<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

«Lær litt mer»-podcast 15. juni

Av Marit Barth , 18. juni 2019

VAT_v2

Lytt til vår podcast hvor våre fremste eksperter gir deg siste nytt på aktuelle temaer innen skatt, avgift, regnskap, forretningsjus og andre dagsaktuelle temaer.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Skatt i den digitale økonomien - Webcast

Av Ståle Wangen , 13. juni 2019

TLS-mixed

Meld deg på vår neste webcast, Onsdag, 19 juni 2019, 15:00-16:00

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Oppdatering fra Finansdepartementet om skatteFUNN

Av Kjetil Vinnes Raknerud , 21. mai 2019

Innlegg Julie_ESG

I et tidligere blogginnlegg omtalte vi Skattedirektoratets nye kommentarer til skatteFUNN-ordningen i skatte-ABC. Kjernen i de aktuelle kommentarene var en vesentlig strengere praktisering av forbudet mot statsstøtte til “kriserammede virksomheter”. Den varslede endringen skapte mye hodebry for en rekke selskaper, men nå har Finansdepartementet tilsynelatende innsett at en slik vesentlig endring i skatteFUNN-ordningen ikke kan gjøres med et enkelt pennestrøk.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

«Lær litt mer»-podcast 15. mai

Av Therese Karoline Larsen , 15. mai 2019

TLS gruppebilde

Lytt til vår podcast hvor våre fremste eksperter gir deg siste nytt på aktuelle temaer innen skatt, avgift, regnskap, forretningsjus og andre dagsaktuelle temaer.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Revidert nasjonalbudsjett 2019 - skatt og avgift

Av Knut Ekern , Marit Barth og Therese Karoline Larsen , 14. mai 2019

Revidert nasjonalbudsjett SoMe 1-1

Revidert nasjonalbudsjett for 2019 ble lagt frem kl 10.45 i dag. Det er ingen store nyheter på skatte- og avgiftsområdet. Hovedbudskapet er at kostnadssiden i budsjettet øker, men dette finansieres gjennom økt bruk av oljepenger. På avgiftsområdet gis det enkelte moderate lettelser innenfor kultur, alkohol og bil. På skatteområdet fremstår revidert budsjett som nøytralt.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt, Merverdiavgift, Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Revidert nasjonalbudsjett 2019 - livestream starter kl 12

Av Marit Barth , 14. mai 2019

Revidert nasjonalbudsjett SoMe 1-1

Vi dekker forslag til endringer på skatte- og avgiftsområdet når det skjer.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt, Merverdiavgift, Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Mens vi venter på revidert nasjonalbudsjett.....

Av Therese Karoline Larsen , Knut Ekern og Marit Barth , 13. mai 2019

TLS gruppebilde

14. mai kommer revidert nasjonalbudsjett 2019. Vi oppdaterer deg i vår livestream klokka 12. Det har skjedd en del på skatte- og avgiftsområdet siden ordinært budsjett. Derfor tror vi ikke at det kommer store nyheter i revidert. I dette blogginnlegget oppsummerer vi de viktigste nyhetene i tiden som har gått siden ordinært budsjett ble lagt frem.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt, Merverdiavgift, Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Endringer i formuesfastsettelsen for aksjer

Av Krister Omenås , 6. mai 2019

bannerbildet finansbloggen

Finansdepartementet publiserte 29. april 2019 et høringsnotat hvor det foreslås endringer i formuesskattereglene for ikke-børsnoterte aksjer. Det foreslås også visse endringer knyttet til hvilke verdsettelsestidspunkt som skal gjelde for aksjer i selskaper som har vært involvert i enkelte fusjoner. Endringsforslaget begrunnes med at gjeldende regelverk åpner for uønskede tilpasninger. Endringene får særlig betydning for verdsettelsen av nystiftede selskaper der det i dag er betydelige avvik fra virkelig verdi ved at man kan benytte aksjekapital og overkurs som formuesverdi.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning, personbeskatning

Dele artikkelen:

Gevinstskatt ved salg av spanske aksjer kan være ilagt i strid med EU-retten, og spanske myndigheter kan måtte betale tilbake skatten

Av Bendik Harstad , 26. april 2019

pwc

Spania har regler som har gjort at norske aksjonærer har måttet betale gevinstskatt i Spania ved salg av aksjer i spanske selskaper. Aksjonærer innenfor EU har imidlertid vært unntatt denne skatten. EU-kommisjonen har følgelig åpnet sak mot spanske myndigheter, da slik skatt synes å være i strid med rettighetene norske selskaper har etter EØS-avtalen. Dersom norske aksjonærer har  betalt spansk skatt som følge av slike salg, kan det være muligheter for å få denne skatten tilbakebetalt fra spanske myndigheter.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

«Lær litt mer»-podcast 15. april

Av Therese Karoline Larsen , 15. april 2019

TLS gruppebilde

Lytt til vår podcast hvor våre fremste eksperter gir deg siste nytt på aktuelle temaer innen skatt, avgift, regnskap, forretningsjus og andre dagsaktuelle temaer.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter