilken risiko de er bekymret for. I ...

Les artikkelen
Les artikkelen

IT-styring - er det så viktig da?

IT styring/IT Governance handler om hvordan IT spiller sammen med virksomheten (og hvordan virksomheten spiller sammen med IT). Dårlig ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Den med best sikkerhetsutstyr kan tillate seg høyest hastighet! - Hva er “god” risikostyring?

Det er turbulente tider. Årets CEO-undersøkelse - PwCs 19. i rekken - viser at 66 prosent av verdens bedriftsledere ser flere trusler enn ...

Les artikkelen
Les artikkelen

God internrevisjonsleder = god internrevisjon

PwCs årlige «State of the Internal Audit Profession» viser det vi alle vet; god ledelse skaper gode resultater. Under overskriften ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Risikostyring som et ledelsesverktøy - en utfordring som kan løses

De fleste virksomheter har etterhvert etablert risikostyring som et verktøy for å systematisk kartlegge mulige uønskede hendelser. Det er ...

Les artikkelen