<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Trøbbel i styrerommet? Styreboken 2018 er klar!

Av Eli Moe-Helgesen , 28. februar 2018

GRA_Blogg_Banner_-_Generell.jpg

Det er snart høysesong for generalforsamlinger. En rekke styremedlemmer er på valg, og mange er på vei inn i styrearbeid for første gang. Da kan det være nyttig å vite noe om hva andre styrer opplever som vanskelig og hvordan det løses. Vi jobber med en rekke styrer både som rådgivere og fasilitator, og vi ser noen gjengangere i hva som oppleves som utfordrende. Og rådene for hvordan styret kan jobbe har vi samlet i Styreboken 2018.

Les artikkel

Interesseområder: compliance, Risikostyring, Internkontroll, Eierstyring og selskapsledelse

Dele artikkelen:

ERP in the sky - vellykket implementering av skybaserte løsninger

Av Agata Karolina Kraus Dahl , 8. februar 2018

ERP_blogginnlegg.png

Det er ikke lenger kun er de største virksomhetene som implementerer ERP-løsninger. En rekke mindre og mellomstore foretak går fra tradisjonelle regnskapssystemer til skybaserte ERP-løsninger. En slik overgang kan gi de fleste virksomheter betydelige fordeler i form av fleksibilitet, kostnadseffektivitet, bedre stabilitet og mer tilgjengelig informasjon. Valget innebærer også nye og utfordrende risikoer, og en god implementeringsprosess er kritisk for å realisere gevinstene. Vi gir noen tips på veien til deg som vurderer å gå opp i skyen.

Les artikkel

Interesseområder: Personvern, Økonomi- og regnskapsfunksjonen, Internkontroll, Informasjonssikkerhet, Effektivisering

Dele artikkelen:

Compliance- hva er god praksis?

Av Petra Liset , 6. mars 2017

Når vi er ute hos våre kunder og diskuterer god virksomhetsstyring og intern kontroll, får vi ofte spørsmål om hva som er god praksis, hvordan gjør «de andre det?».

Les artikkel

Interesseområder: compliance, Internkontroll

Dele artikkelen:

Cybersecurity-trusler krever ekstra fokus på internkontroll

Av Aase Lindahl & Eldar Lillevik , 1. mars 2017

I fjor økte omfanget av såkalt “CEO-fraud” dramatisk i Norge. Dette er bedrageri der svindlere utgir seg for å være ledere i en virksomhet, og sender en mail som instruerer ansatte til å overføre penger til kontoer som tilhører svindlerne. Fjorårets største enkeltoverføring var på 400 millioner kroner, hvor en regnskapsmedarbeider utførte transaksjonen basert på instrukser vedkommende trodde kom fra virksomhetens øverste leder. 100 av disse millionene er fortsatt på avveie, noe som gjør dette til norgeshistoriens største “brekk” - større enn NOKAS-ranet i 2004!

Les artikkel

Interesseområder: Internkontroll, Informasjonssikkerhet

Dele artikkelen:

Små virksomheter har vel ikke bruk for internkontroll … eller?

Av Aase Lindahl , 18. november 2016

Gratulerer til årets gaseller i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

At internkontroll over finansiell rapportering ikke er relevant for små virksomheter i vekst er en uttalelse jeg ofte hører fra mange hold. Inntil slike virksomheter blir større, mer modne og stabile, vil internkontroll være mer til bry enn til hjelp. Videre har man jo andre, og mye viktigere ting å bruke oppmerksomheten på. Det virker å være en bred oppfatning om at  internkontrollsystemer begrenser virksomhetens fleksibilitet og pålegger den fordyrende krav som er unødig ressurskrevende og av liten verdi. Jeg kunne ikke vært mer uenig!

Les artikkel

Interesseområder: Internkontroll, Gaselle 2016

Dele artikkelen:

Kan du stole på at regnskapet er riktig? ....Svaret ligger i internkontrollen

Av Aase Lindahl , 14. november 2016

For å ta riktige beslutninger og bygge tillit mot investorer og marked må du kunne stole på at du har et riktig regnskap. God internkontroll er en forutsetning for å sikre pålitelig finansiell rapportering og en effektiv regnskapsavslutnings-prosess. Men hvordan kan du vite om virksomheten har et system for internkontroll som på en tilstrekkelig og effektiv måte håndterer alle vesentlige risikoer for feil i regnskapet? Etter min erfaring er fravær av identifiserte feil i regnskapet en tvilsom indikator, men som likevel altfor ofte brukes som et argument for at internkontrollen over den finansielle rapporteringen må være velfungerende. Tvert imot er det gjerne fravær av kontroller som fanger opp feil, som er årsaksforklaringen. Og da er det i tilfellet bare et spørsmål om tid før noe går galt.

Les artikkel

Interesseområder: Internkontroll

Dele artikkelen:

Strategi & kvalitet - revolusjon eller evolusjon?

Av Jan Rindal , 10. oktober 2016

Ville du kjøpt legemidler av en produsent som ikke følger gjeldende lovverk? Ville du bestilt flyreise av et selskap som tar lett på kvalitet og sikkerhet? Ville du kjøpt abonnement på skytjenester hvis du var klar over at tjenesten er usikker? Som ansvarlig for anskaffelser i et selskap, ville du kjøpt inn produkter og tjenester av en leverandør med et frynsete renommé?

Les artikkel

Interesseområder: Internkontroll

Dele artikkelen:

Hvorfor internkontroll er viktig for mer enn bare finansiell rapportering

Av Risk Advisory Services , 6. oktober 2016

Hvor sikker er du på at all informasjon ditt selskap rapporterer eksternt er korrekt og relevant for dine interessenter? De fleste vil nok si at de er langt tryggere på at den finansielle rapporteringen er mer korrekt enn den ikke-finansielle rapporteringen. Hvorfor er det slik, spesielt når stadig flere investorer og andre interessenter mener ikke-finansiell informasjon er viktig for å vurdere et selskap?

Les artikkel

Interesseområder: Internkontroll

Dele artikkelen: