<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

«Lær litt mer»-podcast 15. april

Av Therese Karoline Larsen , 15. april 2019

TLS gruppebilde

Lytt til vår podcast hvor våre fremste eksperter gir deg siste nytt på aktuelle temaer innen skatt, avgift, regnskap, forretningsjus og andre dagsaktuelle temaer.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Lovfesting av reglene om skattemessig gjennomskjæring (“omgåelsesnormen”) - utvides regelen?

Av Michael Anderson , Trine Agathe Lorentzen og Knut Ekern , 11. april 2019

TLS gruppebilde

Den ulovfestede regelen om skattemessig gjennomskjæring (“omgåelsesnormen”) er utformet gjennom høyesterettspraksis over en rekke år. Normen tillater gjennomskjæring av transaksjoner som er “hovedsakelig skattemessig motiverte” og “illojale mot skattereglene”. Det har flere ganger vært vurdert å lovfeste reglene, med henvisning til flere ulike grunner, som  legalitetsprinsippet og ulike syn på rettsutviklingen. Forslag til lovvedtak er nå fremlagt og denne gangen kan det se ut til at vi faktisk får en ny regel i skatteloven § 13-2. Virkningstidspunktet for den nye regelen er foreslått til 1. januar 2020. Regelen er foreslått å gjelde alle skatter som omtales i skatteloven. Det legges også opp til at regelen skal gjelde for merverdiavgift.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Er skatteFUNN-fradraget i fare når virksomheten sliter?

Av Kjetil Vinnes Raknerud , 8. april 2019

kjetil-raknerud

Kalenderen sier april, og for norske virksomheter er det for alvor på tide å tenke på utarbeidelse og innsending av skattemeldingen for 2018. I denne forbindelse har en nylig tilføyelse til Skattedirektoratets “Skatte-ABC” knyttet til skatteFUNN-ordningen og såkalte “kriserammede bedrifter” skapt hodebry for både selskaper og revisorer. Skal man ta uttalelsen bokstavelig kan det være dramatisk, men etter min mening er det grunn til å nyansere i hvert fall deler av problemstillingen. Det presiseres for ordens skyld at Skattedirektoratet visstnok vil endre denne teksten i løpet av de neste månedene, men hva endringen består i er ikke kjent.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Er din skattefunksjon klar for morgendagen?

Av Ingvar Gjedrem , 25. mars 2019

Innlegg Julie_ESG

Vi ser at skattemyndighetene internasjonalt i stadig økt grad stiller spørsmålene: I hvilken grad har konsernet kontroll over sin skattefunksjon? Hvordan kan vi være sikre på at tallene som produseres og rapporteres er riktige ? Det naturlige spørsmålet å stille er således: Hvordan kan du sikre bedre kontroll over din skattefunksjon?

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Digitalisering av skatteområdet - Tax Tech Academy 25. og 26. mars - noen få plasser igjen!

Av Trine Agathe Lorentzen , 19. mars 2019

Tax Tech Academy-1Digitale plattformer og verktøy utfordrer i stadig større omfang etablerte arbeidsmetoder. For virksomheter som jobber med å digitalisere sin skattefunksjon eller andre deler av sin virksomhet er det viktig å vite hvordan “digitaliseringen” kan utnyttes effektivt og hvilke verktøy som kan brukes for å lykkes. Vi inviterer derfor til Tax Tech Academy, som er en interaktiv workshop for virksomheter som ønsker å se nye muligheter innenfor skatte- og regnskapsrapportering. 

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift, Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

"Lær litt mer" webinar 15. mars: Skattemelding

Av Therese Karoline Larsen , 15. mars 2019

TLS gruppebilde

Se vår webinarserie hvor våre fremste eksperter gir deg siste nytt på aktuelle temaer innen skatt, avgift, regnskap, forretningsjus og andre dagsaktuelle temaer.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

"Lær litt mer" webinar 15. februar: Brexit og Cyber

Av Therese Karoline Larsen , 20. februar 2019

TLS gruppebilde

Se vår webinarserie hvor våre fremste eksperter gir deg siste nytt på aktuelle temaer innen skatt, avgift, regnskap, forretningsjus og andre dagsaktuelle temaer.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Brexit - PwC webcast om skattemessige konsekvenser

Av Einar Riddervold , 19. februar 2019

einar-riddervold

Ønsker du å forberede deg på skattekonsekvensene av Brexit?

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Insentiver i arbeidsforhold - hva du som ansatt eller arbeidsgiver bør tenke på når det gjelder skatt

Av Pernilla Viotti Johansen , 12. februar 2019

pwc

Mange selskaper tilbyr sine ansatte å delta i ulike typer av insentivprogrammer. Valg og utforming av ordning påvirker beskatningen av både ansatt og arbeidsgiver. Vi gir deg en oversikt over noen av de vanligste insentivordningene og hva du bør tenke på når det gjelder skatten.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt, Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

BREXIT - hva skjer?

Av Einar Riddervold og Per Kirknes , 17. januar 2019

einar-riddervold

Det britiske parlamentet stemte ned skilsmisseavtalen med EU. Theresa May overlevde mistillitsforslaget, men har ikke kommet opp med noen overbevisende "Plan B". Hvordan kan bedriftene forberede seg på Brexit når så mye er usikkert? Kom på vårt frokostseminar tirsdag 22. januar og lær om hvordan din bedrift kan forberede seg på skatte- og avgiftsmessige konsekvenser av en "soft" eller "hard" Brexit.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter