<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Ny omsetningsoppgave fra 2017 – forenkling for de næringsdrivende?

Av Synne Hangeland , 29. april 2016

 IMG_1899.jpg

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Akuttinnkvartering av asylsøkere kan føre til «momssmell»

Av Marit Barth , 28. april 2016

577A7524_banner.jpg

Det siste året har antallet flyktninger til Norge økt og det har blitt et behov for akuttinnkvartering av flyktningene.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Legitim bruk av skatteparadiser

Av Therese Karoline Larsen , 25. april 2016

pwc.jpg

Den offentlige debatten som har fulgt i kjølvannet av nyhetssakene om skatteparadiser, tilslører hvordan såkalte skatteparadiser hovedsakelig brukes av norsk og internasjonalt næringsliv. Virkeligheten er nemlig ikke at skatteparadisene fortrinnsvis brukes til å skjule inntekter og eierskap og unndra seg beskatning.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Selvangivelsen og opplysningsplikten. Hva må du gi informasjon om?

Av Christel Reksten , 15. april 2016

christel-reksten-skattebloggen.png

April er for mange synonymt med vår, båtpuss og årets første sykkeltur. April er imidlertid også måneden for å levere selvangivelsen! De fleste av oss leverer kanskje selvangivelsen via stille aksept og tenker ikke mer på den. Husk imidlertid på at du har en opplysningsplikt overfor skattemyndighetene og at selvangivelsen er dokumentet du bruker til å oppfylle denne plikten.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Forslag til lovfesting av gjennomskjæring – et forslag om senket terskel for gjennomskjæring?

Av Mats Hestad , 12. april 2016

577A7635_banner.jpg

Professor emeritus Fredrik Zimmer har på oppdrag fra Finansdepartementet utredet en lovfestet omgåelsesnorm for alle skatter og avgifter. Den lovfestede omgåelsesnorm er tenkt å skulle erstatte den någjeldende ulovfestede gjennomskjæringsnorm som er utviklet av Høyesterett. I hovedsak tar utredningens forslag sikte på å videreføre innholdet av den ulovfestede gjennomskjæringsnorm. På enkelte punkter innebærer imidlertid utredningens forslag endringer, som vil kunne senke terskelen for gjennomskjæring.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Har skattekontoret endelig våknet etter 45 år i teknologisk dvale?

Av Kristine Baltzersen , 7. april 2016

2015-10-27_13.03.19_KRISTINE_1_oppdatert_utsnitt_2

I en klagesak mot skatteetaten har det vært stor uenighet om betydningen av Finansdepartementets uttalelse fra 1971 vedrørende (utenlandsk) eierskap ved fellesregistrering i Merverdiavgiftsregisteret. Skatteetaten har hevdet at kontrollhensynet tilsier at uttalelsen står seg like sterkt i dag, til tross for den teknologiske utviklingen som har funnet sted de siste 45 årene. Det er derfor en gladnyhet at SKD nå har innsett at informasjon om selskapsstrukturer er lettere tilgjengelig i dag enn det var i 1971, og nå har besluttet at kontrollhensynet ikke bør være til hinder for fellesregistreringer med utenlandsk eierskap i mer enn ett ledd.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Nye tollregler i EU

Av Per Kirknes , 6. april 2016

per-kirknes-2

Den 1. mai 2016 iverksettes EU’s nye tollkodeks (Union Customs Code), som er en videreføring av tidligere regler, med noen mindre justeringer.

Les artikkel

Interesseområder: Toll og særavgifter

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter