<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

Ny dom om uttaksmoms – økte kostnader på innleie av arbeidskraft ved oppussing av eiendom for salg eller utleie

Høyesteretts dom av 22.11.22 vil føre til økte kostnader på innleie av arbeidskraft til oppussing av eiendom for salg eller utleie. Dette ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nye tollregler - viktig for alle som importerer varer

Tollregelverket er i endring, både når det gjelder teknisk oppbygging og innhold. Det meste av dagens regelverk videreføres, men det er ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Private barnehager og krav om selvstendig rettssubjekt - Husk merverdiavgiften!

Stortinget vedtok tidligere i år endringer i barnehageloven som blant annet vedrører dagens organisering av barnehager. Omorganisering av ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatteetaten utvikler ikke ny salgs- og kjøpsmelding

Høsten 2021 sendte Skatteetaten på høring et forslag om at alle bokførte salg og kjøp skal rapporteres på transaksjonsnivå fra og med 2024. ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Frokostseminar: Fallgruver knyttet til kantine

Skattemyndighetene har de siste årene strammet inn på adgangen til å subsidiere bedriftskantiner. Vi holder frokostseminar om dette temaet ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Ny dom - merverdiavgift på transaksjonskostnader fra utenlandsk leverandør?

Et norsk selskap engasjerte en finansiell rådgiver i utlandet, og endte med å gjennomføre et betydelig aksjekjøp. Da regningen kom, mente ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nyhet for bygge- og anleggsbransjen: utsatt MVA på omtvistede krav

Når leverandører i bygge- og anleggsbransjen sender faktura, må de samtidig innbetale mva-beløpet til staten. Dette gjelder selv om ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i statsbudsjettet for 2023

Statsbudsjettet for 2023 ble lagt frem kl 10.00 i dag. Her følger en oversikt over de viktigste forslagene til endringer på skatte- og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Innføring av moms på deler av salgsbeløpet for elbiler - endringer i elbilfritaket fra 2023

Omsetning og langtidsleie/leasing av helelektriske kjøretøy er i dag fritatt for merverdiavgift. Regjeringen har i revidert statsbudsjett ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Merverdiavgift - Fradragsrett ved delt virksomhet

For selskaper i Norge dukker det stadig opp spørsmål rundt reglene for fradrag for inngående merverdiavgift. Utgangspunktet er at ...

Les artikkelen
Les artikkelen

EU-kommisjonen publiserte sluttrapport om “VAT in the Digital Age” – hva slags reformer kan vi forvente?

EU-kommisjonen publiserte sluttrapport om VAT in the Digital Age den 21. juli 2022. Mva-reformen er drevet av den fremvoksende digitale ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i revidert nasjonalbudsjett for 2022

Revidert nasjonalbudsjett for 2022 ble lagt frem kl 10.45 i dag. Det er få store nyheter på skatte- og avgiftsområdet, hvor blant annet ...

Les artikkelen